Musikdirigent ved Slesvigske Musikkorps


Musikdirigent ved Slesvigske Musikkorps

Er du ambitiøs og dedikeret i dit virke som dirigent, og har du lyst til at dirigere et af Forsvarets professionelle musikkorps, så er du måske den kommende musikdirigent ved Slesvigske Musikkorps. Stillingen er en tidsbegrænset deltidsstilling i en periode på 3 år.
Om os
Slesvigske Musikkorps – i daglig tale kaldet SMUK - er et af Forsvarets 3 fuldtidsprofessionelle musikkorps og består af 16 musikere, henholdsvis messingblæsere og slagtøjsspillere.

Musikkorpset repræsenterer Forsvaret ved en lang række arrangementer og koncerter både herhjemme og i udlandet. Som Forsvarets musikalske ambassadør deltager orkesteret årligt ved mere end 120 militære og civile arrangementer, herunder offentlige koncerter, militære parader og nationale mærkedage. Slesvigske Musikkorps er kendt for sin store musikalske bredde. Alsidigheden og korpsets mange finesser bliver understreget af den perlerække af solister og dirigenter, korpset arbejder sammen med.

Musikkorpset er organisatorisk tilhørende Slesvigske Fodregiment og har dagligt til huse i Slesvigske Musikhus i Haderslev.
Om stillingen
Som dirigent ved SMUK bliver du musikkorpsets faste dirigent i 3 år. Stillingen er en deltidsstilling på 18,5 timer om ugen.

Din primære musikalske opgave vil være at dirigere SMUK ved militære arrangementer, herunder parader, ceremonier og mærkedage. Du vil derudover få mulighed for at dirigere SMUK ved et mindre antal offentlige koncerter.

Du skal arbejde tæt sammen med korpsets orkesterchef, vores kunstneriske konsulenter (rytmisk/klassisk) og den øvrige administration. Dine opgaver vil bl.a. omfatte projektledelse af militære og civile arrangementer samt varetagelse af nogle udvalgsposter.

Der er rig mulighed for personlig udvikling og du vil sideløbende med ansættelsen kunne have tilknytning til andre orkestre. I forbindelse med ansættelse vil du blive uddannet i militær eksercits.

ANSÆTTELSESPROCEDURE
For at blive kandidat til stillingen skal man inviteres til at deltage i en konkurrence, der påregnes afholdt den 18. og 19. november 2020 i Slesvigske Musikhus, Louisevej 7a, 6100 Haderslev.

Umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb udpeger dommerpanelet et antal ansøgere, som bliver inviteret til at deltage i konkurrencen.

Konkurrencen vil forme sig som en prøvesituation med Slesvigske Musikkorps med indstudering og gennemspilning af flere værker.

Partiturer til konkurrencen udsendes sammen med invitationen. Udover konkurrencen vil der blive gennemført samtaler med egnede kandidater. Oplæg til samtale udsendes ligeledes sammen med invitationen.
Om dig
Du er som udgangspunkt konservatorieuddannet eller har en anden professionel musikalsk baggrund. Du har erfaring i direktion fra det professionelle musikliv og et bredt musikalsk genrekendskab. Kendskab til militær musiktradition er naturligvis en fordel, men ikke et must.

Som person er du innovativ, fleksibel og har gode samarbejdsevner, idet du skal være med til at drive, engagere og motivere musikkorpset i en til tider omskiftelig hverdag. Din faglighed og din empatiske tilgang til arbejdet gør, at du som kollega er god til at indgå i en såvel musisk som social sammenhæng i musikkorpset.

Udover dine personlige egenskaber vurderes din personlige fremtræden, idet du på en naturlig måde skal kunne indgå i Slesvigske musikkorps ceremoniel.
Ansættelsesvilkår
Ansættelse og aflønning sker i henhold til, den til enhver tid gældende Organisationsaftale for musikere og dirigenter i Forsvaret af 23. januar 2019 mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Centralorganisationen af 2010 - CO10 og Foreningen af Musikere i Forsvaret. Du vil blive omfattet af en arbejdsgiverbetalt pensionsordning.

Ansættelsen er tidsbegrænset i 3 år og arbejdstiden er på 18,5 time pr. uge. Ansættelsesstart er den 1. februar 2021.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte orkesterchef Rasmus Frandsen på telefon 2016 8791 eller e-mail: SLFR-SMUK-00@mil.dk. Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Jepsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 9183 eller e-mail: FPS-BA-BSS03@mil.dk.

Ansøgningsfristen er den 25. oktober 2020.

Konkurrence og ansættelsessamtaler finder sted efter ansøgningsfristens udløb og ansættelsen er betinget af at kandidaten afprøves og godkendes ved Selektionssektionen i Jonstrup, Ballerup. Dato for afprøvningsdag oplyses ved samtalen.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Vær opmærksom på, at bilag skal vedhæftes som pdf. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale. Ansøgningen skal være bilagt dokumentation for uddannelser samt oplysninger om tidligere og nuværende beskæftigelse.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Haderslev, Danmark

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Hæren

Funktionsniveau

U321 Musikassistent/dirigent, feltpræster, auditørfuldmægtig, SPLG, SPTLG, FARMC

Ansøgningsfrist

25.10.2020

Indrykningsdato

03.09.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent