Oversergent/Forvaltningsbefalingsmand til 1. Nationale Støtteelement i Vordingborg. (Genopslag)


Oversergent/Forvaltningsbefalingsmand til 1. Nationale Støtteelement i Vordingborg (Genopslag)

Vi søger en oversergent til en stilling som forvaltningsbefalingsmand (FVBM). Du elsker at knuse tal, og du har helt styr på hvilke muligheder planlægning og styring af økonomi kan rumme.

Men du putter dig ikke kun bag computeren. For du trives helt naturligt med at formidle din viden og hjælpe bataljonens chefgruppe og øvrige forvaltningsbefalingsmænd med at toptrimme vores økonomi.
Om os
1 NSE er en af fem underafdelinger under 4. Nationale Støttebataljon (4 NSBTN).
Størstedelen af 1 NSE er vendt hjem fra INTOPS i starten af 2020 og vil i løbet af 2020 gennemføre uddannelse frem imod NRI beredskab 2021.

1 NSE er kendetegnet ved et højt niveau af faglig ekspertise, rutinerede soldater og et godt sammenhold. Store dele af 1 NSE kommer til at udgøre kernen af 4 NSBTN bidrag til INTOPS februar 2022.

4 NSBTN er underlagt Trænregimentet og består af en stab og fem underafdelinger. 1 – 3 Nationale Støtteelementer (NSE) er Stående Reaktionsstyrke (SRS) enheder. 4 NSE kerneopgave er Host Nation Support og uddannelsesstøtte, mens 5 NSE er bataljonens uddannelsesunderafdeling. Alle UAFD uddanner og udsender personel til de nationale støtteelementer i internationale missioner.

Bataljonen arbejder primært med operativ logistik, der sikrer genforsyning af de internationale missioner med kerneopgaver, der ligger indenfor transporttjeneste og terminaltjeneste via sø, luft, jernbane og vej. Herudover depottjeneste, lokalindkøb, økonomi og controlling.

4 NSBTN har kontinuerligt bidrag i både Afghanistan, Kuwait/Irak og Estland. 4 NSBTN er desuden klar til indsættelse med bataljonskampgrupperne, hvilket betyder, at bataljonen har et meget højt aktivitetsniveau og gode udviklingsmuligheder for den enkelte.

Den enkelte medarbejder ved bataljonen opbygger under sin tjeneste en række helt specielle kompetencer, derfor er medarbejderne ved bataljonen den vigtigste ressource. Omgangstonen ved bataljonen er fri men altid med fokus på gensidig respekt, og opgaverne bliver løst efter princippet om frihed under ansvar.
Om stillingen
NSE består i grundstrukturen af en elementtrop, en forsyningsdeling, en kommandosektion samt forbindelsesofficerer. Forvaltningsbefalingsmanden (FVBM) stillingen er placeret i kommandosektionen, hvor din nærmeste foresatte bliver NSE befalingsmanden.

Du kommer til at rådgive og vejlede chefen og enhederne i økonomisager. Derfor er det vigtigt, at du har viden for budgettering og økonomistyring.

For at klæde chefen bedst muligt på til at styre økonomien, er det afgørende, at du kan formidlede komplekse tal og økonomiske konsekvenser på en klar og let forståelig måde.

Du går op i at økonomien planlægges og styres sådan, at enhederne i bataljonen har de bedst mulige økonomiske forudsætninger for at gennemføre deres aktiviteter.

Du er den digitale sjæl kombineret med et udpræget bogholdergen. Det vil hjælpe dig langt, når opgaverne inden for, elektronisk fakturering og budgetlægning skal gennemføres i SAP/økonomistyring.

Du skal forvente at deltage i INTOPS i 2022-I.
Om dig
Det er naturligt for dig, at følge op. Du gør det gennem dit samarbejde med underafdelingerne, regimentet, og den øvrige stab i bataljonen.

Du bliver en central aktør inden for det økonomiske område, når du deltager i internationale øvelser. Her kommer du til at repræsentere de danske økonomiske interesser i vores samarbejde med allierede styrker. Derfor skal du kunne klare dig lige godt på dansk og engelsk, for at få succes i denne del af opgaverne.

Du er klar til en hverdag, der er præget af støtte i kortere eller længere perioder til Hærens indsættelse i internationale operationer. Du er klar til en aktiv hverdag med øvelser, uddannelse og støtte til andre enheder, både i og uden for bataljonen.

Bataljonens engagement i de internationale operationer medfører endvidere, at dine kompetencer ofte er en efterspurgt ydelse, og du må derfor forvente at indgå i bataljonens forpligtigelser til at besætte stillinger i de internationale operationer.

Som ansat i 4 NSBTN vil du ligeledes skulle indgå i øvelser, hvor du enten bestrider din primære funktion eller en designeringsfunktion.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Vordingborg

Som ansat i Forsvarsministeriet er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte chefen for 1 NSE,
kaptajn Christian Graaberg Kühnemud på mobil 40 51 68 30 eller mail TRR-4B-100A@MIL.DK alternativt
NSE-befalingsmanden seniorsergent Thomas Thulstrup på mobil 50 87 72 26 eller
mail TRR-4B-101A@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent Jan Werge ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 32 66 50 53 eller mail FPS-BA-BS247@MIL.DK

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 27. september 2020 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Om Trænregimentet.
Trænregimentet er Hærens største myndighed, og tæller op mod 2000 medarbejdere i de perioder hvor vi har værnepligtige. Udover den kontinuerlige støtte til forsvarets internationale operationer, er en af regimentets vigtigste opgaver at uddanne logistik- og militærpolitienheder. Vores enheder er primært placeret i Aalborg, men vi rummer også enheder i Vordingborg og værksteder over næsten hele landet.
Det giver os et godt kendskab og lokalt engagement ved vores kunder rundt om på landets kaserner.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Vordingborg

Lokation

Region Sjælland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

27.09.2020

Indrykningsdato

01.09.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent