Værnsfælles udenlandsk stabskursus i Frankrig


Værnsfælles udenlandsk stabskursus i Frankrig

Har du en særlig interesse i fransk sikkerhedspolitik og ambitioner om at gennemføre et udenlandsk stabskursus?
Om os
Udviklings- og Planlægningsstaben udbyder på vegne af Forsvarskommandoen en plads på det franske generalstabskursus École de Guerre i Paris. Der er tale om en
ét-årig uddannelsesstilling på École Militaire, der er det franske forsvars uddannelsesinstitution for stabsofficerer.
Om stillingen
Uddannelsen gennemføres ved École de Guerre i Paris fra den 24 august 2021 til den 30 juni 2022 og svarer til den danske Master i Militære Studier.

Undervisningen ved École de Guerre foregår på fransk, hvorfor der forudsættes gode franskkundskaber mundtligt såvel som skriftligt.

Inden uddannelsesstart kan eleven gennemgå et seks måneders sprogkursus i Frankrig i perioden 02 februar 2021 til 08 juli 2021. Kandidater med et tilstrækkeligt fransk-niveau behøver ikke sprogkurset. Ansøgere, der vurderes egnede, skal forvente at gennemgå en sprogtest ved den franske ambassade i København, forventeligt i uge 41 eller 43.

Se mere om Ecole de Guerre på skolens hjemmeside:

http://www.dems.defense.gouv.fr/ecole-de-guerre/

Uddannelsen er kompetencegivende for efterfølgende ansættelse og udnævnelse som major/orlogskaptajn i løngruppe 5.
Om dig
Uddannelsen kan søges af officerer fra alle værn, der er udnævnt kaptajn/kaptajnløjtnant og har forrettet tjeneste som sådan i en årrække.

Det vil være en fordel hvis kandidaten har et vist kendskab til fransk forsvars-og sikkerhedspolitik, herunder kendskab til Forsvarets samarbejde med Frankrig.

I udvælgelsen af ansøgere til gennemgang af sprogtest indgår en vurdering af bedømmelses- og vandelsmæssige forhold samt udviklingspotentiale.

Endelig optagelse på uddannelsen er betinget af helbredsmæssig godkendelse, samt beståelse af sprogtest ved den Franske ambassade. Desuden skal du være sikkerhedsgodkendt til Hemmeligt.

Det er ligeledes en fordel, hvis du har været udsendt i internationale operationer.
Ansættelsesvilkår
Uddannelsesstillingen besættes efter protokollatet af 27 oktober 2015 om officerer,
beredskabsofficerer, auditørfuldmægtige, elever på grundlæggende officersuddannelse, elever på sprog- og reserveofficersuddannelserne samt officersaspiranter ved Beredskabsstyrelsen under Forsvarsministeriet, i henhold til gældende overenskomst mellem AC og Finansministeriet. Stillingen er indplaceret i løngruppe 4 som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter.

Hvis du allerede er ansat som tjenestemand i Forsvaret inden for hovedfunktionsniveauet (sekondløjtnant til og med major/orlogskaptajn), kan du vælge at bibeholde denne ansættelsesform. Du vil da fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte officerer i Forsvaret.

Uddannelsen tilrettelægges som en udstationering efter udetillægsordningen, jf. FPSBST 566-2. Du kan læse mere om udstationering under udetillægsordningen på HR-portalen på FIIN (artiklen Udstationering under udetillægsordningerne).

Der er mulighed for at medbringe familien til Frankrig.

Under uddannelsen er du arbejdstidsneutral, hvilket indebærer, at der ikke kan optjenes merarbejde og arbejdstidsbestemte ydelser.

Der vil være udnævnelse til major/orlogskaptajn (Løngruppe 5) i en stilling indefor Hær-, Flyver- eller Søværnskommandoens myndighedsområde, efter endt uddannelse. Du vil blive kontaktet af dit respektive værn tre til seks måneder før endt uddannelse m.h.p. en dialog om kommende funktion. Det forventes at du forbliver i den aftalte stilling minimum to år efter endt uddannelse.

Under gennemgang af uddannelsen, tillægges du midlertidigt grad af major eller orlogskaptajn.

Øvrig information:
Tidspunktet for kursusstart er den 24 august 2021. Der gennemføres en International session (Session Internationale) fra den 24 august til 31 august 2021, og en fælles session (selve kurset) fra den 01 september 2021 til 30 juni 2022.

Du skal være flyttet til Frankrig en uge forinden kursusstart.

For supplerende oplysninger angående proces og optagelse kan Udviklings- og Planlægningsstaben MJ Per Svarre kontaktes på FIIN: FKO-U-STR105. For oplysninger om selve kurset og Frankrig kan OB Nicolai Mentz kontaktes på FIIN: FORAT-PAR01.

Oplysninger om vilkår under udstationering mv. kan fås ved henvendelse til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR konsulent KL Peter Korfits Frank på tlf.: 728 19140.

Ansøgning:
Motiveret ansøgning og CV vedhæftes tillige med seneste FOKUS, der ikke må være mere end 6 måneder gammel.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket - Søg den ledige stilling - i højre side.

Ansøgningsfrist er 01 september2020.

Udviklings- og Planlægningsstaben ved Forsvarskommandoen vil, i samarbejde med Hærkommandoen, Søværnskommandoen, Flyverkommandoen og Forsvarsministeriets Personalestyrelse, behandle ansøgningerne og forventer at besvare disse pr. medio november 2020.

Alle ansøgere får kvittering for modtagelse til den mailadresse, som ansøgeren har indtastet i det elektroniske ansøgningsskema. Ansøgeren, der optages, bliver efterfølgende befalet i Forsvarets Befalings- og administrationssystem (BAS).

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på forsvaret.dk
  
  
  
Generel information

Tjenestested

(FR) PARIS

Lokation

Udlandet

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

01.09.2020

Indrykningsdato

29.07.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent