Sagsbehandler til HR-partnerelementet ved Søværnskommandoen


Sagsbehandler til HR-partnerelementet ved Søværnskommandoen

Har du lyst til at indgå i et ambitiøst værnsfælles miljø med civile og militære kollegaer? Brænder du for at understøtte ledelsen og bæredygtigt strategier på tværs af Søværnet? Vil du være en del af en faglig stærk afdeling med høje ambitioner, højt humør og højt tempo? Kan du svare ja på ovenstående, så er du måske den kollega, vi søger i HR-Partnerelementet ved Søværnskommandoen i Karup.
Om os
HR-partnerelementet ved Søværnskommandoen er en del af Rådgivningsafdelingen i Forsvarsministeriets Personalestyrelse. Rådgivningsafdelingen består af ca. 100 medarbejdere og indeholder bl.a. en partnerstruktur, som fysisk er placeret sammen med de styrelser og stabe de støtter. HR-Partnerelement ved Søværnskommandoen består af en faglig koordinator og to medarbejdere, hvoraf du er den ene. Elementet er fysisk placeret i Karup, hvor dit faste tjenestested vil være.

Rådgivningsafdelingen har ekspertise inden for HR og støtter operationaliseringen af HR strategien i Forsvaret med henblik på at sikre en personelmæssig kvalitativ gennemførelse af Forsvarets styrkeproduktion og styrkeindsættelse. Afdelingen skal endvidere i samarbejde med den øvrige del af Forsvarsministeriets Personalestyrelse bidrage til løsning af alle HR-relaterede opgaver.
Om stillingen
Du er HR-Partner for Søværnskommandoen, hvilket indebærer, at du er Søværnskommandoens ekspertise og fortrolige sparringspartner inden for en bred vifte af HR-relaterede sager.

Du varetager i samarbejde med elementets øvrige medarbejdere forskelligartede HR-relaterede opgaver, herunder HR-rådgivning til Chefen for Søværnskommandoen og Chefkredsen, Talentmanagement, udvikling af HR processer og et bredt spektrum af ad hoc opgaver.

Vi forventer, at du selvstændigt kan iværksætte løsninger af elementets opgaver inden for udstukne rammer, herunder foretager den nødvendige koordination med interne og eksterne myndigheder og samarbejdspartnere. Samtidig vil du have en central rolle i forbindelse med intern sparring jævnført din militærfaglighed.
Om dig
Du er udnævnt kaptajnløjtnant eller alternativt er du premierløjtnant, gerne med minimum 3 års sejlende tjeneste, der kan ansættes på uddannelsesaftale med henblik på udnævnelse til kaptajnløjtnant. Det vigtigste er at du gennem dit virke har opnået indgående kendskab til Søværnets opgaver og struktur.

For at opnå succes i stillingen, er det afgørende, at du har mod på at udvikle strategiske og procesrelateret kompetencer indenfor HR spektret. Du trives med at tage et selvstændigt ansvar, have en understøttende rolle, og kan stå på mål for HR-strategien.

Som person er du løsningsorienteret og forstår den sammenhæng, opgaven indgår i. Du er imødekommende, professionel og strategisk i din helhedsforståelse. Du har gennemslagskraft og er god til at skabe løsninger i samarbejde med elementets kunder. Du evner således hurtigt at bygge bro og skabe relationer såvel internt som eksternt i Forsvaret.
Ansættelsesvilkår
Du er udnævnt kaptajnløjtnant eller alternativt er du premierløjtnant, gerne med minimum 3 års sejlende tjeneste, der kan ansættes på uddannelsesaftale med henblik på udnævnelse til kaptajnløjtnant. Det vigtigste er at du gennem dit virke har opnået indgående kendskab til Søværnets opgaver og struktur.
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten som officer under Forsvarsministeriet. Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner/kaptajnløjtnanter.

Stillingen vil kunne besættes af en premierløjtnant ved funktion i højere stilling.

Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforbyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale missioner.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Stillingen er placeret i Karup.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte specialkonsulent Anne Urup Salvesen på telefon 72 81 92 21.

Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Anders Erik Filtenborg på telefon 7281 9178.

Ansøgningsfristen er 23. august 2020, og ansættelsessamtaler afholdes løbende. Stillingen er til besættelse den 1. oktober 2020, eller snarest muligt herefter.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARSMINISTERIETS PERSONALESTYRELSE
Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS) er overordnet ansvarlig for personaleområdet og HR-driften i Forsvarsministeriets koncern. Koncernen omfatter Forsvarskommandoen, Beredskabsstyrelsen, Forsvarets Efterretningstjeneste, Hjemmeværnet samt en række styrelser såsom Materiel- og Indkøbsstyrelsen, Ejendomsstyrelsen og Personalestyrelsen.

Vi støtter med rekruttering, dels til koncernens mange uddannelser, dels til de ca. 20.000 faste stillinger og de 3.500 stillinger i reserven. Vi rådgiver om HR og arbejdsmiljø, indkalder til Forsvarets Dag, forhandler overenskomster og yder støtte til veteraner og pårørende. Vi har desuden det faglige ansvar for udvikling og udmøntning af koncernens HR-strategiske tiltag.
FPS er som arbejdsplads kendetegnet ved høj faglighed, fokus på videndeling, gode menneskelige relationer og et velfungerende arbejdsmiljø.

Hovedsædet er placeret i Ballerup med decentrale partnerelementer og rekrutteringscentre rundt om i hele landet. Veterancentret, der er en del af FPS, er placeret i Ringsted.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

23.08.2020

Indrykningsdato

29.07.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent