Chef for uddannelsessektionen ved Hærens Sergentskole


Chef for uddannelsessektionen ved Hærens Sergentskole

Er du en dygtig og innovativ major med flair for planlægning og udvikling af uddannelse? Ønsker du at forme fremtidens befalingsmandsskole i Hæren? Så har du nu muligheden for at blive den nye chef for uddannelsessektionen ved Hærens Sergentskole i Varde
Om os
Hærens Sergentskole er en del af Forsvarsakademiet. Hærens Sergentskole uddanner korporaler til hele Forsvaret samt mellemledere til alle våbenarter i Hæren. Endvidere gennemfører Hærens Sergentskole officersbasisuddannelsen, som er målrettet løjtnantsuddannelsen i Slagelse og efterfølgende den militære diplomuddannelse på Hærens Officersskole henholdsvis hærens enheder.

Derudover uddanner vi sergenter som et led i den grundlæggende militære uddannelse for kommende sprogofficerer. Slutteligt er Hærens Sergentskole koordinerende og ansvarlig for den nye akkrediterede militære akademiuddannelse for mellemledere i Forsvaret.

Som Chef for uddannelsessektionen er du en del af staben ved Hærens Sergentskole. Staben har en stor kontaktflade til bl.a. Forsvarsakademiet som helhed, Hærkommandoen, Hærens Officersskole, øvrige værns sergentskoler samt civile ledelses-, HR- og uddannelsesinstitutioner.

Vi er en medarbejderstab med dyb faglighed inden for pædagogik, uddannelse, planlægning og administration. Vi er alle drevet af stor nysgerrighed for, og interesse i, hele tiden at udvikle og forbedre Hærens mellemlederuddannelser. Dette betyder også, at en målrettet kompetenceudvikling af vore medarbejdere er vigtigt for os.
Om stillingen
Uddannelsessektionen består, ud over lederen, af tre uddannelsesofficerer, fire uddannelsesbefalingsmænd og en kontorhjælper.

Sektionens opgaver er mangeartede, men centrerer sig naturligt om uddannelsesvirksomhed; i særdelshed udvikling, didatik og evaluering af uddannelser. Men også udvikling af den pædagogiske praksis ved Hærens Sergentskole.

Uddannelsessektionen driver derudover skolens udvikling af fjernundervisning og elektroniske læringsobjekter.

Stillingen stiller krav til et stort overblik og en aktiv opfølgning på igangværende uddannelsesvirksomhed. Der er ligeledes krav om en høj grad af koordination med uddannende underafdelinger, skolens ledelse, sagabehandlere ved Forsvarsakademiet og Hærkommandoen samt aftagende enheder.

Stillingen som chef for uddannelsessektionen er ikke alene en stilling med et stort planlægnings- og koordinationsansvar, men også en stilling som giver dig god mulighed for udvikling bl.a. gennem refleksion og sparring med en engageret stab, øvrige kollegaer og uddannelserne imellem.
Om dig
Du har gennemført Master i Militære Studier. Du har et godt indblik i Hærens uddannelsesstruktur. Det er en fordel, hvis du har erfaring med skole- eller stabstjeneste samt har kendskab til det civile uddannelsessystem. Væsentligst er det dog, at du er udviklingsorienteret og brænder for uddannelse.

Du er selvstændig, initiativrig og analytisk stærk. Du er åben, direkte og tydelig i din kommunikation og kan tilpasse denne i forhold til modtageren. Du fremstår fagligt, fysisk og holdningsmæssigt som en rollemodel for kolleger og elever/kursister.

Du opfatter uddannelse og uddannelsesplanlægning som en vigtig disciplin, tager ansvar og udviser en god fremsynethed. Som person er du handlekraftig, således at planlægningen konstant justeres og tilpasses efter behov. Du formår desuden at håndtere alle hverdagens forskellige opgaver og udfordringer og kan prioritere din og dine folks tid.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Funktionstillæg eller forhåndsaftalt engangsvederlag kan komme på tale i forbindelse med udvist geografisk mobilitet.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte stabschef Peter Vexø på telefon: 41 32 02 94.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR Konsulent, KL Alexander Baad, ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 32665295.

Ansøgningsfristen er 19. august 2020. Samtaler forventes afholdt i uge 35 2020.
Stillingen er til besættelse snarest muligt. Tiltrædelsesdato vil blive koordineret i samarbejde med afgivende chef

Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Øvrige forhold
Varde Kommune forventes med Hærens Kamp- og Ildstøttecenter, Hærens Efterretningscenter og Hærens Sergentskole, fremover at have 984 militære arbejdspladser, hvoraf der er 267 stillinger på det militære lederniveau.

Varde Kaserne har et veludbygget samarbejde med hhv. Varde og Esbjerg kommune fsva. tilflytterservice, herunder mulighed for støtte til job til din eventuelle partner.
Find mange flere oplysninger om hhv. Varde og Esbjerg på www.vardepaahovedet.dk og www.energimetropol.dk.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Varde

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

19.08.2020

Indrykningsdato

28.07.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent