Udstationeret stabsofficer med ansvar for Battle Space Management i TOC’en ved MND N


Udstationeret stabsofficer med ansvar for Battle Space Management i TOC’en ved MND N

Det er dig der skaber mulighederne, minimerer begrænsningerne og sikrer koordinationen mellem landstyrker, luftværn, luftrumskontrol og Fire Support Coordination Measures!

Ser du udstationering som en mulighed for dig og en styrkelse af din udvikling, interesserer du dig for og har flair for gennemførelsen af operationer og kan du se en spændende professionel udfordring ved at skulle bidrage til føring af brigadestabe og divisionstropper i et skarpt multinationalt miljø? Så er Multinational Division North måske dit næste tjenestested!
Om os
Multinational Division North (MND North) er et operativt divisionshovedkvarter med afskrækkelses- og forsvarsprofil i NATOs styrkestruktur med en permanent tilstedeværelse i Letland. I fredstid vil hovedkvarteret være beliggende i Riga, Letland og i Karup/Slagelse, Danmark.

MND North er en taktisk landmilitær føringskapacitet, der i fredstid kan gennemføre operativ planlægning og koordination af hærstyrker i Estland og Letland, samt en kapacitet, der i tilfælde af krise og konflikt kan føre landmilitære styrker inden for det fulde opgavespektrum.

MND N hovedopgaver er i fredstid at forestå uddannelse af danske, estiske, lettiske og litauiske brigadehovedkvarterer. Divisionen skal desuden gennemføre den yderligere øvelsesvirksomhed, der sikrer landmilitære styrkers evne til at gennemføre taktiske aktiviteter, inkl. integration af enheder fra enhanced Forward Presence (eFP). Endvidere skal divisionen kunne indhente og forestå den nødvendige rapportering til Multinational Corps North East og opretholde et situationsbillede i ansvarsområdet. Slutteligt skal divisionen støtte forsvarsplanlægning i ansvarsområdet.

Herudover bidrager MND North til udvikling af den danske, estiske og lettiske hær inden for bl.a. studie- og udviklingsvirksomhed, doktrinområdet og specialer på troppeenhedsniveauet.
Om stillingen
For de fleste vil arbejdet i et multinationalt divisionshovedkvarter være nyt – og du har formentlig aldrig beskæftiget dig med Battle Space Management før…! Med en god baggrund fra hæren samt planlægning og gennemførelse af operationer, og med viljen til at lære og interesse og flair for operationer, så vil du kunne få en helt unik mulighed for personlige udvikling.

I Operationscenteret kommer du til at være en del af et spændende internationalt hold, hvor samarbejde, initiativ, evnen til at handle og en operativ analytisk tilgang er centrale elementer, når der arbejdes med skarp planlægning og gennemførelse af operationer i fred, krise og konflikt. Samtidig lægger vi også vægt på, at vi har det sjovt i dagligdagen.

Operationscenteret er delt op i begge geografiske dele af hovedkvarteret og vi består pt. af officerer og befalingsmænd fra Estland, Letland, Litauen, Canada og Danmark.
I Operationscentret er vores mission:
• We CONTROL the execution of the operation and COMMAND on the behalf of the commander – “we fight the battle”!
• We analyze, evaluate, pack and pass relevant information and generate situational awareness to ALLOW DECISIONS TO BE MADE by the commander!

Operationscenteret består af:
• Taktisk Operationscenter (TOC) der håndterer operationer fra 0 til 24 timer og som er bemandet 24/7/365 i fred, krise og konflikt.
• Operations- og planlægningscellen (OPS/PLANS) der håndterer operationer fra 24 til 72 timer.
• Fremskudt Kommandostation (FCP).
• Forbindelsesofficerscellen.

Battle Space Management dækker alle aspekter af operationer der gennemføres i luften, på landjorden og i det elektronmagnetiske spektrum. Din opgave bliver sammen med dine gode og professionelle kollegaer fra flyvevåbnet og Joint Fires, at skabe maksimal fleksibilitet for gennemførelsen af operationer, herunder minimere begrænsningerne for divisionen, divisionstropperne og underlagte enheder samt minimere risikoen for blue-on-blue.

I fredstid bidrager du til opbygningen og driften af divisionens Taktiske Operationscenter i Adazi og får dermed en helt unik mulighed for, i helt nye bygninger, at skabe rammerne for, at Operations-centeret får de bedst mulige betingelser for føringen af divisionens enheder i fred, krise og konflikt. Du indgår således i TOC’ens daglige fredstidmæssige opgaveløsning og vagtrosten som vagthavende officer.

Samtidig opbygger og vedligeholder du din viden inden for Battle Space Management. Det betyder, også at du bliver divisionens specialist og har ansvaret for optimering af de interne stabsprocesser, hvor Battle Space Management bidrager til, at vi bliver endnu hurtigere til at træffe effektive operative beslutninger og ikke mindst være med til at gøre det Taktiske Operationscenter knivskarpt frem mod vores certificering. Med dit ”entreprenørgén”, din evne til at ”tænke ud af boksen” og dit operative mindset, vil du således få en helt central opgave!

På øvelser, i krise og konflikt indgår du på ét af de to hold af hver 20 dygtige specialister, som på skift bemander det Taktiske Operationscenter. Her bruger du dine gode evner indenfor teamwork, taktik og til at holde hovedet koldt når det bliver hektisk, til at synkroniserer divisionens operationer i deep, close og rear.
Om dig
Du er udnævnt major som har VUT-II/L, MMS eller lignende ækvivalerende uddannelse. Det er ønskeligt, men ikke et krav, at du har gennemført OFU.

Hvis du er kaptajn, som er i gang med eller optaget på MMS, kan stillingen søges mod at indgå en uddannelsesaftale.

Du har lyst til at arbejde i et spændende internationalt miljø, hvor du i Letland vil opleve et godt socialt sammenhold blandt de udstationerede.

Hvis du ser dig selv som operativ, og synes ovenstående kunne være rigtig spændende, så passer du formentlig rigtig godt ind på vores hold. Et internationalt hold som lever efter mottoet: TEAM – Together Everyone Achieves More!
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet. Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner.

Hvis du allerede er ansat som tjenestemand i Forsvaret inden for hovedfunktionsniveauet (sekondløjtnant til og med major/orlogskaptajn), kan du vælge at bibeholde denne ansættelsesform. Du vil da fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte officerer i Forsvaret.

Du skal kunne sikkerhedsgodkendes til HEMMELIGT og kunne opretholde denne under hele ansættelsesforholdet.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tand-lægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Udstationering
Du vil blive udstationeret under udetillægsordningen, hvilket betyder at du bl.a. får betalt dine flytte- og boligudgifter og du modtager et skattefrit udetillæg.

Via Forsvarets HR-portal på FIIN kan du finde FPSBST 566-2(A) som omhandler forhold under din udstationering. Her kan du ligeledes beregne det forventede udetillæg.

Kontakt og ansøgning
I forbindelse med din ansøgning bedes du vedlægge FOKUS-bedømmelser, herunder fra gennemført uddannelse.

Hvis du vil høre mere om stillingen er du velkommen til at kontakte oberstløjtnant Kenneth Strøm på MNDN-G3-NK@FIIN.dk eller tlf.: +45 407 407 20 (arbejder i et klassificeret område, så ringer tilbage).

Har du spørgsmål til løn- eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte til HR-konsulent KN Anders Köppen Nygaard ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på FPS-BA-BS113@FIIN.dk eller tlf.: +45 728 19146.

Ansøgningsfrist er 14. august 2020.
Ansættelsessamtaler forventes gennemført i uge 32/33.
Stillingen er til besættelse pr. 01. oktober 2020 eller snarest derefter

Forsvaret er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk oprindelse til at søge stillingen.

Lidt om Riga
Riga indeholder gode muligheder for dig og din familie. Byen er som hovedstad en lille en af sin slags, men oplevelser er der mange af og kernen af byen er særligt kendt for dens smukke arkitektur. Der er alt fra spændende museer til hyggelige parker og flotte gader, ligesom I kan gå på opdagelse i kontrasterne mellem den gamle og nye bydel. I MND N findes der et Garnisonsstøtteelement, som kan hjælpe dig og din familie med det praktiske vedrørende bolig og råd vedrørende for eksempel skole m.v.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

ADAZI

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

14.08.2020

Indrykningsdato

28.07.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent