Vagtleder til Efterretningsregimentet, Varde (genopslag)


Vagtleder ved Efterretningsregimentet, Varde (genopslag)

Er du seniorsergent og har du lyst til at arbejde med militær sikkerhed?

Så er du måske vores kommende leder af det element, som er ansvarlig for planlægning og gennemførelsen af garnisonsvagten ved Varde Garnison.

Om os
Garnisonsstøtteenheden, i daglig tale GSE, er ansvarlig at yde ledelsesstøtte til chefer og administrative støtte til enheder og medarbejdere ved Efterretningsregimentet.

GSE består af 43 medarbejdere, som er opdelt i 6 elementer, der har hvert deres ansvarsområde omfattende, ledelsesstøtte, personeladministration og –forvaltning, Arbejdsmiljø- og Sikkerhedsrådgivning, Uddannelsesmaterielområdet samt Vagttjeneste.

Vi er bemandet med engagerede, dedikerede og erfarne medarbejdere, for hvem opgaven altid er i højsædet.

Arbejdsklimaet ved GSE er kendetegnet ved en uformel omgangstone baseret på gensidig respekt samt en åben og fordomsfri omgangstone. Samarbejde, fleksibilitet og målrettethed er nøgleord i vores hverdag.

Vi er et eksponeret element med stor kontaktflade, hvor udpræget selvstændighed og samarbejde er i højsædet. Du vil opleve en høj grad af frihed under ansvar i funktionen.
Om stillingen
Som leder af vagtstyrken er du overfor chefen for GSE ansvarlig for vagtens samlede opgavekompleks indenfor de rammer, som gældende bestemmelser giver.

Du forestår den overordnede styring og ledelse af vagten, herunder daglig planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af vagttjenesten. Din nærmeste sparingspartner i relation til sikkerhedsområdet er garnisonens koordinerende sikkerhedsofficer.

Som vagtbefalingsmand indgår du også som en del af den faste vagtstyrke. Ud over dig, består denne af 7 vagtassistenter. Da den delvise faste vagtstyrke er under implementering, vil du blive ansvarlig for ansættelse af de 7 vagtassistenter.

Vagtholdende bestrides 12 timer ad gangen som nat- og dagvagt. Du vil indgå i vagtrosten i det omfang det er nødvendigt og som dine opgaver kræver det. Resten af månedens arbejdstid afvikles hovedsageligt som friheder hhv. håndtering af de administrative opgaver, som leder af vagtstyrken.

Vi tilbyder en struktureret hverdag med mulighed for fleksibilitet i forhold til at balancere familieliv/private interesser. Funktionen giver, på lige fod med andre funktioner ved regimentet, plads til relevant uddannelse i forhold til de krævede opgaver, men også evt. egne ønsker – herunder fleksibilitet i forhold til evt. militære uddannelser.

Vi tilbyder dig at blive en del af et regiment med godt kollegaskab og sammenhold, der støtter hinanden, når det er nødvendigt.
Om dig
Du er seniorsergent eller en erfaren oversergent, som er vurderet egnet til næste funktionsniveau.

Du kan fremstå professionelt, med autoritet, høfligt, imødekommende og ordenligt, da du i mange sammenhænge vil være besøgende og ansattes første indtryk af kasernen.

Du vil opleve en stor grad af selvstændighed i dit arbejde, hvorfor du skal være handlekraftig og besidde et godt helheldssyn.

Vi forventer, at du som person er god til at indgå i en gruppe, der er indbyrdes afhængige, ligesom vi forventer, at du som person er samvittighedsfuld, stabil og serviceminded.

Desuden skal du kunne skabe gode samarbejdsrelationer til kollegaer og øvrige samarbejdspartnere, civile som militære. Du skal kunne begå dig på engelsk.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personligt tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Varde.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for GSE kaptajn Anders B. Damborg på telefon 2280 0593 eller på mail på EFR-G-01@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Susan Hadberg ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS255@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 16. august 2020. Tiltrædelse snarest muligt. Samtaler forventes gennemført løbende.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM VARDE KASERNE
Varde Kaserne tilbyder udfordrende og varierede karriere- og tjenestemuligheder ved både Efterretningsregimentet og Hærens Sergentskole. Desuden ligger Danske Artilleriregiment 15 minutters kørsel fra Varde.

Efterretningsregimentet er centrum for militære enheder, der indhenter, bearbejder og analyserer informationer, for at skabe sikkerhed for danske soldater. Regimentet bidrager til det daglige situationsbillede, og yder efterretningsstøtte til Hæren og til militære enheder, udsendt i international tjeneste. Regimentet forestår endvidere Conduct after Capture uddannelserne i forsvaret og er ansvarlig for den militære sikkerhedstjeneste i hæren. Regimentet er placeret på Varde Kaserne og beskæftiger ca. 263 faste medarbejdere, fordelt på et garnisonsstøtteelement og en efterretningsbataljon. Regimentet uddanner ca. 250 værnepligtige om året. Endvidere er 1. Intelligence, Surveillance & Reconnaissance Bataljon også placeret på garnisonen.

EFR har et tæt samarbejde med Varde og Esbjerg Kommune vedrørende bl.a. tilflytterservice. Med udgangspunkt i dit/jeres behov og ønsker, tilpasser vi støtten i forhold til partnerjob, skole og bolig m.v.

Varde Kommune har en række tilbud til tilflyttere, herunder bistand til bolig og job.

Der er mulighed for sparring på jobsøgning og formidling af CV til en række virksomheder.

I Varde Kommune har partneren fx mulighed for at komme til samtale ved udvalgte private og offentlige virksomheder, når der er et match på kvalifikationer.

Tilflyttere med ansættelse samt pendlere har derudover fortrinsret til en række lejeboliger i Varde kommune.

Esbjerg Kommune har et program for medflyttende partnere med bl.a. sparring på jobsøgning og formidling af CV til en lang række virksomheder. Ligeledes formidles kontakt til private udlejere af lejeboliger. Tilflyttere med ansættelse kan skrive sig op på venteliste hos boligforeningerne i Esbjerg Kommune og rykke frem i køen til lejligheder.

Læs mere om, hvad tilflytterservice kan gøre for dig/jer på www.nyiesbjerg.dk og www.vardekommune.dk/flyt-til-varde-kommune.

Du er meget velkommen til at kontakte bosætningskonsulent Varde Kommune Mona Hansen, 7994 7493, monh@varde.dk og Bosætningskoordinator Esbjerg Kommune Pia Enemark, piene@esbjergkommune.dk, 20 47 32 06.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Varde

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

16.08.2020

Indrykningsdato

27.07.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent