Uddannelsesbefalingsmand i GME-sektionen ved Fighter Wing Skrydstrup


Uddannelsesbefalingsmand i GME-sektionen ved Fighter Wing Skrydstrup

Brænder du for at arbejde med militær efteruddannelse og fysisk træning af personel med vidt forskellige funktionsniveauer og specialeområder? Sætter du pris på en dynamisk og alsidig hverdag, hvor arbejdsopgaverne er vekslende og tempoet højt? Så er stillingen som uddannelsesbefalingsmand i sektionen for Generel Militær Efteruddannelse (GME) ved Fighter Wing Skrydstrup lige dig!
Om os
På Danmarks base for de nuværende kampfly, F-16, er Fighter Wing Skrydstrup aktør på mange forskellige opgaver. Vi står foran implementeringen af verdens mest avancerede kampfly, F-35, og dette generationsskifte indenfor moderne og innovativ teknologi understreger betydningen af dygtige, engagerede og professionelle kollegaer på den kommende F-35 Wing.

Vi har en stolt tradition med 40 års erfaring med F-16. Gennem kontinuerlig træning samt tilførsel af dedikerede medarbejdere, sørger vi for at fastholde en førende position blandt vores samarbejdspartnere.

På Fighter Wing Skrydstrup sætter professionalismen sit præg på hele organisationen. Vi vægter en ordentlig omgangstone højt og kan byde på en kultur, der åbner op for et tæt sammenhold. Alt dette er med til at skabe en helt særlig arbejdsplads, hvor ikke alle dage er ens.

Hos os er engagement og kompetencer det vigtigste - ikke efternavn, køn eller alder.
Om stillingen
GME-sektionen forestår den vedligeholdende uddannelse og træning samt den militære efteruddannelse der er nødvendig, for at medarbejderne ved Fighter Wing Skrydstrup er indsættelsesparate og klar til at deltage i Flyvevåbnets internationale operationer og deployeringer.

Sektionen består af to elementer: Et GME-element der planlægger og gennemfører uddannelsen indenfor blandt andet skydning og førstehjælp, og et idrætselement der planlægger og gennemfører alt der relaterer sig til Militær Fysisk Træning og idræt, herunder afvikling af Forsvarets Fysiske Basistest og gennemførsel af diverse holdtræninger samt råd og vejleding om træning, er næring, skadesforebyggelse og -behandling. Vi sætter en ære i vores arbejde og den service vi yder for Fighter Wing Skrydstrup medarbejdere.

Som uddannelsesbefalingsmand i GME-sektionen bliver du en del af et dynamisk team, der tilsammen har en bred faglighed og ikke mindst erfaring indenfor vedligeholdende uddannelse og efteruddannelse i relation til de grundlæggende militære færdigheder og fysisk træning.

Du vil være tilknyttet begge elementer i sektionen og primært virke som instruktør indenfor en lang række fag – også i forbindelse med gennemførelse af erhvervspraktikken ved Fighter Wing Skrydstrup. Desuden vil du støtte din sektionsleder i det overordnede rekrutteringsarbejde ved Fighter Wing Skrydstrup.

I stillingen er der rig mulighed for kompetenceudvikling og for at skabe en spændende karrierevej.
Om dig
Du har gennemgået den grundlæggende sergentuddannelse i Forsvaret og har optimalt tidligere virket som befalingsmand og instruktør i en uddannelsesenhed.

Du har en forkærlighed for de grundlæggende militære færdigheder og har gennem dit tidligere virke oparbejdet en høj faglighed, som du ønsker at anvende og lære fra dig. Desuden er du stærkt motiveret for at udvikle din faglighed og på sigt specialisere dig indenfor et eller flere fagområder.

Du er samarbejdsstærk og indstillet på at indgå i en sammentømret enhed, hvor opgaverne er mange og forskellige.

Sidst men ikke mindst er du udadvendt og ikke bange for at være på og træde i karakter – både som instruktør men også som sparringspartner i forbindelse med planlægningen af vores kurser og uddannelser.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en sergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved CO1O fællesoverenskomsten og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder. .

Stillingen kan besættes af en medarbejder med lavere grad. I så fald vil aflønningen ske i forhold til stillingens lønniveau. Der vil ved en sådan besættelse, blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. optagelse og gennemgang af Grundlæggende Sergentuddannelse inden for en 2. årig periode.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være på Flyvestation Skrydstrup.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du har spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte kaptajn Kenneth Bladt på tlf. 72 84 80 10.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår er du velkommen til at kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Mette Sihm på mail: FPS-BA-BS249@mil.dk.

Ansøgningsfristen er den 16. august 2020. Jobsamtaler forventes afholdt i umiddelbart i forlængelse her af. Stillingen ønskes besat 1. oktober 2020.

Du kan søge stillingen via link "Søg den ledige stilling". Du anmodes om at vedhæfte alle relevante dokumenter til ansøgningen.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Skrydstrup

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M212 Sergent

Ansøgningsfrist

16.08.2020

Indrykningsdato

24.07.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent