Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste søger faglært elektrikere - konstabel eller civil


Faglært elektrikere - konstabel eller civil til Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste

Vi søger 2 elektrikere med flair for det el-tekniske, som er kvalitetsbevidste, der både kan arbejde selvstændigt samt indgå i teams, hvor planlagte vedligeholdelsesopgaver, fejlsøgning, vagtordning og mastearbejde er en del af hverdagen, og hvor vidensdeling og sparring er et must. Hvis det er noget for dig, så send os din ansøgning hurtigst muligt.
Om os
Vedligeholdelsesområde Korsør er placeret på Flådestation Korsør og har 4 underlagte værksteder med underlagte satellit værksteder i Frederikhavn samt et Drifts- og Støtteelement. Vedligeholdelsesområde Korsør er ISO certificeret på både kvalitets- og arbejdsmiljøområdet og arbejder derudover ud fra LEAN principperne.

Installationsværkstedet består af både militært og civilt personel, som alle er rutinerede medarbejdere med forskelligartet håndværksmæssige baggrunde, og som varetager El- og gyrotekniske opgaver. Værkstedet udfører således vedligehold, fejlfinding, reparation og installationsopgaver inden for stærk- og svagstrømsområdet på skibe, landanlæg og køretøjer med speciale bl.a. i lyslederteknik. Værkstedet udfører endvidere maler- og tømreropgaver samt maskinværksteds- og smedeopgaver, ligesom værkstedet har ansvaret for regional låseteknisk service samt regional mastevedligeholdelse. Dette foregår i et dynamisk og tværfagligt miljø.

Som elektriker på Installationsværkstedet vil du få en travl og udfordrende hverdag, hvor vi lægger vægt på kvalitet og engagement i opgaveløsningen. Der må forventes en del rejseaktivitet, idet værkstedet løser opgaver spredt over det meste af landet. Vi kan tilbyde et godt løsningsorienteret arbejdsmiljø, med en god og uformel omgangstone.

Vi vægter kontinuerlig udvikling for alle vores ansatte. Derfor vil vi løbende sikre din kompetenceudvikling, hvor vi i fællesskab planlægger, hvordan du opnår kvalificering og udvikling i jobbet.
Om stillingen
Dine primære opgaver vil være fejlfinding, idriftsætning, opbygning, montering og betjening af stærk- og svagstrømsinstallationer, som f.eks. tavle- og lanterneanlæg, generatorer med tilhørende undersystemer og E0 test samt lovpligtige eftersyn indenfor området. Derudover vedligeholdelse og lovpligtige eftersyn af Forsvarets master, ligesom værkstedet udfører til- og frakobling af sejlende enheder.

Installationsværkstedet indgår i en vagtordning, du kan derfor på sigt blive omfattet af værkstedets tilkaldevagt.
Om dig
Du er uddannet elektriker med svendebrev. Du har kendskab til installation, fejlfinding, idriftsætning og betjening af stærk- og svagstrømsinstallationer, gerne fra sejlende eller mobile enheder. Du skal være kvalitetsbevidst, omhyggelig og systematisk i det daglige arbejde, og det forventes, at du kan arbejde selvstændigt og levere kvalitet i arbejdet. Du skal have gode samarbejdsevner og være omstillingsparat.

Der vil være rejseaktivitet forbundet med stillingen, hvorfor kørekort til kat. B er et krav til stillingen.
Ansættelsesvilkår
Som militær vil du blive ansat i en marinekonstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Er du civil, sker ansættelse og aflønning i henhold til gældende overenskomst for håndværkere i staten og den til enhver tid gældende fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentlige Ansattes Organisationer - Det Statslige område (OAO-S-Fællesoverenskomsten).
Basislønnen er 25.569,50 kr. pr. måned.
Afhængigt dine kvalifikationer og kompetencer, er der mulighed for forhandling af tillæg. Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Som militær er ansættelsen betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Afhængig af din erfaring og kompetencer vil der være mulighed for at forhandle et tillæg i forbindelse med ansættelsen.

Som ansat under Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende,
fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Værkstedsleder MSM Jozsef Horvath på telefon 7282 2611 eller Assisterende Værkstedsleder Jan Roslind på telefon 7282 2612

Er du civil og har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse HR-konsulent Lars Holte på tlf. 72 81 91 58
Er du militær og har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse HR-konsulent Birgit Dyrholm på mail FPS-BA-BS251@mil.dk.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 16. august 2020 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter.

Stillingen er til besættelse 1. oktober 2020.

Vi vil bede dig søge stillingen via nedenstående link.
Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARETS VEDLIGEHOLDELSESTJENESTE
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste er en kvalitetsledelses og arbejdsmiljøbevidst servicevirksomhed, der vedligeholder, reparerer og modificerer Forsvarets materiel. En del af virksomheden er i dag ISO og arbejdsmiljøcertificeret, hvilket forventes at blive udbredt til hele organisationen. Myndigheden beskæftiger ca. 1700 medarbejdere.

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste består en Vedligeholdelsesdivision med af seks vedligeholdelsesområder fordelt geografisk over hele landet, og en Planlægnings- og Koordinationsdivision beliggende i Brabrand. De seks Vedligeholdelsesområder er specialiseret i at reparere, vedligeholde og modificere specifikke materielsystemer indenfor deres faglige søjle. Planlægnings- og Koordinationsdivisionen består af en Forretningsafdeling og en Driftsafdeling, som varetager koordinerende planlægning, uddannelse, styring, controlling og udvikling af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.

Ud over at reparere og vedligeholde Forsvarets materiel så støtter Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste Forsvarets operationer og missioner med veluddannet militært teknisk personel, der udlånes til Forsvarets enheder iht. aftalte planlægning eller ad hoc i særlige tilfælde.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Korsør

Lokation

Region Sjælland

Værn

Civil

Funktionsniveau

C100

Ansøgningsfrist

16.08.2020

Indrykningsdato

23.07.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent