Chef for Aviation Safety ved Air Transport Wing på Flyvestation Aalborg.


Chef for Aviation Safety ved Air Transport Wing på Flyvestation Aalborg.

Har du lyst til et spændende job i dynamiske omgivelser?
Vi tilbyder en udfordrende stilling som chef for Aviation Safety (AS) ved Air Transport Wing (ATW) på Flyvestation Aalborg.
Vores mission er ” Air Transport Wing leverer skræddersyet militær lufttransport og luftbåren overvågning globalt; kontinuerligt, effektivt og fleksibelt”.

Om os
Air Transport Wing er hjemsted for forsvarets transport- og overvågningsfly. Vi træner og opstiller bidrag både til udsendelse internationalt i verdens brændpunkter og til løsning af nationale samfundsopgaver.

Vi skaber styrke gennem vores mangfoldighed og har et højt operationstempo med altid indsatte fly. Derfor giver vores motto ”Stærk og pålidelig – over alt” mening for Wingens medarbejdere.
Vores vigtigste ressource er vores medarbejdere, og den professionalisme og faglighed de tilfører ATW.

Vi ligger vægt på, at vores medarbejdere trives og, at der til trods for det høje tempo i dagligdagen, er plads til den enkelte medarbejders personlige og faglige udvikling. Du bliver en del af et godt hold med gode og engagerede kolleger.
Om stillingen
Du bliver chef for en sektion på samlet 8 mand, og fagligt ansvarlig for flyvesikkerhedsvirksomheden ved Air Transport Wing. Sektionen består af et meget erfarent og velfungerende team.

Flyvesikkerhedsvirksomheden ved ATW har til formål at imødegå de operative og tekniske risici forbundet med ATW operationsmønster og skal derfor varetage flyvesikkerhedsundersøgelser, operativt såvel som teknisk. Sektionen deltager i planlægning og støtte til pålagte nationale og internationale operationer (INTOPS) og øvelser.

Du vil skulle forberede og gennemføre flyvesikkerhedsmæssige briefinger- og uddannelse ved ATW enheder, og generelt være fokuseret på den lærende organisation.

Du vil indgå som ledende medlem i Wing investigation board, og vil i konkrete tilfælde – og muligt omfang - skulle være til rådighed for Forsvarets flyvehavarikommission.

Vi tilbyder et spændende og alsidigt job med store faglige og personlige udfordringer, og hvor du får mulighed for en såvel faglig som personlig udvikling, samt et godt kollegaskab.
Om dig
Du er major (M331), eller har gennemført enten VUTII/L, MMS eller relevant master/kandidat, samt relevante MMS moduler.
Alternativt er du kaptajn, der er optaget på MMS. Du vil således skulle indgå en uddannelsesaftale og vil blive som funktion i højere stilling.

Vi forventer, at du er en selvstændig og handlekraftig person, der kan fungere i et ofte hektisk og meget omskifteligt arbejdsmiljø.

Du har pilotoperativ baggrund, helst på transportfly.
Det forventes at du opretholder flyvende status på et af ATW’s luftfartøjstyper.

Du er holdspiller som evner at arbejde selvstændigt og udfører dine arbejdsopgaver med en høj grad af integritet og professionalisme.

Du er beslutningsmæssigt stærk, så du kan indgå som en naturlig del i ATW organisations daglige opgavekompleks, og være stærk og pålidelig – over alt. Du kan overskue flere opgaver på samme tid og kan selv tilrettelægge en til tider opgavefyldt kalender.

Du trives godt med ledelse af specialister og evner at skifte mellem ledelse- og anvendelse af egen faglig specialistviden.

Du skal kunne opnå sikkerhedsgodkendelse til HEM, ligesom du skal være parat til og vurderet egnet til udsendelse i INTOPS.

Personlige- og faglige kvalifikationer samt erfaring vil blive vægtet højt i forbindelse med stillingsbesættelse.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Dit faste tjenestested vil være Flyvestation Aalborg.

KONTAKT OG ANSØGNING
For yderligere oplysninger vedrørende stillingen ved chefen for Aviation Safety, major Brono Munch (BOD). Mail: ATW-AS-001@mil.dk - Tlf.: 72846901.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Kenneth Kongsgaard Albæk ved Forsvarets Personalestyrelse, mail FPS-BA-BS224@mil.dk, eller på telefon 728 19151.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via nedenstående link. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Ansøgningsfrist den 1. september 2020, samtaler afholdes umiddelbart her efter.
Stillingen er til besættelse fra 1. januar 2021.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Om Air Transport Wing:
ATW er hjemmehørende på flyvestation Aalborg. ATW er hjemsted for flyvevåbnets transport- og inspektionsfly: C130J Hercules og CL604 Challenger. ATW spænder over en bred vifte af opgaver såsom forsyningsflyvning til det nordatlantiske område, flystøtte til specialstyrker, indsættelse i nationale og internationale operationer, farvandsovervågning og suverænitetshævdelse.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Aalborg

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

01.09.2020

Indrykningsdato

21.07.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent