Efterretningsspecialist (M212) til fremtidens F-35-missioner (Genopslag)


Efterretningsspecialist (M212) til fremtidens F-35-missioner (Genopslag)

Hvad kan og vil fjenden? Hvilke nuværende trusler står vores mission over for? Hvordan kan vi forsøge at undgå eller minimere farer? Det er alt sammen aspekter, en efterretningsspecialist er indover for at sikre en missions gennemførelse. Vi har brug for din hjælp til vores missioner ved Fighter Wing Skrydstrup. Vi har lige nu ledige stillinger som Efterretningsspecialist.
Om os
På Danmarks base for de nuværende kampfly, F-16, er Fighter Wing Skrydstrup aktør på mange forskellige opgaver. Vi står foran implementeringen af verdens mest avancerede kampfly, F-35, og dette generationsskifte indenfor moderne og innovativ teknologi understreger betydningen af dygtige, engagerede og professionelle kollegaer ved den kommende F-35 Wing.

Vi har en stolt tradition med 40 års erfaring med F-16. Gennem kontinuerlig træning samt tilførsel af dedikerede medarbejdere, sørger vi for at fastholde den førende position blandt vores samarbejdspartnere.

Ved Fighter Wing Skrydstrup sætter professionalismen sit præg på hele organisationen, også med fokus på de individuelle succeser. Vi vægter en ordentlig omgangstone højt og kan byde på en kultur, der åbner op for dette tætte sammenhold. Alt dette er med til at skabe en helt særlig arbejdsplads, hvor ikke alle dage er ens.
Om stillingen
Som efterretningsspecialist skal du indgå i et tæt samarbejde med både vores piloter og missionsplanlæggere i forbindelse med al planlægning bag enhver mission. Du skal give piloterne et opdateret efterretningsbillede omkring trusler mod egne fly, modstanderens handlemuligheder, samt efterretninger på eventuelle målområder.

Efter at have endt og fuldført en mission, er det procedure, at du vil blive sat sammen med piloterne og mission plannerne. Her er meningen, at I sammen skal lave en evaluering på slutproduktet samt udarbejde en detaljeret missionsrapport til det centrale kommandocenter.

Derudover vil der være undervisnings- og instruktøropgaver, hvor du skal undervise i emner som eksempelvis: flykending, våbensystemer og elektronisk krigsførelse.

Du skal gennemgå et uddannelsesforløb på 12-18 måneder. Det meste af uddannelsen foranstaltes ved enheden og afholdes lokalt, men der kan være kortere kursus- og øvelsesophold i udlandet. Derudover skal du efter endt uddannelse forvente nogen rejseaktivitet i forbindelse med deltagelse på øvelser og kurser, samt i eventuelle internationale operationer, hvor danske F-16 kampfly indgår.
Om dig
Du er sergent i et af Forsvarets tre værn, eller du er en erfaren konstabel, som er egnet og villig til at gennemføre Flyvevåbnets Sergentuddannelse.

Endvidere ser vi gerne, at du:
• Er holdspiller på teamet
• Formår at motivere og samarbejde i et team, da du vil kunne fungere som teamleder
• Løser flere opgaver samtidigt med at du kan bevare det fulde overblik.
• Er stærk i skriftlig såvel som mundtlig kommunikation på både dansk og engelsk.
• Har flair for IT
• Trives i et operativt miljø, der er præget af dynamik og forandring.
• Bevarer overblikket i travle situationer.
• Er detalje orienteret
• Er struktureret og har analytiske evner.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en sergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en konstabel med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Såfremt du ikke allerede er uddannet efterretningsspecialist, skal du bestå en optagelsesprøve ved Forsvarets Rekruttering i Jonstruplejren tæt på Ballerup. 727 Fighter Squadron foranstalter optagelsesprøven, hvis du bliver udpeget som en kandidat til jobbet.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes til ” Yderst hemmeligt” og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet. Godkendelse til ”Yderst Hemmeligt” varetages af Forsvarets Efterretningstjeneste.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforbyggende, fredsbevarende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale missioner.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Fast tjenestested vil være Flyvestation Skrydstrup.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kaptajn Patrick Schnipper Walther på mail FW-727D-001@mil.dk eller tlf. 72 84 86 51.

Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Camilla Lindholm Elling på telefon 7281 9177.

Ansøgningsfristen er 16. august 2020. Ansættelsessamtaler forventes afholdt umiddelbart efter ansøgningsfristen.

Ansættelsesdato 1. september 2020 eller snarest derefter. Endelig tiltrædelsesdato koordineres og aftales i samarbejde med afgivende chef.

Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen og eventuelt medsende referencer, men er ikke et krav.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Vojens

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M212 Sergent

Ansøgningsfrist

16.08.2020

Indrykningsdato

20.07.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent