Maskingaster og smede til Installationsværkstedet i Korsør


Maskingaster og smede til Installationsværkstedet i Korsør

Engagerede smede og faglærte konstabler, maskingaster, med svendebrev inden for metalfagene til installationsværkstedet i Korsør.
Om os
Installationsværkstedet består af både militært og civilt personel, som alle er rutinerede medarbejdere med forskelligartet håndværksmæssige baggrunde.

Værkstedet varetager El- og gyrotekniske opgaver, vedligehold, fejlfinding, reparation og installationsopgaver inden for stærk- og svagstrømsområdet på skibe, landanlæg og køretøjer med speciale bl.a. i lyslederteknik. Værkstedet udfører endvidere maler- og tømreropgaver samt maskinværksteds- og smedeopgaver, ligesom værkstedet har ansvaret for regional låseteknisk service samt regional mastevedligeholdelse. Dette foregår i et dynamisk og tværfagligt miljø.

Som maskingast/smed på Installationsværkstedet vil du få en travl og udfordrende hverdag, hvor vi lægger vægt på kvalitet og engagement i opgaveløsningen.

Der må forventes en del rejseaktivitet, idet værkstedet løser opgaver spredt over det meste af landet.

Vi kan tilbyde et godt løsningsorienteret arbejdsmiljø med en god og uformel omgangstone.

Værkstedet er ISO certificeret både inden for kvalitetsledelse og arbejdsmiljøområdet og arbejder derudover ud fra LEAN principperne.

Vi vægter kontinuerlig udvikling for alle vores ansatte. Derfor vil vi løbende sikre din kompetenceudvikling, hvor vi i fællesskab planlægger, hvordan du opnår kvalificering og udvikling i jobbet.
Om stillingen
Som maskingast/smed vil dine primære opgaver være installation, fejlfinding, idriftsætning og betjening af anlæg til skib og landmateriel. Derudover også reparation, vedligeholdelse og eftersyn af komponenter til skibe, som f.eks. skrog og platform, ventilationssystemer, pumpestationer og dæksmateriel.
Om dig
Militære ansøgere:
Du er uddannet, med svendebrev, indenfor metalfagene som f.eks. industritekniker eller smed/klejnsmed. Du har kendskab til installation, fejlfinding, idriftsætning og betjening af anlæg på sejlende enheder eller mobile enheder. Det vil være en fordel, hvis du har erfaring med svejsning i aluminium og rustfast stål.

Civile ansøgere:
Du er uddannet smed eller klejnsmed med svendebrev og har et indgående kendskab til alsidige smedeopgaver herunder svejsning i stål, rustfrit stål og aluminium samt være god til at arbejde efter tegningsdokumentation. Ansøgere med gyldigt svejsecertifikat i henhold til DS/EN 9606-1 samt DS/EN 9606-2 vil blive foretrukket.

Både for militære og civile ansøgere:
Du skal være kvalitetsbevidst, omhyggelig og systematisk i det daglige arbejde, og det forventes, at du kan arbejde selvstændigt og levere kvalitet i arbejdet. Du skal have gode samarbejdsevner, være mødestabil og omstillingsparat.

Der vil være rejseaktivitet forbundet med stillingen, hvorfor kørekort til kat. B er et krav til stillingen, og kørekort kat. C vil være ønskeligt.

Ansættelsesvilkår
Er du civil, sker ansættelse og aflønning i henhold til Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer. Du vil blive ansat efter gældende organisationsaftale Håndværker i Staten. Basislønnen er 25.569,50 kr. pr. måned.
Afhængigt dine kvalifikationer og kompetencer, er der mulighed for forhandling af tillæg. Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Er du militær, ansættes du som marinekonstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Som militær vil et faglært tillæg være betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Som militær er ansættelsen betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Dit faste tjenestested vil være i Korsør

Afhængig af din erfaring og kompetencer vil der være mulighed for at forhandle et tillæg i forbindelse med ansættelsen.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingerne, er du velkommen til at kontakte Assisterende Værkstedsleder Lone Larsen på telefon 7282 2613 eller Assisterende Værkstedsleder Keld Daugaard på telefon 2380 4409 .

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte Afdelingsleder Dorthe Rasmussen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 72 81 91 69. for de civile, og HR-konsulent Birgit Dyrholm på tlf. 72 81 91 71 for de militærer.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 31. august 2020 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter.

Stillingen er til besættelse 1. oktober 2020.

Du bedes søge stillingen via linket. Du bedes ligeledes scanne og vedhæfte relevante dokumenter, som bevis for uddannelse mv.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FORSVARETS VEDLIGEHOLDELSESTJENESTE
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste er en kvalitetsledelses og arbejdsmiljøbevidst servicevirksomhed, der vedligeholder, reparerer og modificerer Forsvarets materiel. En del af virksomheden er i dag ISO og arbejdsmiljøcertificeret, hvilket forventes at blive udbredt til hele organisationen. Myndigheden beskæftiger ca. 1700 medarbejdere.

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste består en Vedligeholdelsesdivision med af seks vedligeholdelsesområder fordelt geografisk over hele landet, og en Planlægnings- og Koordinationsdivision beliggende i Brabrand. De seks Vedligeholdelsesområder er specialiseret i at reparere, vedligeholde og modificere specifikke materielsystemer indenfor deres faglige søjle. Planlægnings- og Koordinationsdivisionen består af en Forretningsafdeling og en Driftsafdeling, som varetager koordinerende planlægning, uddannelse, styring, controlling og udvikling af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.

Ud over at reparere og vedligeholde Forsvarets materiel så støtter Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste Forsvarets operationer og missioner med veluddannet militært teknisk personel, der udlånes til Forsvarets enheder iht. aftalte planlægning eller ad hoc i særlige tilfælde.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Korsør

Lokation

Region Sjælland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

31.08.2020

Indrykningsdato

17.07.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent