Center for Taktik, Faggruppe Våbentaktik søger kaptajnløjtnant/kaptajn med sans for deltaljer


Center for Taktik, Faggruppe Våbentaktik søger kaptajnløjtnant/kaptajn med sans for deltaljer

Søværnets Center for Taktik søger en kaptajnløjtnant/kaptajn til Faggruppe Våbentaktik.

Har du interesse i at arbejde med doktrinudvikling, modellering og simulation er der nu mulighed for at blive en del af Faggruppe Våbentaktik ved Center for Taktik (TAC). Du vil blive stillet overfor et spændende og udfordrende job, hvor udvikling og innovation er i højsædet.

Du vil indgå i et team med fokus på doktrinudvikling og våbentaktisk simulation. Dit fingeraftryk vil komme på mange nye tiltag, der sker indenfor disse emner. Du vil være medbestemmende i udviklingen af faggruppen og dennes prioriteter.
Om os
Faggruppe Våbentaktik (FG VT) består af et specialiseret team på fire medarbejdere, hvor samarbejde og vidensdeling er hjørnestenene.

Vores arbejde er at udvikle doktriner til Søværnets sejlende enheder, således det sikres, at de benytter deres systemer på den mest optimale måde for at kunne løse deres operative opgaver.

I forbindelse med implementering af områdeluftforsvar i Søværnet bliver faggruppen udvidet med en kaptajnløjtnant/kaptajn, som skal fokusere på den taktiske anvendelse af kommende våben og implementeringen af disse.
Om stillingen
I Faggruppe Våbentaktik vil du blive stillet overfor en bred palet af opgaver. Fælles for disse opgaver er, at de alle retter sig mod at optimere søværnets enheder indenfor sensor og våbenområdet. Du vil foretage selvstændig sagsbehandling og forvaltning inden for afgrænsede sagsområder.

Specifikt omfatter stillingen:
• Assisterer faggruppen med udvikling af våbentaktik og skydedoktriner indenfor missilforsvar, luftforsvar, områdeluftforsvar med SM-2, ESSM, Artilleri og CIWS samt missilengagementer mod skibe og installationer i samarbejde med faggruppens øvrige sagsbehandlere.
• Deltager i sagsbehandling på tværs af nationale myndigheder i Forsvaret og i relation til udenlandske samarbejdspartnere indenfor det våbentaktiske område.
• Deltager i samarbejde med andre af forsvarets myndigheder, i forsknings-, studie- og udviklingsvirksomhed i relation til eksisterende, kommende samt potentielt nye våbensystemer og sensorsystemer samt implementering heraf i søværnet.
• Deltager i sejlads i forbindelse med våbenøvelser med henblik på dataopsamling, mentorering og/eller erfaringsindhentning.
• Deltager i relevante internationale Working Groups i relation til våbentaktik og våbentaktiske emner.

TAC og FG VT er fokuseret på at kompetenceudvikle den rette person. En sådan udvikling kan være gennemgang af nationale og udenlandske kurser og deltagelse i relevante internationale møder indenfor våbentaktik.
Om dig
Du har en baggrund som kaptajnløjtnant/kaptajn eller dygtig premierløjtnant (klar til udnævnelse eller uddannelsesaftale). Såfremt du har en baggrund fra enten Flyvevåbnet eller Hæren vil du beholde dit tilhørsforhold.

Du har lyst til at blive stillet overfor komplicerede problemstillinger og kan arbejde selvstændigt. Du har endvidere interesse for det våbentaktiske fagområde og har lyst og drivkraft til at fordybe dig og udvikle dine faglige kompetencer.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Hvis du er premierløjtnant kan du ansættes i stillingen mod, at der indgås en uddannelsesaftale. Ansættelse og aflønning sker i så fald som premierløjtnant i henhold til reglerne for funktion i højere stilling. Udnævnelse og overgang til varig ansættelse som kaptajnløjtnant kan finde sted, når uddannelseskravet er opfyldt.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet, ligesom du er forpligtet til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer m.v.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Fast tjenested vil være Flådestation Frederikshavn.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte KL Krister Ploug telefon 72 85 53 93 eller mail: 2E-TAC-UV201@fiin.dk, alternativt OK Jan Niegsch, SCA-K-BEM01, telefon 72 85 75 21.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du tage kontakt til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajnløjtnant Ole Johnny Frederiksen på telefon +45 32 66 51 50.

Ansøgningsfristen er den 16. august 2020.

Ansættelsesdato 1. oktober 2020.

Samtaler til stillingen forventes gennemført i uge 35.

Send ansøgningen elektronisk via linket ”Søg jobbet”.

Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Om 2. Eskadre (2 ESK)
2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt. Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.
2. Eskadre består af moderne højteknologiske skibe: fregatter, støtteskibe, minerydningsenheder samt Søværnets Dykkertjeneste som varetager alle dykkerrelaterede opgaver i Søværnet.
2. Eskadre gennemfører de taktiske våbenmæssige uddannelser samt en afgørende del af skibenes operative opkøring, som samlet set er afgørende for enhedernes sømilitære kampevne, på Center for Taktik og Center for Våben.
2. Eskadre ønsker at være en god arbejdsplads og vores fokus er at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at fungere for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flådestation Frederikshavn

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

16.08.2020

Indrykningsdato

17.07.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent