Elektronikfagteknikere til Radarværkstedet i Frederikshavn


Elektronikfagteknikere til Radarværkstedet i Frederikshavn

Radarværksteder søger engegagerede og kvalitetsbevidste elektronikfagteknikere til satelit værkstedet i Frederikshavn. Så har du lyst til en travl og udfordrende arbejdsdag? Så har vi måske stillingen til dig!
Om os
Radarværkstedet har ansvaret for vedligeholdelse, reparation, modifikation, opgradering og systemopdatering inden for Radar, Ildledelse, og Electronic Warfare i forsvaret. For nuværende omfatter opgaverne hovedsagelig ovenstående ansvarsområder på søværnets land- og skibsbaseret materiel samt flyvevåbnets landbaserede radarsystemer.

Radarværkstedet består af et værksted i Korsør og et satellit værksted i Frederikshavn, som i tæt samarbejde løser de opgaver, som kommer inden for værkstedets opgaveportefølje.

Vi ligger vægt på kvalitet og engagement i opgaveløsningen. Vi kan tilbyde et godt løsningsorienteret arbejdsmiljø med en god og uformel omgangstone.
Om stillingen
Som elektronikfagtekniker vil dine primære opgaver være reparation og vedligeholdelse af radar og ildledelsesudstyr samt Electronic Warfare.

Du vil komme til at deltage i modifikationer og ny installationer på mange af forsvarets faste installationer på land, såvel som på søværnets skibe, indenfor radar og ildledelsesudstyr. Opgaveløsningen medfører klatring i master, og det kræves, at du kan bestå kurset evakuering og redning i højder.

FVT støtter den operative struktur med særligt personel, der kan derfor forekomme perioder med sejlads på søværnets enheder.

Der må forventes rejseaktivitet, idet værkstedet løser opgaver spredt over hele Danmark.
Om dig
Du er faglært konstabel med svendebrev som elektronikfagtekniker. Du har erfaring med reparation vedligeholdelse og betjening af radar og ildledelsessystemer samt Electronic Warfare, gerne fra operativ tjeneste.

Du kan også være civil med svendebrev som elektronikfagtekniker. Idet stillingen indeholder masteklatring, er der krav om, at du skal godkendes helbredsmæssigt for at løse opgaven. Derudover skal du også kunne bestå kurset evakuering og redning i højder.

Som person sætter du en ære i høj faglighed og er god til at samarbejde på mange fronter. Du er udadvendt i din fremtoning med et godt humør. Endelig er du i stand til at udvise stor fleksibilitet og være i besiddelse af gode samarbejdsevner og være omstillingsparat.

Du skal være brugerorienteret og kunne føre en konstruktiv dialog med brugerne for løsningen af en givet opgave. Det forventes, at du udfører tildelt arbejde målrettet, med stor kvalitet og overholdelse af aftalte leveringstidspunkter. Dette stiller store krav til din selvstændighed, nysgerrighed samt at du har lysten til at udvikle dine kompetencer i et service og løsningsorienteret arbejdsmiljø.

Tempoet på værkstedet er højt, og består af erfarne og engagerede kolleger, som du kan sparre professionelt med. Desuden vil du få mulighed for at komme med løsningsforslag, og i samarbejde med værkstedslederen eller de assisterende værkstedsledere fagligt drøfte, hvordan man bedst muligt dækker brugernes behov.

Gyldigt kørekort til kategori B er et krav.
Ansættelsesvilkår
Er du civil sker ansættelse og aflønning i henhold til Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer. Du vil blive ansat efter gældende organisationsaftale Håndværker i Staten. Basislønnen er 25.569,50 kr. pr. måned.

Afhængigt dine kvalifikationer og kompetencer, er der mulighed for forhandling af tillæg. Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Er du militær, ansættes du i en marinekonstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Som militær er ansættelsen betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Afhængig af din erfaring og kompetencer vil der være mulighed for at forhandle et tillæg i forbindelse med ansættelsen.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Værkstedsleder Marianne Raahauge på telefon 2921 6215 eller Assisterende Værkstedsleder Lars Hansen på telefon 7285 6211.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte Afdelingsleder Dorthe Rasmussen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 72 81 91 69 for de civile, og HR-konsulent Rikke Thomsen på tlf. 72 81 91 74 for de militærer.

Ansøgningsfrist er 25. august 2020 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter.

Stillingen er til besættelse 1. oktober 2020

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARETS VEDLIGEHOLDELSESTJENESTE
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste er en kvalitetsledelses og arbejdsmiljøbevidst servicevirksomhed, der vedligeholder, reparerer og modificerer Forsvarets materiel. En del af virksomheden er i dag ISO og arbejdsmiljøcertificeret, hvilket forventes at blive udbredt til hele organisationen. Myndigheden beskæftiger ca. 1700 medarbejdere.

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste består en Vedligeholdelsesdivision med af seks vedligeholdelsesområder fordelt geografisk over hele landet, og en Planlægnings- og
Koordinationsdivision beliggende i Brabrand. De seks Vedligeholdelsesområder er specialiseret i at reparere, vedligeholde og modificere specifikke materielsystemer indenfor deres faglige søjle.

Planlægnings- og Koordinationsdivisionen består af en Forretningsafdeling og en Driftsafdeling, som varetager koordinerende planlægning, uddannelse, styring, controlling og udvikling af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.

Ud over at reparere og vedligeholde Forsvarets materiel så støtter Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste Forsvarets operationer og missioner med veluddannet militært teknisk personel, der udlånes til Forsvarets enheder iht. aftalte planlægning eller ad hoc i særlige tilfælde.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flådestation Frederikshavn

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Civil

Funktionsniveau

C100

Ansøgningsfrist

25.08.2020

Indrykningsdato

15.07.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent