Kaptajn/kaptajnløjtnant til J4 – materiel og logistiksektion ved Specialoperationskommandoen (M321).


Erfaren kaptajn/kaptajnløjtnant til J4 – materiel og logistiksektion ved Specialoperationskommandoen (M321)

I J4 – kan du få et solidt fundament for din videre tjeneste:
Indsigt i processerne, der sætter rammerne for det operative niveau
Erfaring med stabsprocesser på niveau II
Indgå i samspillet med Udviklings- og Planlægningsstaben
Arbejde i en værnsfælles stab
Om os
Specialoperationskommandoen opstiller specialoperationsstyrkebidrag til operative styrkeindsættelser og beredskaber.

Specialoperationskommandoen indgår i Forsvarskommandoen og omfatter en kommandostab, samt Jægerkorpset og Frømandskorpset.

Specialoperationskommandoens opgaveløsning bidrager til at beskytte og fremme Danmarks interesser og nationens sikkerhed.

Specialoperationskommandoen opstiller i fællesskab med Belgien og Holland en stab, Special Operations Component Command (SOCC), der står i beredskab i 2021.

J4 materiel- og logistiksektionens 10 medarbejdere – er fra alle tre værn og varetager de logistiske funktioner i staben, herunder forsyning, anskaffelse af materielkapaciteter, operativ logistisk planlægning (deployering og understøttelse af udsendte enheder), samt host nation support i forbindelse med aktiviteter med deltagelse af udenlandske styrker.
Om stillingen
Du må forvente at få en bred kontaktflade i samarbejdet med øvrige dele af Forsvarskommandoen og Forsvarets Materiel- og indkøbsstyrelse.

Du vil komme til at arbejde med specialkorpsene på materielområdet for derigennem at bidrage til udvikling af korpsenes operative opgaveløsning.

Dine primære arbejdsopgaver vil være at indgå i udarbejdelsen af brugerkrav, den løbende udvikling af eksisterende kapaciteter samt samarbejde med øvrige kommandoer, Udviklings- og planlægningsstaben og Forsvarsministeriets Materiel og Indkøbsstyrelse (FMI) omkring anskaffelse og implementering af materiel. Her får du samtidig et indgående kendskab til vejen fra ide til, at en kapacitet reelt kan implementeres.

Du kan forvente, at skulle samarbejde med specialister, der besidder et stort engagement og faglighed. Din opgave vil være at bringe korpsenes ekspertise i spil i forbindelse med forberedelse af materielanskaffelser, samt efterfølgende sikre fremdrift i anskaffelsesprocessen i dialog med FMI.

Dine primære ansvarsområder vil forventelig være sensorer, optik og maritim mobilitet. Herudover vil du blive inddraget i projektarbejde og udarbejdelse af analyser i forbindelse med sektionens øvrige opgaver.

Der må forventes et mindre antal rejsedage til ind- og udland i forbindelse med deltagelse i materieludstillinger, producentbesøg og diverse mødeaktiviteter m.m.

Du kan blive designeret til staben for SOCC med tilhørende øvelsesaktivitet.
Om dig
Du er kaptajn/kaptajnløjtnant og har sandsynligvis stabserfaring.

Hvis du er PL og er i gang med VUK eller erklæret egnet til VUK, og i øvrigt har den rette profil, hører vi også gerne fra dig. Du vil således skulle indgå en uddannelsesaftale og vil bestride stillingen med funktion i højere stilling.

Du er i stand til at arbejde selvstændigt, og har gode evner indenfor kommunikation, planlægning og styring af pålagte opgaver.

Du er struktureret og tager ansvar for de pålagte opgaver, og du kan rådgive underlagte enheder på en forståelig og imødekommende måde.

Du holder et højt fagligt niveau i opgaveløsningen og træffer nødvendige og effektive beslutninger, når behovet opstår.

Du skal være fleksibel, idet dagligdagen til tider kan foregå i et uforudset højt tempo. Du skal med en helhedsforståelse kunne samarbejde på tværs af niveauer i Forsvaret og med andre styrelser.

Det vil desuden være en stor fordel, hvis du har erfaring med stabstjeneste ved en styrelse eller niveau II myndighed, så du har en god forståelse for sagsbehandling og stabsprocesser.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte fungerende chef J4 kaptajn Nikolaj Arboe på tlf.: 25 14 50 15.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Kenneth Kongsgaard Albæk ved Forsvarets Personalestyrelse, mail FPS-BA-BS224@mil.dk, eller på telefon 728 19151.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via nedenstående link. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Ansøgningsfristen er 20. august 2020, og vi forventer at afholde ansættelsessamtaler snarest derefter. Henset til ferieperiode – kan samtalerne afholdes online.
Stillingen er til besættelse pr. 1. oktober 2020 eller snarest derefter.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM SPECIALOPERATIONSKOMMANDOEN
Specialoperationskommandoen indgår i Forsvarskommandoen og ligger ved Aalborg. Specialoperationskommandoen er det faglige og operative kapacitetscenter for Danmarks specialoperationskapaciteter. Specialoperationskommandoen omfatter en kommandostab, Jægerkorpset og Frømandskorpset.
Chefen for Specialoperationskommandoen er overfor Forsvarschefen ansvarlig for al styrkeproduktion og udvikling indenfor Specialoperationsområdet herunder for styrkeproduktionen og opstillingen af et dansk kernebidrag til en NATO Composite Special Operations Component Command, der skal kunne indsætte specialstyrker i internationale operationer og virke på operativt niveau.
Det værnsfælles og tætte samarbejde på tværs af Forsvarets kapaciteter er et helt centralt ele-ment i Specialoperationskommandoens motto: Styrke Gennem Fælles Indsats.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Aalborg

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

20.08.2020

Indrykningsdato

13.07.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent