Leder ØKO AKO


Leder til Økonomisektion ved Arktisk Kommando i Forsvarsministeriets Departement, Forsvarskommandoens Økonomipartner

Vil du være med til at styre Forsvarets økonomi? Har du mod på, at tage ledelsesansvar for økonomistyring i en af de mest komplekse styrelser i den danske stat? Har du indsigt i styring i Forsvaret? Er du engageret, udviklingsorienteret og god til at samarbejde? Så er du måske den vi søger.
Som ansat hos os, vil du komme til at arbejde sammen med fagligt dygtige kolleger, der controller og styrer økonomien på tværs af hele organisationen.
Om os
Forsvarskommandoens Økonomidivision er en del af Forsvarsministeriets Departement og har ansvaret for, at alle underlagte myndigheder og stabes økonomi bliver forvaltet på bedst mulige måde, med henblik på at skabe mest mulig forsvar for pengene.

Vi leverer rettidig og værdiskabende økonomisk rådgivning til alle niveauer af Forsvaret og i hele verden – fra forligsaftaler og internationale missioner til budgetter og prognoser.

Vi har den nødvendige sammensætning af økonomisk og militær faglighed, således at vores rådgivning medvirker til, at Danmark får mest muligt operativ effekt for pengene.

Økonomidivisionen er placeret i Region Midtjylland på Flyvestation Karup.
Om stillingen
Stillingen bestrides fra Arktisk Kommando (AKO) i Nuuk, Grønland

AKO Økonomipartner vil få til ansvar at forestå ressourcesætning af kommandoens årsprogram. Herunder drift og opfølgning i forhold til aktuel status.
Endvidere vil du være ansvarlig for udarbejdelse, implementering og opfølgning på budgetter, regnskabsaflæggelse samt bidrage til udarbejdelse af ledelsesinformation til kommandoens eget brug og til eksterne partnere. Herunder:
• Udarbejdelse af kommandoens budget
• Budgetopfølgning
• Udgiftskontrol
• Regnskabsaflæggelse
• Udarbejdelse af månedlig ledelsesinformation.

Du vil også være ansvarlig for udarbejdelse af økonomiske analyser og konsekvensberegninger i forbindelse med Forsvarsforlig.
Kontrol med interne konteringer, samt betalinger af fakturaer.
Om dig
Du er uddannet officer og har gennemgået MMS eller tilsvarende. Du har allerede ledelseserfaring på M331 niveau. Du besidder en stor motivation for styring i Forsvaret og har måske erfaring med økonomistyring i et ledelsesperspektiv.
Stillingen kan besættes ved konstitution.

Du forstår, at samtænke operative behov med økonomisk rationale, som forudsætning for, at skabe mest mulig forsvar for pengene.
Ledelsesmæssigt skal du være stærk ift. processer og interessentintegration. I jobbet vil du skulle agere på alle styringsniveauer i Forsvaret.

Det vil tillige være en fordel, hvis du i tidligere stillinger har fået indsigt i beslutningsprocesser i relation til Forsvarets topledelse.

Vi tilbyder et udfordrende job med meget gode karrieremuligheder, samt muligheder for faglig og personlig udvikling. Du vil få en spændende og alsidig hverdag, hvor du vil komme helt tæt på beslutningsprocesserne i Forsvaret.

Det forventes at du besidder et stærkt udviklingspotentiale.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om Løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Stillingen er til besættelse 1. januar 2021
Dit daglige tjenestested er Nuuk, Grønland.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Pia Olsen på tlf. 91 33 51 45.
Hvis du har spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse Anders Nygaard på tlf. 3266 5698.

Ansøgningsfristen er 19. august 2020.
Samtaler forventes afholdt snarest derefter.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets ministerområde er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

AKO Nuuk

Lokation

Intet fast arbejdssted

Værn

Forsvarsministeriet

Funktionsniveau

M331 - OLG/OTLG/ODLG

Ansøgningsfrist

19.08.2020

Indrykningsdato

10.07.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent