Sensoroperatør/udkig søges til stilling ved Marineudkigsstation Føllesbjerg


Sensoroperatør/udkig søges til stilling ved Marineudkigsstation Føllesbjerg

Savner du, og din familie planlægning der holder, og siger ordene – ”den måske, bedste arbejdsplads i Forsvaret” - ”garanti for god udsigt” - ”gode kollegaer”- ”frihed under ansvar” - ”indflydelse på planlægning af arbejdstid” samt ”spændende varierede arbejdsopgaver, dig noget? så er du måske den nye kollega, vi på Marineudkigsstation Føllesbjerg mangler.
Om os
Marineudkigsstationen, blev oprettet i 1953, og er beliggende på det sydlige Langeland, med en fantastisk udsigt over Langelandsbæltet i nærheden af Bagenkop, nord for Kelsnor fyr.

Vi er et af fundamenterne i Søværnets farvandsovervågning og løser overvågnings opgaver indenfor stationens tildelte ansvarsområde, herunder opgaverne suverænitetshåndhævelse, farvandsovervågning, deltagelse i rednings- og miljøoperationer. Vi løser herudover en række opgaver for Marinestaben og Forsvarets andre myndigheder.

Vi er en dedikeret besætning, der passer vagten i fast tørn af 12 timers varighed 24/7, 365 dage om året.
Om stillingen
Stillingen er med alsidige funktioner, men de primære opgaver som vagtgående udkig er:

Operative:
• Farvandsovervågning, herunder betjening af stationens systemer til dette.
• Fotodækning af relevante skibe.
• Betjening af stations special udstyr.
• Samarbejde med alle militære og civile myndigheder i forbindelse med vagten.
• Holde stationsområde under observation ved hjælp af overvågningskameraer.

Administrative:
• Løse pålagte opgaver i overensstemmelse med foreliggende øvelses-/operationsordre.
• Støtte vagtholdslederen i hans daglige virke.
Assistere i løsning af en specifik funktion, på baggrund af dine kompetencer og enhedens behov.
Om dig
Det forventes, at du efter en grundig oplæring via kurser og sidemandsoplæring kan løse dine opgaver selvstændigt, fokuseret og målrettet, således at du hermed bidrager professionelt til stationens opgaveløsning. Du skal ligeledes kunne samarbejde, dele og modtage informationer. Vi forventer, at du er nysgerrig, har gå-på-mod, er initiativrig og fagligt professionel. Du skal kunne varetage rollen som udkig og sensoroperatør på en station, hvor der ikke altid lige er tid eller mulighed for at spørge om råd og hjælp.

Det kan i perioder være rutinepræget at indgå i vagt. Du skal derfor have gode sociale og kommunikative evner samt være god til at samarbejde. Du skal aktivt bruge dine evner til at motivere, skabe forståelse for opgaven og derved medvirke til at få alle til at trække i samme retning.

Da besætningen består af erfarne folk, der løser deres opgaver med en stor grad af selvstændighed og med frihed under ansvar, kræver det, at du af natur har tillid til folk og vægter gensidig respekt, loyalitet og har professionel tilgang til opgaveløsningen.

Stillingen kan søges af konstabler af andre værn, da den personlige motivation og kvalifikationer vægtes højst i forbindelse med udvælgelse af den rette medarbejder til stillingen.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en marinekonstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.


Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Langeland, Bagenkop

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til (uge 28) OS Kevin Betnass på telefon 7285 1961 eller mail 3E-SOEMUSF14@mil.dk, (uge 29 til 33) SSG Jan Larsen på telefon 7285 1961 eller mail 3E-SOEMUSF13@mil.dk Alternativt SSG Lars Hoel, SCA-F-BEM02, telefon 72 85 75 53
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Rikke Thomsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS252@MIL.DK

Ansøgningsfrist er 15. august 2020. Efter ansøgningsfristens udløb vil vi gennemføre en kvalitativ vurdering af ansøgerne og evt. indkalde til samtale.

Stillingen er til besættelse 1. oktober 2020.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen


Om 3. ESKADRE
3. Eskadre er en eskadre i Søværnet, som omfatter spændende og alsidige arbejdspladser, på sejlende enheder såvel som landtjenestesteder.
I 3. Eskadre får du ansvar og anerkendelse, samt stor mulighed for personlig og faglig udvikling.
Eskadrens opgaver omfatter sømilitære opgaver med særligt fokus på farvandene i og omkring Danmark, herunder myndighedsopgaver af permanent karakter samt civilt relaterede samfundsnyttige maritime opgaver.
3. Eskadre enheder løser Søværnets nationale opgaver 24/7/365.
Den største del af eskadrens enheder er beskæftiget med overvågning, suverænitetshåndhævelse, miljø- og transportopgaver samt søredning. Eskadrens enheder er desuden beskæftiget med uddannelse af officerselever.
Ud over de mange skibe er 3. Eskadre endvidere ansvarlig for drift af Flådestationerne Frederikshavn og Korsør, Kystredningstjenesten samt Søværnets Overvågningsenhed, med decentralt placerede enheder rundt om i landet.
3. Eskadre passer på Danmarks farvande – altid!
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Langeland

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

15.08.2020

Indrykningsdato

06.07.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent