Uddannelsesbefalingsmand ved S7/ 2 MIBTN, Efterretningsregimentet Varde


Uddannelsesbefalingsmand ved S7/ 2 MIBTN, Efterretningsregimentet Varde

Vil du være med til at skabe de bedste rammer for enhederne i 2 MIBTN, sætte retningen for uddannelsen af soldaterne og kontinuerligt balancere behovet for udvikling mens de grundlæggende færdigheder bibeholdes?

Kan du samtidig være på øvelse og samle erfaringer den ene dag, omsætte de indhentede erfaringer til taktisk udvikling den anden inden du på tredjedagen står i spidsen for BTN skydelejr.

Så er stillingen som UDDBM ved S7 i staben/2 Military Intelligence Battaljon (2 MIBTN) noget for dig!
Om os
2. Military Intelligence Bataljon (MIBTN) ved Efterretningsregimentet (EFR) er en kapacitetsbataljon, bestående af efterretningsindhentnings-, og analyse- samt påvirkningskapaciteter.

2 MIBTN leverer efterretninger til Hæren og dennes udsendte enheder, uddanner efterretnings- og påvirkningseheder, gennemfører militær sikkerhedseftersyn, forestår uddannelse i Conduct after Capture (CAC) samt gennemfører forestår uddannelse af værnepligtige og konstabelelever for efterretningstropperne.

Staben (ST) ved 2 MIBTN består af 18 medarbejdere og støtter chefen samt BTN dispositionsenheder (DISPENH). BTN er pålagt en række faste operative opgaver ift. INTOPS, NATOPS, beredskab samt almindelig styrkeproduktion, ligesom at der jævnligt tilgår nye opgaver, der skal løses af BTN enheder og elementer.

I staben hersker en åben, imødekommende og respektfuld omgangstone, hvor der lægges vægt på faglighed og vidensdeling samt godt kammeratskab på tværs af alle grader.

I S7 vil du indgå i et team med fokus på at skabe de bedste rammer for uddannelse og taktisk udvikling indenfor både almindelige militære færdigheder samt højt specialiserede efterretnings- og informationsaktivitets- enheder.

Du vil få en afvekslende tjeneste som både omfatter øvelser, uddannelse, møder og seminarer, koordination med alle bataljonens enheder, eksterne partnere, samt taktisk udvikling med resten af S7.

I perioder med højt arbejdspres rykker vi sammen om opgaven, men planlægger stadig overordnet på afspadsering af merarbejde.

Vi vægter fleksibilitet i mødetid – og sted.

Samtidig søger vi at identificere perioder med muligheder for personlig videreuddannelse og kompetenceudvikling.

I S7 er der plads til kompetenceudvikling, en udvikling vi ser som et fælles ansvar og hjælper hinanden med.

Om stillingen
Stillingens fulde betegnelse er: Uddannelsesbefalingsmand /S7 2MIBTN

Du møder et spændende job som uddannelsesbefalingsmand i 2MIBTN, hvor du selv har stor indflydelse på jobindholdet og gode muligheder for faglig, pædagogisk og personlig udvikling.

Du vil blive en aktiv del af planlægning, gennemførelse og udvikling inden for uddannelsesområdet på tværs af 2 MIBTN.

Derudover vil du være point of contact inden for Lesson Identified/Lesson Learned processen på uddannelsesområdet.
Om dig
Du er seniorsergent eller en erfaren oversergent, som er vurderet egnet til næste funktionsniveau.

Dine soldatermæssige færdigheder er gode, og du har en stor viden inden for uddannelse, hvilket du nyder at lære fra dig og udvikle.

Du er i stand til at arbejde selvstændigt og besidder en meget høj grad af faglig stolthed.

Det er ønskeligt, at du besidder erfaring fra internationale operationer og tidligere har beskæftiget dig med uddannelse.

Vi forventer at du har gode IT-færdigheder og viljen til at bringe disse i spil i anvendelsen af både eMTEP og Share Point.

Det er et krav, at du kan sikkerhedsgodkendes til minimum HEMMELIGT.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Fast tjenestested: Varde

Som ansat i Forsvarsministeriets Koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte MJ Bjarke H. Graversen tlf. 4074 0752 eller mail EFR-2B-S70A@mil.dk

Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår er du velkommen til at kontakte HR- Konsulent Susan Hadberg ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse, FPS-BA-BS255@MIL.DK eller på telefon 72 81 91 75

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Sidste ansøgningsfrist er den 16. august 2020 samtaler forventes afholdt i uge 34.

Stillingen er til besættelse 1. oktober 2020 eller snarest mulig

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM VARDE KASERNE
Varde Kaserne tilbyder udfordrende og varierede karriere- og tjenestemuligheder ved både Efterretningsregimentet og Hærens Sergentskole. Desuden ligger Danske Artilleriregiment 15 minutters kørsel fra Varde.

Efterretningsregimentet er centrum for militære enheder, der indhenter, bearbejder og analyserer informationer, for at skabe sikkerhed for danske soldater.
Regimentet bidrager til det daglige situationsbillede, og yder efterretningsstøtte til Hæren og til militære enheder, udsendt i international tjeneste. Regimentet forestår endvidere Conduct after Capture uddannelserne i forsvaret og er ansvarlig for den militære sikkerhedstjeneste i hæren. Regimentet er placeret på Varde Kaserne og beskæftiger ca. 263 faste medarbejdere, fordelt på et garnisonsstøtteelement og en efterretningsbataljon. Regimentet uddanner ca. 250 værnepligtige om året. Endvidere er 1. Intelligence, Surveillance & Reconnaissance Bataljon også placeret på garnisonen.

Efterretningsregimentet lægger stor vægt på at integrere nye kolleger, og vi har et meget velfungerende samarbejde med Varde og Esbjerg Kommuner i forhold til bosætning, uddannelsesmuligheder og partner job.

Tilflytterservice i Varde og Esbjerg.
EFR har et tæt samarbejde med Varde og Esbjerg Kommune vedrørende bl.a. tilflytterservice. Med udgangspunkt i dit/jeres behov og ønsker, tilpasser vi støtten i forhold til partnerjob, skole og bolig m.v.

Varde Kommune har en række tilbud til tilflyttere, herunder bistand til bolig og job.
Der er mulighed for sparring på jobsøgning og formidling af CV til en række virksomheder.

I Varde Kommune har partneren fx mulighed for at komme til samtale ved udvalgte private og offentlige virksomheder, når der er et match på kvalifikationer.

Tilflyttere med ansættelse samt pendlere har derudover fortrinsret til en række lejeboliger i Varde kommune.

Esbjerg Kommune har et program for medflyttende partnere med bl.a. sparring på jobsøgning og formidling af CV til en lang række virksomheder. Ligeledes formidles kontakt til private udlejere af lejeboliger. Tilflyttere med ansættelse kan skrive sig op på venteliste hos boligforeningerne i Esbjerg Kommune og rykke frem i køen til lejligheder.

Læs mere om, hvad tilflytterservice kan gøre for dig/jer på www.nyiesbjerg.dk og www.vardekommune.dk/flyt-til-varde-kommune.

Du er meget velkommen til at kontakte bosætningskonsulent Varde Kommune Mona Hansen, 7994 7493, monh@varde.dk og Bosætningskoordinator Esbjerg Kommune Pia Enemark, piene@esbjergkommune.dk, 20 47 32 06.

  
  
  
Generel information

Tjenestested

Varde

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

16.08.2020

Indrykningsdato

06.07.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent