Chef for 1. Logistikbataljon


CHEF FOR 1. LOGISTIKBATALJON

Er du ambitiøs, målrettet og kan du motivere og føre professionelle soldater under såvel uddannelse som indsættelse? Vil du være chef for en taktisk logistikenhed, der bidrager til internationale operationer, beredskaber, nationale indsættelser og som varetager fagansvaret for taktisk logistik i Hæren?

Så er det dig, vi søger til denne stilling!
Om os
1. Logistikbataljon indgår i 1. Brigade og består af en operativ stab på 12 personer, en udviklingssektion (S7) på 30 personer, Stabsdeling, 1. Forsyningskompagni, 2. Sanitetskompagni, 3. Vedligeholdelseskompagni og 4. Transportkompagni.

1. Logistikbataljon er primært garnisoneret på Aalborg kaserne og varetager fagansvaret for den taktiske logistik i hæren inkl. forsynings-, sanitets-, transport-, bjærgnings og vedligeholdelsestjeneste.

Enkelte dele af underafdelingerne er udlagt til andre garnisoner ligesom designeret personel fra Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste samt Forsvarets Sanitetskommando indgår i bataljonen.
Bataljonens faste normer udgøres af ca. 500 mand og ca. 900 mand ved indsættelse af den samlede bataljon i rammen af 1. Brigade.

For at opnå de operative målsætninger fokuserer bataljonen på den taktiske opgaveløsning, føringsuddannelse, langsigtet kompetenceudvikling samt fastholdelse. Bataljonens operative målsætning samt det tillagte fagansvar medfører en betydelig udviklingsvirksomhed i samarbejde med såvel 1. Brigade samt Trænregimentet. Implementering og videreudvikling af brigadens føringskoncept er til stadighed et styrende projekt for bataljonen.
Om stillingen
Som chef står du i spidsen for en professionel og ambitiøs bataljon, der målrettet stræber efter at udvikle sig løbende samt yde den bedst mulige logistiske støtte til brigaden samt til hærens beredskaber og indsættelser. Du fører bataljonen under operative indsættelser og varetager ledelsen af bataljonen i dagligdagen inkl. kontakten til de decentrale elementer samt bataljonens mange samarbejdsparter. Særligt vil du skulle opretholde et godt samarbejde med Forsvarets Sanitetskommando, Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste samt brigadens øvrige bataljoner/afdelinger samt Trænregimentet.

Stillingen indebærer, at du har et omfattende fagansvar, der dækker hele Hæren, men er fokuseret mod den taktiske logistik ved brigaden. Du skal med faglighed og i koordination med særligt 1. Brigade, Trænregimentet og Forsvarets Sanitetskommando tilsikre at såvel doktringrundlag, uddannelsesgrundlag, kursusudbud, organisationsudvikling samt bidrag til materielprojekter understøtter hærens behov.

Ud over at udgøre 1. Brigades logistikbataljon, bidrager bataljonen med taktisk logistik til NATO Readiness Initiative (NRI), enhanced Forward Presence (eFP), NATO Mission Iraq (NMI) samt leverer bidrag til KFOR og nationale operationer.

Stillingen kræver en indgående operativ forståelse, en robust faglighed vedr. feltmæssig logistik samt vilje til samarbejde med både foresatte, øvrige myndigheder samt bataljonens egne enheder.

Du er direkte ansvarlig overfor brigadechefen for bataljonens samlede virke, og du indgår i brigadens chefgruppe. Du er ligeledes en del af Trænregimentets chefgruppe, hvor du bidrager til udviklingen ved Logistiktropperne.

Vi lægger vægt på et godt arbejdsmiljø og gode rammer, hvor langsigtet kompetenceudvikling prioriteres og hvor der er plads til alle medarbejdere, der har evnen og viljen til at bidrage til bataljonens operative opgaver.
Om dig
Du er officer med videreuddannelsestrin II eller Master i Militære Studier og Operations- og Føringsuddannelsen. Du har erfaring fra stillinger i den operative struktur, fra international tjeneste samt erfaring fra udviklingsvirksomhed.

Du er en tydelig fører og leder, der målrettet kan udvikle bataljonen og opnå bataljonens operative målsætninger.
Du formår via dialog, samarbejde og korpsånd at skabe motivation og følgeskab for alt personel ved bataljonen. Du formår at føre og lede bataljonens mange specialer og specialister for her igennem at skabe en god hverdag for den enkelte medarbejder/specialist samt at løse bataljonens operative opgave bedst muligt.

Du kan formulere og kommunikere en tydelig retning for bataljonen, du er vedholdende, du stiller tydelige krav til dig selv og bataljonens opgaveløsning, du går forrest i nye opgaver og fremstår i det hele taget som det gode forbillede for bataljonens førere og øvrige soldater.

Du formår at skabe et arbejdsmiljø, hvor personellet trives og udvikles og hvor du evner at balancere dette op imod kravet om en målrettet og effektiv uddannelse, hvor soldater og enheder gøres klar til indsættelse i kriser og krig.

Som person er du engageret, nytænkende, målrettet samt med gode beslutningskompetencer og samarbejdsevner. Du formår at bibeholde overblikket og til stadighed vedligeholde et opdateret beslutningsgrundlag i samarbejde med din stab og underenheder. Du er en del af bataljonens command team og formål at videreudvikle command team konceptet.

Du er god til at lytte, skabe gode samarbejdsrelationer, samt formulere en klar hensigt og skabe gode rammer for bataljonens opgaveløsning. Du har et højt fagligt niveau samt en bred viden om taktisk/operativ logistik og du formår at præge bataljonens uddannelse, indsættelse og udvikling med denne faglighed.

Det er ønskeligt, at du har været kompagnichef eller tilsvarende for en logistisk underafdeling i stående styrke og har bestridt en stilling i en bataljonsstab.

En af dine vigtigste kvalifikationer er dit helhedssyn, hvor du formår at tænke ministerområdets udvikling og drift ind i virket for dit ansvarsområde i overensstemmelse med Forsvarsministeriets mission og vision. Der vil desuden blive lagt vægt på, at du vurderes bredt anvendelig til andre chefstillinger inden for Forsvarsministeriets myndighedsområde.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er indplaceret i løngruppe 1 i henhold til rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten. Der er mulighed for at forhandle et evt. personligt tillæg.

Hvis du i forvejen er tjenestemand, kan ansættelsen efter en konkret vurdering ske som tjenestemand, hvorefter den lønmæssige indplacering vil ske i lønramme 37. Ansøgningen skal stiles til Dronningen, medmindre du er indplaceret i lønramme 37. Ansættelsesområdet er Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder og institutioner.

Dit daglige tjenestested er i Aalborg.

Du skal kunne opfylde Forsvarets helbredskrav til deltagelse i internationale missioner samt kunne bestå fysiske tests i henhold til Forsvarets krav.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal blandt andet kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne under hele ansættelsesforløbet.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte brigadegeneral Henrik Lyhne på tlf. 2080 7550 eller på mail: 1BDE-CH@MIL.DK. Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Tine Nielsen på telefon 3266 5768, eller via mail: FPS-BA-BS107@mil.dk

Ansøgningsfristen er søndag den 16.august 2020.
Ansættelsessamtaler forventes gennemført snarest derefter med forventet tiltrædelse den 1. oktober 2020.

Vi anmoder dig om at søge stillingen via nedenstående link. Det er ikke et krav, men du må gerne vedlægge en kopi af seneste FOKUS. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du meget gerne medbringe disse til en eventuel samtale.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Aalborg Kaserner

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M401 Løngruppe 1 Lønramme 37 Oberstløjtnant/kommandørkaptajn

Ansøgningsfrist

16.08.2020

Indrykningsdato

03.07.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent