Forsyningsfalingsmand til 6. HBUKMP i 2. EODBTN ved Ingeniørregimentet.(genopslag)


Forsyningsbefalingsmand til 6. HBUKMP i 2. EODBTN ved Ingeniørregimentet(genopslag)

6 HBUKMP søger en ny forsyningsbefalingsmand til HBU deling. Hvis du brænder for dels at gennemføre den logistiske tjeneste og dels uddanne, vejlede og kontrollere soldater og delinger i den logistiske tjeneste ved et uddannelseskompagni – Så er det dig vi søger!
Om os
6HBUKMP indgår i 2 EODBTN ved Ingeniørregimentet, som blev oprettet den 1. marts 2011 med det formål, at gennemføre Hærens Basisuddannelse (HBU) for ca. 300 værnepligtige halvårligt i to HBU kompagnier samt uddanne personel i EOD- og Search Kompagniet på Skive Kaserne. Siden december 2018 råder 2EODBTN også over et HRUKMP der gennemfører Ingeniørgrunduddannelsen.

Fra hvert HBU kompagni hverves et behovsbestemt antal værnepligtige til indtræden på grundlæggende sergentuddannelse og gennemførelse af Hærens reaktionsstyrkeuddannelse. Resten af værnepligtsholdet hjemsendes og designeres i totalforsvarsarkivet med henblik på at indgå i totalforsvaret.
Om stillingen
Uddannelsen foregår i rammen af et kompagni med tre uddannelsesdelinger samt en kommandodeling.

Stillingen er som sektionsfører for kompagniets forsyningssektion, som består af dig og en rutineret forsyningshjælper, som du er direkte samtaleleder for. Stillingen vil indeholde ansvaret for den daglige drift og styring af kompagniets logistik- og forsyningstjeneste i samarbejde med BTN/S4, NK/KMP, NK/DEL og din sektion.

Du får ansvaret for at logistik- og forsyningstjenesten i kompagniet og at denne til en hver tid overholder gældende bestemmelser. Du er regnskabsansvarlig for kompagniets samlede beholdning af materiel og ammunition og skal til en hver tid - kunne redegøre for kompagniets logistiske status. Du vil også være medvirkende til udviklingen af kompagniets soldater og førere forståelse for kompagniets forsyningstjeneste.

I perioder hvor der er indkaldt værnepligtige er der tale om et højt aktivitetsniveau. I de mellemliggende perioder mellem indkaldelsesholdene, er der rig mulighed for at afvikle friheder, ferie og kompetenceudvikling.
Om dig

Du er oversergent, alternativt erfaren sergent, der er vurderet egnet til udnævnelse og er i besiddelse af følgende kompetencer:


• Har lederpotentiale og har evnen til at ledemellemledere.
• Har en stor faglighed, som ansøger er villig til at bringe i spil og bidrage med.
• Er resultatorienteret og kan holde fokus på givende mål.
• Udviser initiativ og skaber herunder den nødvendige fremdrift m.h.p. at opnå fastsatte mål.
• Kan analysere og beherske anviste opgaver indenfor enheden.
• Kan samarbejdes og herunder udvise hensyn, respekt og omsorg for undergivent personel, sideordnede, foranstående og fortsatte på en naturlig og respektfuld facon.
• Tage initiativ og styring, herunder kommuniker formål og mål med opgaven.
• Tør tage beslutninger.

Det forventes at du har følgende grundlæggende kompetencer, hvis det ikke er tilfældet skal du være indforstået med at der vil blive lavet aftale om erhvervelse af disse:

• IGR 201, Føringsuddannelse I for ML ved IGR.
• TRR 1451, Køreassistentuddannelse.
• FAGLÆ, Faglærerkursus alment Hæren.
• SKYLE-II, Skydelederkursus 2.
• IGR 204, Føringsuddannelse II for ML ved IGR.

Har du erfaring med indholdet i stillingen som forsyningsbefalingsmand eller alternativt som NK/DEL, vil dette være en fordel, men ikke et krav. Viljen til efteruddannelse, vægtes dog højt.

Af logistiske kompetencer vil nedenstående være en fordel, men ikke et krav:
- Last- og surringskursus
- ADR-certifikat
- Truck certifikat
- Demars kursus (Myndighedsbeholdning og Vedligeholdelsesrekvirent)


Du har en professionel indstilling, og er omstillingsparat i en travl hverdag, i indkaldelsesperioderne. Du er en god kammerat og kollega, der vil være med til skabe de sociale såvel som de uddannelsesmæssige rammer for en stærk forsyningssektion og kommandodeling.

Samlet er du klar til at tage et stort ansvar på skuldrene og bære en vigtig rolle i kompagniet.

Du er i besiddelse af kørekort B, gerne C og C/E.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af sergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelseskontrakt mhp. gennemgang af den nødvendige uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Dit faste tjenestested vil være Skive.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte ADMBM/2 EODBTN: seniorsergent Ole Øvle Pilgaard på telefon: 72 82 52 05 eller
Kompagni chef, kaptajn Christoffer Skov på telefon: 50 89 72 07 eller 7282 8601.

Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår er du velkommen til at kontakte HR-Konsulent Kit Svendsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse, fps-RA-3HOV1@mil.dk.

Stillingen er til besættelse 1. oktober 2020. Ansøgning sendes via link i højre side og du opfordres til at medsende de seneste to FOKUS.

Ansøgningsfrist 23. august 2020. Samtaler afholdes i forlængelse heraf.

Såfremt du er udpeget til deltagelse til internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM INGENIØRREGIMENTET
Ingeniørregimentet hører hjemme på Skive Kaserne, og er en af landets største kaserner. Regimentets hovedopgaver er at uddanne ingeniørsoldater inden for flere specialer.
Med op til ca. 1.500 medarbejdere er Skive Kaserne byens absolut største arbejdsplads.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Skive

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

23.08.2020

Indrykningsdato

29.06.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent