Logistikbefalingsmand


Logistikbefalingsmand ved 3 CBRN- og Konstruktionsbataljon

Logistiksektionen ved 3 CBRN- og Konstruktionsbataljon søger en logistikbefalingsmand, der arbejder systematisk og samtidig kan løfte flere logistiske opgaver på samme tid. Søger du udfordringer, der kan løfte dit nuværende niveau, og udvide din logistiske horisont, så er dette stillingen til dig.
Om os
3 CBRN- og Konstruktionsbataljon er placeret på Skive Kaserne, og kendetegnes ved at være kapacitetsbærende for de tre ingeniørspecialer CBRN, GEO og Konstruktion.

Operativt består vi af en stab, et CBRN- & Geospatialkompagni og et konstruktionskompagni. Dertil tre S7’er, der dækker henholdsvis værnsfælles CBRN, værnsfælles konstruktionstjeneste og det geospatiale område i Hæren.

S7 bidrager til udvikling af de tre kapaciteter, hvilket sikre fagligheden inden for specialerne igennem uddannelsesvirksomhed og støtte i forbindelse med Hærens inspektionsvirksomhed.

Bataljonen løser store og små opgaver såvel nationalt som internationalt og har kontinuerligt større eller mindre enheder udsendt til støtte for Forsvarets internationale missioner. Derudover har bataljonen store dele af enhederne på forskellige beredskaber.

Ved S4 løser vi opgaven til tiden, og det betyder ofte et stort arbejdspres frem mod deadlines. Vi har et tæt samarbejde med JMTO ifm DIPLO ansøgninger, grundet en stab på 51 mand der har mange øvelser i ind- og udlandet samt rejser, der alle behandles gennem S4.

Selve sektionen består udelukkende af rutinerede personer indenfor myndighedsbeholdning, hvilket betyder et relativt højt fagligt niveau. Der er en uformel tone, og alle har stor frihed i deres arbejde.
Om stillingen
Som logistikbefalingsmand ved logistiksektionen, indgår du i en sektion bestående af to LOGHJ, (en MATBM), en LOGBM og en LOGO.

Opgaverne i sektionen er mange og meget varierede, dog er standard opgaverne fordelt på personel ved S4.

Stillingen har følgende ansvarsområde:
- Kontrol af ammunitionsbestillinger, -beholdninger og -afskrivninger.
- Rutiner jf. 607-000.
- Ansvarlig for koordinering af LTS.
- Gennemførelse af mønstring ved staben.
- Forsyner for staben.
- Bestille, modtage og afskrive af materiel/materialer.
- Sagsbehandling/koordinering af materielforsendelser som f.eks. vores EFP bidrag.

Udover de faste opgaver, vil du ligeledes skulle deltage i øvelser og skydelejre. Kursusvirksomhed vil primært være aktuelt, såfremt du mangler kvalifikationer til at bestride stillingen.
Har du planer eller ønsker omkring kurser og uddannelser, er jeg åben for en dialog om dette.
Om dig
Du er sergent eller oversergent og har forrettet tjeneste indenfor det logistiske område, på enten underafdelings- eller bataljonsniveau.
Du behøver ikke, at have mange års erfaring for at komme i betragtning til jobbet.
Det er en fordel, at du har arbejdet med demars myndighedsbeholdning.

Du skal være initiativrig samt besidde et godt overblik, da opgaverne ofte kan strække sig over længere tid og forskellige områder. Du skal besidde evnen til koordination og alternative løsninger, da opgaverne kan involvere parter fra flere forskellige interne og eksterne enheder.

Du behøver ikke være uddannet ingeniørsoldat, for at komme i betragtning til stillingen.

Du har erhvervet som minimum kørekort kategori B, men er en fordel at have kategori C.
Det er at foretrække hvis du har truck certifikat B eller teleskoplæsser certifikat B.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Skive

Som ansat i Forsvarsministeriet er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Kaptajn Klaus Payne, på telefon 72 82 53 21 eller Seniorsergent Svend Thorsen på telefon 72 82 53 05

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent Jan Werge ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 32 66 50 53 eller mail FPS-BA-BS247@MIL.DK

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 16. august 2020 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse 1. september 2020 eller snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


OM INGENIØRREGIMENTET
Ingeniørregimentet hører hjemme på Skive Kaserne, en af landets største kaserner. Regimentets
hovedopgaver er at uddanne ingeniørsoldater inden for flere specialer.
Skive Kaserne huser også Totalforsvarsregion Midt- & Nordjylland, Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- &
Vestjylland, Prinsens Musikkorps samt en reparationsdeling fra 3
vedligeholdelsesbataljon/Trænregimentet.
Endvidere elementer fra de funktionelle tjenester; bl.a. FES/Lokalstøtteelement Skive, FMI/Udleverende
Depot Skive og FMI/Værkstedsområde Skive.
Med op til ca. 1.500 medarbejdere, er Skive Kaserne byens absolut største arbejdsplads.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Skive

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

16.08.2020

Indrykningsdato

29.06.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent