Stationsvagt på station Grønnedal (genopslag)


Staionsvagt på staion Grønnedal (genopslag)

Har du lyst til at opleve Grønlands storslåede natur og prøve kræfter med en spændende stilling i en kommando med internationalt fokus, opfordres du til at søge stillingen som Sta-tionsvagt på Station Grønnedal ved Arktisk Kommando i Kangilinnguit. De operative opgaver bærer præg af det internationale fokus, der er på udviklingen i den arktiske region. Et fokus, der kun kan forventes at øges inden for de næste år.
Om os
Forbindelseselement Thule Air Base indgår som en selvstændig enhed under Arktisk Kommando. Elementet består af Station Grønnedal, Station Kangerlussuaq og et Forbindelses-element på Thule Air Base.

At flytte til Grønland kan være en stor oplevelse. Vi kan derfor tilbyde en enestående oplevelse ved at komme til Grønland med mange minder for livet. Der er rig mulighed for store naturoplevelser med fjeldvandring, sejlads, skiløb, samt jagt og fiskeri.
Om stillingen
Station Grønnedal er beliggende ved Kangilinnguit i Sydvestgrønland. Nærmeste nabo er bygden Arsuk, der ligger cirka 12 km fra Grønnedal og hvor man normalt kun kan komme til med skib, helikopter eller stationens eget fartøj. Stationen består af en række bygninger, en helikopter landingsplads samt en havn.

Vagtstyrken består af en stationsleder og to stationsvagter. Stillingerne er militære og værnfælles, og kan søges af nuværende og tidligere personel fra konstabelgruppen fra alle tre værn, hjemmeværnet samt beredskabsstyrelsen. Som stationsvagt arbejder du alle ugens dage indtil dagens opgaver er udført. Vi kan tilbyde et spændende og alsidigt job med en til tider lang og hektisk hverdag, mens der i vinterperioderne vil være mere stille.

Dine kvalifikationer som en dygtig faglært entreprenør/lastbilsmekaniker eller elektriker er nødvendige, da du vil få ansvar for drift og vedligeholdelse af stationens elværk, varme- og vandforsyning, kloakering samt maskinpark af nye entreprenørmaskiner.

Du vil herudover skulle indgå i løsning af følgende opgaver:
• Føre tilsyn med Forsvarets bygninger og anlæg i Grønnedal
• Sikre adkomst til Grønnedal via havn og helikopter, ved bl.a. at foretage snerydning
• Indgå i havnetjenesten, herunder at modtage forsyningsskibe og forsvarets skibe
• Støtte øvrige brugere af Grønnedal i forbindelse med ad hoc opgaver
• Deltage i de fælles huslige sysler som madlavning, rengøring og socialt samvær
Om dig
Du er udadvendt, fleksibel og positiv – både i travle perioder og i de kolde vintermåneder hvor vejret sætter begrænsninger for udendørsaktiviteter. Du er pligtopfyldende og ansvarsbevidst, og du skal kunne arbejde selvstændigt og systematisk inden for givne rammer. Du er tolerant og evner at bidrage aktivt til, at få et samarbejde til at fungere med dine to kollegaer på trods af jeres forskelligheder og private forhold.

Du er udnævnt overkonstabel, og er uddannet som entreprenør/lastbilmekaniker/elektriker med solid erfaring i dit fag. Du kan fungere selvstændigt. Derudover skal du have kørekort kategori B samt BE. Det er derudover en fordel, hvis du kan betjene entreprenørmaskiner (rendegraver, gummiged og teleskoplæsser).

Du er i stand til at kommunikere præcist og tydeligt i både skrift og tale. Station Grønnedal er til tider er en hektisk arbejdsplads med store udfordringer. Du skal derfor være fleksibel og villig til at tilpasse din arbejdsrytme til din opgaveløsning. Det er vigtigt, at du kan bevare overblikket, selv når flere samtidige opgaver kræver din opmærksomhed, og at du samtidig er i stand til at kende dine egne begrænsninger.

Ansættelsesvilkår
Konstabel i flyvevåbnet/søværnet
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personalestyrelse og Centralforeningen for Stampersonel.

Konstabel i Hæren
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personalestyrelse og Hærens Konstabel- og Korporalforening.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskaben-de, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Stillingen bestrides som midlertidig tjeneste ved Arktisk Kommando i Grønnedal i Grønland, for en afgrænset periode på 2 år gældende fra ansættelsestidspunktet, med mulighed for forlængelse. Du vil beholde dit nuværende faste tjenestested under opholdet i Grønnedal.

Du vil blive stillet en fri bolig (skattepligtig) til rådighed, ydet kost og du får ydelser jf. Grønlandsaftalen bl.a. et særligt stationstillæg.

KONTAKT OG ANSØGNING

Nærmere oplysninger om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til Seniorsergent Jens Villy Jacobsen, FKO-A-LDGDL@MIL.DK, tlf. +299 583 143.
Du kan kontakte AKO HR partner ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på FPS-RA-MA01@MIL.dk eller på tlf. +299 49 11 04, såfremt du har spørgsmål til specifikke grønlandske ydelsesforhold.

Har du spørgsmål til de øvrige løn og ansættelsesvilkår, kan du ringe til HR-konsulent Rikke Thomsen på mail FPS-BA-BS252@mil.dk
Bemærk at tidsforskellen mellem Danmark og Grønland er 4 timer (bagud).

Ansøgningsfristen er den 19. juli 2020. Vi afholder løbende samtaler og ansætter ved den rette kandidat. Samtalerne forventes at foregå via VTC eller SKYPE.
Stillingen ønskes besat senest den 1. september 2020 eller snarest derefter.


OM ARKTISK KOMMANDO

Arktisk Kommando er en operativ kommando med ansvar for alle Forsvarets indsættelser i Nordatlanten og Arktis. Kommandoens ansvarsområde omfatter både Grønland og Færøerne samt omkringliggende havområder.

Arktisk Kommandos mission er at beskytte Kongeriget i Arktis. Det indebærer evnen til at kunne håndtere kriser og ultimativt at gennemføre militært forsvar af Grønland og Færøerne – i samarbejde med andre nationale og internationale hovedkvarterer. I Arktisk Kommando har vi indsat enheder fra Søværnet og Flyvevåbnet i operativ kontrol 24/7, hvilket kræver engagement og en Combined/Joint tilgang til opgaverne. Vi gennemfører overvågning samt suverænitetshævdelse – året rundt. Vi løser samtidig en lang række vigtige operative opgaver fx eftersøgnings- og redningstjeneste, miljøovervågning, fiskeriinspektion og støtte til det civile samfund. Det kræver forudseenhed og tæt samarbejde med de statslige og militære myndigheder i nabolandene til Grønland og Færøerne. Ved behov kan Kommandoen forstærkes af enheder fra alle værn samt Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen.

Arktisk Kommando har hovedkvarter i Nuuk, hvor der for tiden arbejder omtrent 70 medarbejdere. Derudover har kommandoen personale flere steder på øst- og vestkysten af Grønland, på Færøerne samt i Danmark.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Grønland U kommune

Lokation

Grønland

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

19.07.2020

Indrykningsdato

26.06.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent