Stabshjælper til forsyningselementet i S7 ved 1. Logistikbataljon.


Stabshjælper til forsyningselementet i S7 ved 1. Logistikbataljon

Har du interesse for forsyningstjenesten og lyst til at være en del af vores element? Så er du måske den korporal vi søger. En kollega, der kan hjælpe med alt fra praktiske opgaver til dataindsamling.
Om os
1. Logistikbataljon er garnisoneret på Aalborg kaserner og indgår i 1. Brigade, som dispositionsenhed, men varetager samtidigt det kapacitetsnære fagansvar for de dele af den taktiske logistik, som omfatter forsynings-, sanitets-, vedligeholdelses-, transport- og bjærgningstjeneste. Bataljonen består, ud over stab og stabsdeling, af fire faste underafdelinger.

S7 sektionen består af 30 soldater, der sammen med den resterende stab og stabsdeling deltager i varetagelsen af den daglige uddannelse af bataljonen og det kapacitetsnære fagansvar.

Sektionen er ikke en del af den operative bataljonsstab, hvorfor den daglige drift varetages her, når bataljonsstaben er indsat samlet eller deltager i brigadens samvirkeaktiviteter.

Sektionen er opdelt i fire elementer med specialister i henholdsvis forsynings-, sanitet-, vedligeholdelses/reparations- og transports/bjærgningstjeneste, som primært anvender deres kompetencer i rammen af uddannelsesvirksomhed og støtte til udviklingsvirksomhed.
Om stillingen
Dine primære opgaver vil være alt fra praktiske opgaver til dataindsamling og virke som hjælpeinstruktør.

Du skal udføre praktiske opgaver i forbindelse med kursusvirksomhed, brugertest eller kontrolvirksomhed.

Du skal indsamle og opstille data ud fra organisationsskemaer, normeringer og styklister (DeMars) m.fl.
Efter anvisning kunne oprette sager i relevante programmer.

Du skal udsøge, indtaste og vedligeholde data i eMTEP fx i forbindelse med kursusvirksomhed.

Du vil i koordination med sagsbehandlere skulle bidrage til grund- og reservebeholdninger samt andre pakninger.

Der vil, som udgangspunkt, være tale om en begrænset mængde øvelsesvirksomhed for soldater i S7 sektionen. Der vil forventeligt kunne opnås god fleksibilitet i hverdagens tilrettelæggelse, det vil dog være essentielt, at deltage i bataljonsstabens garnisonsnære kamprytme med henblik på samordning.

Forsyningselementet består af en leder, to sagsbehandlere, tre faglærer og en stabshjælper.

Elementet er fagansvarlig inden for vand-, materiel-, drivmiddel- og ammunitionstjeneste. Herunder gaffeltruck, flatrack m.m.

Det vil være en fordel, hvis du har en bred materielforståelse, specielt inden for forsyningstjenesten.
Om dig
Du er korporal eller erfaren overkonstabel.

Du er engageret, initiativrig, struktureret, handlingsorienteret og i besiddelse af gode samarbejdsevner. Du har gode IT færdigheder, gerne indenfor DeMars og Office pakken (Word, Excel og PowerPoint). Kendskab til andre programmer er ønskeligt.

Du har erfaring med DeMars, som fx myndighedsbeholdning, normering eller lagerbeholdning.

Det vil være en fordel, hvis du har kendskab til den interne logistik i en underafdeling. Du tænker løsningsorienteret samtidig med, at tingene skal være i orden.

Du skal som minimum være i besiddelse af kørekort til kategori B og C.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en korporalstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Stillingen kan besættes af en konstabel/overkonstabel eller overkonstabel af 1. grad oversergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt mhp. gennemgang af den nødvendige uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Aalborg

Som ansat i Forsvarsministeriet er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du har spørgsmål til stillingen i forsyningselementet, så er du velkommen til at kontakte Michael Sørensen på TRR-1B-S71C@MIL.DK eller telefon 72 83 62 62
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent Jan Werge ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 32 66 50 53 eller mail FPS-BA-BS247@MIL.DK

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 17. august 2020 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse 1. september 2020 eller snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Om Trænregimentet.
Trænregimentet er Hærens største myndighed, og tæller op mod 2000 medarbejdere i de perioder hvor vi har værnepligtige. Udover den kontinuerlige støtte til forsvarets internationale operationer, er en af regimentets vigtigste opgaver at uddanne logistik- og militærpolitienheder. Vores enheder er primært placeret i Aalborg, men vi rummer også enheder i Vordingborg og værksteder over næsten hele landet.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Aalborg Kaserner

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M113 Korporal

Ansøgningsfrist

17.08.2020

Indrykningsdato

25.06.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent