Operationsofficer G35/ST/1 Brigade


Operationsofficer G35/ST/1 Brigade

Brænder du for føring og taktik. Vil du udvikle dine taktiske kompetencer på troppeenhedsniveau?
Har du et operativt mind-set, og motiveres du af føring på brigadeniveau?
Vil du være med til at gøre en forskel og sætte dit præg på udviklingen af 1. Brigade?

Så er stillingen som operationsofficer for G35 i 1. Brigade helt sikkert noget for dig!
Om os
1. Brigade har hovedkvarter i Holstebro, hvor hovedopgaven er at opstille og ud-danne en middeltung brigade. Foruden de operative opgaver, varetager 1. Brigade forberedelsen af enheder til beredskab, bidrag til INTOPS, samt nationale indsættelser. Hverdagen ved 1. Brigade er præget af et arbejdsmiljø, hvor opgaver skal løses i takt med, at de opstår. Omgangstonen er fri og uformel, og vi lægger vægt på et godt samarbejdsmiljø, såvel internt i staben, som med underlagte chefer og enheder.

Tjenesten ved 1. Brigade vil give dig stor forståelse for operationer på brigadeni-veauet. Især i den kommende periode, hvor der udvikles en deployerbar brigade. Derudover vil du få et indgående kendskab til uddannelse af enheder, mulighed for at lære Hæren at kende samt få en af de mest operative stillinger i Hæren.

Hverdagen ved 1. Brigade er præget af et arbejdsmiljø, hvor opgaver skal løses i takt med, at de opstår. Omgangstonen er fri og uformel, og vi lægger vægt på et godt samarbejde, såvel internt i staben, som med underlagte chefer og enheder.

Operations- og Planlægningssektion, G35, er kernen i Operationscenter 2 (OPSC 2) i brigadens føringskoncept. Der er tale om en sektion under opbygning med fokus på føring og short-term planning. Hertil ligger ansvaret for implementering af HTK ved 1. Brigade forankret ved sektionen.
Om stillingen
Operations- og Planlægningssektionen består organisatorisk af fem faste medarbejdere, hvor opgaverne fordeles med fokus på individuelle kompetencer.

Under operativ indsættelse skal du indgå i brigadens operationscenter 2 og refererer direkte til ACOS G35. Din opgave bliver at koordinere direkte med brigadens dispositionsenheder og derigennem bidrage til føringen af brigaden. Du får et indgående kendskab til hvordan brigadeoperationer planlægges og gennemføres i rammen af det nye føringskoncept.

Brigadens operative hovedkvarter deltager normalt i to til tre større aktiviteter i løbet af året. Derudover gennemføres flere interne stabsarbejder og doktrindage mhp. at træne og videreudvikle interne føringsprocedurer og taktik.

I forbindelse med tjenesten i brigadens faste hovedkvarter, vil du have stor indflydelse på de opgaver, du skal arbejde med.
Du skal bl.a.:
• Virke som projektofficer for større brigadeaktiviteter.
• Arbejde med taktik og doktrin samt bidrage til udarbejdelse og opdatering af brigadens SOP, SOI og doktrindage.
• Bidrage til udviklingen af brigadens føringskoncept, blandt andet gennem implementeringen af HTK og LC2IS.

Stabens ugerytme er tilstedeværelse tirsdag, onsdag og torsdag, med mulighed for hjemmearbejdsdag om mandagen og fri eller hjemmearbejdsdag om fredagen. Stillingen indebærer almindelig øvelsesaktivitet og i begrænset omfang tilstedeværelse uden for normal arbejdstid – både i Danmark og i udlandet.
Om dig
Du er kaptajn og har gennemført VUK/BDE, Føringskursus eller VUT-I/L. Såfremt du er premierløjtnant og har gennemført VUT I/L BTN eller er i gang med Føringskurset, vil der være mulighed for at indgå en uddannelsesaftale. Du vil i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling.

Hvis du har ambitioner om optagelse på OFU og/eller MMS, er stillingen velegnet for ansøgeren som ønsker afprøvning i og bedømmelse for en funktion på troppeenhedsniveau.

Den vigtigste kvalitet ved dig, er ønsket og evnen til at lære nyt samt at kunne indgå i en dynamisk enhed med en afvekslende hverdag. Besidder du disse evner, støtter vi dig i at opnå de nødvendige kompetencer gennem uddannelse og sidemandsoplæring. Brigaden vil i stigende grad, anvende simulation (Steel Beasts), HTK og LC2IS. Det er ønskeligt, men ikke et krav, at du har kendskab til disse systemer.

Det er også vigtigt at:
• Du er samarbejds- og helhedsorienteret, og kan koordinere, afveje og integrere forskelligartede hensyn i forhold til operativ føring, ledelse, analyser, policy, prioritering og drift.
• Du er analytisk stærk og interesserer dig for taktik og doktrin.
• Du arbejder målrettet og struktureret, men kan hurtigt tilpasse dig skiftende situationer.
• Du er initiativrig, ansvarsbevidst og selvstændig og kan loyalt tilpasse dig og følge direktiver.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Der er tale om en fast stilling med tjeneste på Dragonkasernen, Holstebro.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landet grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte major Ulrik Bundgaard Sørensen på telefon 2516 4266, mail 1bde-g35-01@mil.dk.
Har du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulenten ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse, afdelingsleder Malene Nørgaard Abel på telefon 728 19142.

Ansøgningsfristen er 16. august. 2019. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 34 eller 35.
Stillingen er til umiddelbar besættelse.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Holstebro

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

16.08.2020

Indrykningsdato

25.06.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent