2 EODBTN søger kaptajn til S3 (EODOF) (Genopslag)


2 EODBTN søger kaptajn til S3 (EODOF).

2 EODBTN søger en kaptajn, som ønsker en spændende hverdag. En officer som selv vil være med til at præge sine arbejdsopgaver og sin hverdag. Arbejder du godt i et miljø med alsidige opgaver så er stillingen måske noget for dig.
Om os
2 EODBTN er en bataljon med et stort opgavespektrum og består af en stab, en S7 uddannelsessektion, en S7 EOD og Search sektion, et EOD og Search kompagni, et Hærens Reaktionsstyrkekompagni og to Hærens basisuddannelseskompagnier.

2 EODBTN gennemfører Hærens Basisuddannelse (HBU) for ca. 300 værnepligtige halvårligt. ESKMP er ansvarlig for varetagelse af det nationale ammunitionsrydningsberedskab og uddannelsen af kompagniets tre EOD-delinger. HRU-kompagniet uddanner årligt to hold reaktionsstyrkesoldater.

2 EODBTN er ikke en operativ bataljon og bataljonsstaben har således begrænset øvelsesaktivitet.

S3 sektionen er bemandet med tre kaptajner. Henset til stabens størrelse arbejder alle tre S3-kaptajner direkte under STCH.
Om stillingen
Som EODOF/S3 vil arbejdsopgaverne have et stort opgavespektrum. Dine arbejdsopgaver vil spænde bredt henover bataljonen fra HBU, HRU til EOD og search.

Du vil få mulighed for at arbejde selvstændigt med større og komplekse opgaver. Men der vil også være en del opgaver der er mere driftsbetonet.

På grund af den store forskel på de fire underafdelinger, er der ikke to dage der er ens. Vi har alt fra de yngste værnepligtige, der prøver en uniform for første gang, til de ældste befalingsmænd og konstabler der har brugt hele karrieren på at specialisere sig inden for ammunitionsrydningsområdet.

S3 arbejdsopgaverne fordeles mellem de tre S3-kapatajner i sektionen efter kompetencer, situationen, behovet mv.
Arbejdsfordeling justeres løbende.

Der vil være mulighed for kompetenceudvikling i stillingen.

Dit arbejde som stabsofficer vil primært ske via garnisonstjeneste. Men der vil også være arbejdsopgaver i f.m. øvelses- og uddannelsesaktiviteter ved underafdelingerne, brigaderne mv.

Vi vægter at alle i S3 er rede til at tage fat, idet vi hermed vil have ressourceoverskud til også at udvikle bataljonen.
Om dig
Du er kaptajn og har gennemført VUK BTN og VUK BDE, eller er premierløjtnant og vurderet egnet til at indgå på Føringskursus. Du vil i så fald besætte stillingen som funktion i højere stilling med en uddannelsesaftale.

Du har interesse i at arbejde med HBU/HRU samt det mere specialiserede EOD og SEARCH fagområde. Din lyst og kompetence til at løse de mere driftsbetonede og planlægningsmæssige opgaver er også vigtig.

Det forventes, at du har erfaring som DF og NK/UAFD. Det er ønskeligt, at du har været CH for en underafdeling og har været udsendt. Herudover vil det være en fordel, men ikke et krav, at du har EOD-erfaring. Ligeledes vil erfaring fra HBU eller HRU også være en fordel, men heller ikke et ubetinget krav.

Som person er du selvstændig og fleksibel, og du evner selv at prioritere arbejdsopgaverne, samt strukturere din arbejdsdag.

Du besidder et højt fagligt niveau og er indstillet på at lære nye ting. Du har et positivt menneskesyn, er god til at samarbejde og kommunikere med andre mennesker på en klar og ligefrem måde.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte fg. STCH: kaptajn Anders Ingemann Brøns på telefon: 7282 5214 / 5086 5720 eller BTNCH: Rene Fjeldgård Pedersen på telefon: 7282 5201 / 4132 0292.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Dennis Nordahl, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 728 19141.

Ansøgningsfristen er d. 20. juli 2020 og stillingen ønskes besat d. 1. september 2020 eller snarest muligt herefter. Ansættelsesdatoen vil blive endeligt koordineret i samarbejde med afgivende chef. Ansøgning sendes via link i højre side og du opfordres til at medsende de seneste to FOKUS.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Om Ingeniørregimentet
Ingeniørregimentet hører hjemme på Ingeniørkasernen i Skive, en af landets største kaserner. Regimentets hovedopgave er at uddanne ingeniørsoldater inden for flere specialer.
Med op til 1.500 medarbejdere er Ingeniørkasernen byens største arbejdsplads. Ingeniørregimentet er uddannelsescenter i Forsvaret inden for specialerne konstruktionstjeneste, kampingeniørtjeneste, ammunitionsrydningstjeneste, geospatialtjeneste samt CBRN-tjeneste.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Skive

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

20.07.2020

Indrykningsdato

24.06.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent