Næstkommanderende søges til GUNNAR THORSON, Frederikshavn


Næstkommanderende søges til GUNNAR THORSON, Frederikshavn

Kunne du tænke dig et udfordrende job som næstkommanderende på et miljøskib, hvor du udfordres på dine ledelsesmæssige kompetencer samtidig med, at du vedligeholder og udvikler dine navigatoriske sømandskabsmæssige færdigheder i en anderledes skibstype?

Vil du bidrage til at fastholde og udvikle den operative evne for skib og besætning med øje for fremtidens muligheder i nye miljøskibe? Så er du måske vores nye næstkommanderende.
Om os
GUNNAR THORSON er en af to store miljøenheder i Division 32, som er underlagt 3. eskadre. Skibet har cirka 100 operative sejldage om året og opererer hovedsageligt i dansk farvand og det typiske sejladsmønster er af 5-10 dages varighed.

Skibet har kun én besætning og derfor varter besætningen også skibet ved henlæggelse i basehavn. Enhedens hovedopgave er bekæmpelse af olieforurening i danske farvande og bevisindsamling. Derudover består opgaverne af søredning, farvandsovervågning, træning med andre danske og udenlandske miljøenheder og intern træning.

Besætningen som består af 16 mand, har et godt sammenhold og trives i en uformel tone. Vi lægger vægt på fysisk træning og prioriterer træning i hverdagen.

Skibet ligger på 16 timers varsel, hvilket vil sige at vagtholdet, som er ombord klargør til sejlads inden resten af besætningen møder ind, for at kunne afgå inden for 16 timer.

Halvdelen af året stiller GUNNAR THORSON med et vagthold til det mobile miljøberedeskab (MMB), som er på 2 timers varsel. Holdet består af en taktisk officer, en dæksmand og en maskinmand. MMB vagten kan også varetages ombord, når skibet er til søs.
Om stillingen
Du er som næstkommanderende chefens stedfortræder og fungerer endvidere som forvaltningsofficer, operationsofficer under miljøoperationer og vagtchef. Derudover er næstkommanderende ansvarlig for skibets sanitetsvirke og sikkerhedsofficer.

Som næstkommanderende indgår du i skibsledelsen sammen med chefen og skibets teknikofficer.

Næstkommanderende indgår i tørnen som leder af det mobile miljøberedskab (MMB).

Ved større havmiljøforureninger kan MMB lederen aktiveres via maritime assistance service (MAS), til at fungere som forbindelsesofficer mellem maritime assistance service (MAS) og det kommunale beredskab og indsatte enheder til søs.
Om dig
Du er kaptajnløjtnant og uddannet taktisk officer i Søværnet. Erfarne premierløjtnanter er også velkomne til at søge stillingen. Der vil i så fald være et forløb hvor du realkompetenceafklares og udnævnes til næste niveau, såfremt du har forudsætningerne i orden. Alternativt vil du blive ansat med en uddannelsesaftale, der bringer dig på det ønskede kompetenceniveau.

Du føler dig sikker i rollen som leder, men ønsker også udfordring og udvikling i dit ledelsesvirke.

Det falder dig naturligt at agere chefens stedfortræder såvel ombord som ved mødeaktivitet både nationalt og internationalt.

Du har solide navigations- og sømandskabsmæssige kundskaber der specielt udfordres ved manøvrering med 400m flydespærring koblet sammen med et andet skib.

Du er i stand til at arbejde selvstændigt, og kan se dig selv som en del af, og leder for, en mindre organisation, hvor alle udfylder nøglefunktioner om bord. Det er vigtigt, at du er motiveret og i stand til at arbejde i uformelt miljø hvor menneskekendskab er en daglig nødvendighed.

Du vil blive uddannet MMB leder, for at kunne deltage i miljøbordinger i forbindelse med beredskabsmæssige undersøgelser, eller mistanke om udledning fra skibe i danske farvande.

GUTH sejladsprogram med øvelser og rutinesejlads ligger forholdsvis fast, men det forventes at du har en fleksibel tilgang til ændring af sejladsprogrammet. Dette kan forekomme ved operativt indsættelse i forhold til olieforureningsbekæmpelse.

Normalt er GUTH på 16 timers varsel, men vil i perioder overgå til 2 timers varsel, hvorfor det vil være en fordel, at bo inden for 2 timers transporttid til Flådestation Frederikshavn, dog ikke et krav.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til Chef Nils Strandbygaard, telefon 4130 9907, Alternativt KL Bårdur Sandå, SCA-F-BEM01, telefon 7285 7551

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR Konsulent, KL Alexander Baad, ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 32665295.

Ansøgningsfristen er den 11.07 2020. Efter ansøgningsfristens udløb vil vi gennemføre en kvalitativ vurdering af ansøgerne og indkalde til samtale. Samtaler forventes afholdt i uge 29.
Stillingen er ledig til besættelse fra 1. august 2020, eller snarest efter.

Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Om 3. ESKADRE
3. Eskadre er en eskadre i Søværnet, som omfatter spændende og alsidige arbejdspladser, på sejlende enheder såvel som landtjenestesteder.
I 3. Eskadre får du ansvar og anerkendelse, samt stor mulighed for personlig og faglig udvikling.
Eskadrens opgaver omfatter sømilitære opgaver med særligt fokus på farvandene i og omkring Danmark, herunder myndighedsopgaver af permanent karakter samt civilt relaterede samfundsnyttige maritime opgaver.
3. Eskadre enheder løser Søværnets nationale opgaver 24/7/365.
Den største del af eskadrens enheder er beskæftiget med overvågning, suverænitetshåndhævelse, miljø- og transportopgaver samt søredning. Eskadrens enheder er desuden beskæftiget med uddannelse af officerselever.
Ud over de mange skibe er 3. Eskadre endvidere ansvarlig for drift af Flådestationerne, Kystredningstjenesten samt Søværnets Overvågningsenhed, med decentralt placerede enheder rundt om i landet.
3. Eskadre passer på Danmarks farvande – altid!
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flådestation Frederikshavn

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

11.07.2020

Indrykningsdato

24.06.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent