Administrationsspecialist til arbejdstid- og rejseadministration ved Flyvevåbnets Administrative Fællesskab, Flyvestation Karup


Administrationsspecialist til arbejdstid- og rejseadministration ved Flyvevåbnets Administrative Fællesskab, Flyvestation Karup

Ønsker du et udviklende job, hvor du sammen med specialiserede kollegaer vil være en nøglespiller i håndteringen af administrative udfordringer inden for arbejdstid, rejser og personaleforvaltning? Er du administrationsspecialist med flair for styring, kommunikation og samarbejde? Evner du at omsætte beslutninger til handling? Så tilbyder vi en spændende oversergentstilling i vores udviklingsorienterede sagsbehandlerteam.
Om os
Flyvevåbnets Administrative Fællesskab (FAF) er en afdeling under Operations Support Wing (OSW). FAF har ansvaret for at levere administrationsstøtte og HR-ydelser til Flyvevåbnets niveau lll myndigheder, herunder støtte Flyvevåbnets Wings i forvaltning og administration af personel.

FAF består af en central del, Koordinationssektionen på Flyvestation Karup, og tre decentrale partnerenheder, der er placeret på hhv. Flyvestation Aalborg, Skrydstrup og Karup. Koordinationssektionen består af et ledelsesteam samt to elementer; Koordinationselementet - samt Administrationselementet.

Vores motto er ”Effekt gennem støtte”, hvilket leveres af vores fagspecialister hver dag, med kunden i centrum og kvalitet i højsædet.

Vi prioriterer den enkeltes udvikling i fællesskabet og har en uformel omgangstone baseret på gensidig respekt og godt humør, hvor alle bidrager til, at det er en god arbejdsplads.
Om stillingen
Du bliver en del af Administrationselementet med 20 medarbejdere, hvor du indgår i et sagsbehandlerteam med 3 medarbejdere.

Dine væsentligste opgaver vil være at bidrage til udvikling og sagsbehandling af de administrative opgaver i forbindelse med tjenesterejser og arbejdstid for Flyvevåbnets enheder, herunder rådgivning, sagsbehandling, støtte indenfor området, samt sikre kvalitetskontrol af egne procedurer og bestemmelser indenfor eget område.
Om dig
Du er oversergent med en kontorfaglig uddannelse. Alternativt er du sergent og bedømt egnet til udnævnelse.

Vi lægger vægt på erfaring med DeMars inden for arbejdstid, rejser og ser gerne erfaring med personalestyring og daglig administration.

Du trives i et miljø, hvor faglighed, fleksibilitet og er en selvfølge og kan håndtere opgaver som indimellem har korte deadlines.

Som person arbejder du struktureret og følger dine opgaver til dørs. Du besidder evnen til at løse opgaver og bevare overblikket i en alsidig og spændende hverdag. Derudover forventer vi, at du formår at samarbejde med forskellige mennesker på forskellige niveauer.

Du har sans for orden og detaljer dog uden at miste dit helhedsperspektiv, kundefokus og handlekraft.

Vi lægger desuden vægt på selvstændighed og evnen til at udfordre det bestående.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan søges af en erfaren sergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefsergent Bent Nielsen på mobil 20 98 40 85 eller mail OSW-ACA-001@fiin.dk
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Mette Sihm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-ba-bs249@mil.dk eller telefon 72 81 96 96.

Ansøgningsfristen er den 19. juli 2020. Stillingen er til besættelse 1. august 2020 eller snarest muligt.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.
Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

19.07.2020

Indrykningsdato

24.06.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent