Stabsofficer til J7 i Specialoperationskommandoen


Stabsofficer til J7 i Specialoperationskommandoen

Har du lyst til at blive en del af et afvekslende og travlt miljø, har vi brug for en major/orlogskaptajn som stabsofficer til J7 til at løse opgaver, der blandt andet relaterer sig til maritime specialoperationer og evaluering/certificering af specialoperationsstyrker.
Om os
Specialoperationskommandoen består af en Kommandostab, Jægerkorpset og Frømandskorpset. Specialoperationskommandoen blev etableret med henblik på at styrke og øge Danmarks specialoperationskapaciteter. Danske specialoperationskapaciteter bidrager til at beskytte og fremme Danmarks interesser, nationens sikkerhed og borgernes tryghed.

Specialoperationskommandoen opstiller specialoperationsstyrkebidrag til operative styrkeindsættelser og beredskaber både nationalt og internationalt.
På kortere sigt er etableringen af en trilateral Composite Special Operations Component Command den højeste prioritering, der forventes opstillet og certificeret ved udgangen af 2020 med en efterfølgende beredskabsperiode i 2021.
Om stillingen
Specialoperationskommandoens stab består af J1 til J7, administrativt fællesskab samt partnerelementer.

Specialoperationskommandoens J7 er en ud af fire sektioner i Operationsafdelingen. J7 består af seks faste medarbejdere; tre majorer/orlogskaptajner (M331), to kaptajner/kaptajnløjtnanter (M321) og en chefsergent (M232).

J7 er blandt andet ansvarlig for Specialoperationskommandoens uddannelses- og øvelsesvirksomhed herunder planlægning, koordinering og kvalitetskontrol. Sektionen gennemfører certificeringer, inspektions- og kvalitetskontrol og er ansvarlig for sikkerhedsspørgsmål i forbindelse med uddannelse og øvelser.

Sektionens hverdag er præget af dedikerede og dygtige kollegaer med et godt humør, der er holdspillere, har høje kvalitetskrav og et stort netværk. Sektionens sagsbehandlere har en stor kontaktflade både nationalt og internationalt.

Vi arbejder sammen på tværs af fagområder. Vi skaber konstruktivt og godt samarbejde med både interne og eksterne samarbejdspartnere. Vi lægger vægt på at "levere faglig kvalitet til tiden" samt leve op til aftaler og forpligtigelser.

Dine opgaver vil, i et vist omfang, kunne tilpasses de kompetencer og interesser du allerede har, men ses omfattende bl.a. SOKOM bidrag til Koordinationsgruppen for Arktisk Beredskabsstyrke, SOKOM afprøvning af kapaciteter i rollen som ”first responder” i Arktis, arktiske trænings- og øvelsesaktiviteter samt nordisk samarbejde.

Du skal forvente en del rejseaktivitet nationalt og internationalt, idet det dog vil afhænge af hvor vidt du bliver designeret til staben for Composite Special Operations Component Command (C-SOCC), hvortil du efter erfaringsniveau skal gennemgå et kortere eller længere uddannelsesforløb.
Om dig
Du er major/orlogskaptajn (M331) med relevante akademiske og operative forudsætninger herunder gerne med erfaring fra stabstjeneste ved en niveau II eller III myndighed eller en operativ stab. Det er en fordel, hvis du har arbejdet med specialoperationer tidligere, men ikke et krav.

Det vil desuden være en fordel, at du har en god forståelse for processerne internt i Forsvarskommandoen samt ved relevante styrelser..

Du har helhedsforståelse/forståelse for din rolle i forhold til opgaveløsningen i rammen af Forsvarets mission og vision. Du er ansvarsbevidst, løsningsorienteret og selvmotiverende. Du fremmer et godt samarbejde og har et højt fagligt niveau, som du anvender proaktivt i opgaveløsningen.

Du har gode anlæg for både mundtlig og skriftlig kommunikation, både på dansk og engelsk, og erfaring med udarbejdelse af sagsoplæg/-notater samt skrivelser. Du er struktureret og holder et højt fagligt niveau i opgaveløsningen, planlægning og styring, og du bidrager til effektive beslutninger.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforbyggende, fredsbevarende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale missioner.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte major Lars Aage Knudsen på tlf.: +45 7285 7140 eller +45 2014 4935.

Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajn Kenneth Kongsgaard Albæk på telefon 728 19151.

Ansøgningsfristen er den 20. juli 2020.
Samtaler forventes gennemført løbende.
Stillingen er til besættelse pr. 1. september 2020.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Aalborg

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

20.07.2020

Indrykningsdato

23.06.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent