Efterretningsbefalingsmand til operativ efterretningscelle, 1 ISRBTN Varde (genopslag)


Efterretningsbefalingsmand til operativ efterretningscelle, 1 ISRBTN Varde (genopslag)

Er du klar til at tage nye udfordringer op, og bringe dine militære og personlige kompetencer i spil inden for den taktiske efterretningstjeneste?

Vil du gerne være med til udvikle og drive den efterretningsmæssige analysekapacitet, der skal støtte brigadens operative indsættelse?

Om os
All-Source Intelligence Cell bidrager til løsning af efterretningsmæssige opgaver i rammen af 1. Intelligence Surveillance Reconnaissance Bataljon, der er ansvarlig for 1. Brigades efterretningstjeneste, herunder overvågning og opklaring.

Bataljonen består af en operativ stab med en større udviklings- og uddannelsessektion, en stabsdeling, en All-Source Analysis Cell og tre underafdelinger, herunder et Unmanned Aerial Systems Kompagni, et Electronic Warfare Kompagni og en opklaringseskadron.

Bataljonen tæller ca. 270 medarbejdere fordelt på tre garnisioner i Varde og Fredericia i Jylland, samt Almegårds Kaserne på Bornholm. Bataljonens hovedkvarter er garnisoneret i Varde sammen med Efterretningsregimentet og 2 Military Intelligence bataljon.

All-Source Intelligence Cell er bataljonens centrale analysekapacitet, og består af tolv efterretningsmedarbejdere fra konstabel til major, der i fællesskab løser de efterretningsmæssige opgaver i enheden.

Vi er kendetegnet ved en meget flad struktur og uformel omgangstone. Ansvar og opgaver delegeres efter kompetencer og kunnen, og ikke nødvendigvis rang. Der er højt til loftet, plads til og tilskyndelse til initiativ og kreativitet.

Vores primære opgave er opdatering og vurdering af det efterretningsmæssige situationsbillede for brigadens igangværende operation samt efterretningsmæssig analyse i forhold til brigadens kommende operationer, med hovedvægten lagt på modstanderens organisation, doktriner og kapaciteter. Derudover støtter vi bataljonens indhentningsmidler med vurdering af trusler mod dem.

Udover den operative opgave deltager vi i den uddannelse af hærens efterretningspersonel, som bataljonen har ansvaret for.

Vi arbejder ud fra en sikret bygning i Varde, og står til, i løbet af 2020, at blive udstyret med to Piranha 5 PMV til den operative indsættelse.

Tjenesten omfatter kontorarbejde, funktions- og enhedsuddannelse samt øvelsesaktivitet i ind- og udland, og der planlægges overordnet på afspadsering af merarbejde. I kortere perioder kan der være et højere aktivitetsniveau, hvorfor der i andre perioder er høj fleksibilitet i forhold til arbejdsdagen.

Stillingen har en stor grad af selvstændighed og mulighed for egen faglig fordybelse og udvikling. Du vil som en del af dit virke få et godt indblik i hvorledes det operative stabsarbejde foregår i brigade og bataljon. Der er gode muligheder for personlig videreuddannelse, hvilket der også gøres det bedste for at skabe rum til. Ved tiltrædelse i stillingen bliver der lagt en plan for et kompetenceudviklingsforløb.
Om stillingen
Din primære operative opgave er at være ansvarlig for information requirement managament. Det vil sige at identificere hvilke informationsbehov enheden har i forhold til den operation, der er under planlægning, formulere spørgsmål til indhentningskapaciteterne og analysere hvorledes i terrænet informationerne skal indhentes.

Du medvirker derefter til koordineringen af indsættelsen af bataljonens indhentningsmidler i dialog med bataljonens operationscentre. Når operationen så gennemføres støtter du analytikerne i deres arbejde med at skabe et billede af modstanderen.

Under garnisonstjeneste vil du blandt andet skulle virke som faglærer og instruktør i diverse fag.

Der pågår stadig udviklingsarbejde omkring bataljonens organisation og de efterretningsmæssige kapaciteter og hvorledes arbejdsgangene skal foregå i rammen af brigadens nye føringskoncept. I forhold til dette er du i høj grad med til selv at skabe stillingen og hvorledes den passer ind i resten af enheden.
Om dig
Du er oversergent eller erfaren sergent, med minimum 4 års tilfredsstillinde tjeneste og vurderet egnet til udnævnelse til oversergent.

Du er god til at planlægge og har sans for struktur og analyse. Dine militære instinkter er intakte, og dine soldatermæssige færdigheder er gode.

Det er vigtigt, at du formår at arbejde i et til tider intenst miljø, hvor du skal holde mange bolde i luften på en gang og overholde deadlines. Derudover skal du kunne arbejde struktureret i forbindelse med håndtering af formidling af informationer.

Ansøgeren forudsættes at besidde gode kommunikative evner, herunder beherske engelsk i skrift og tale, samt besidde gode IT-færdigheder.

Godt kendskab til Excel er en fordel.

God taktisk forståelse samt interesse for emnet vil være en fordel. Der er dog ikke krav om egentlige kompetencer inden for emnet.

En sund interesse for materielkendskab vil være en fordel.

Det er et krav at du kan sikkerhedsgodkendes til minimum HEMMELIGT og opretholde denne godkendelse under hele din ansættelse.

Det er ønskeligt, at du besidder erfaring fra internationale operationer og tidligere har beskæftiget dig med efterretningstjeneste, men det er ikke et krav.

De vigtigste fokuskompetencer er: kommunikation, analytisk tænkning og samarbejde
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personligt tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Varde.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kompagnichef, kaptajn J.G. Have på telefon 9133 4576 eller på mail EFR-1B-100A@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Susan Hadberg ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS255@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 2. august 2020. Samtaler forventes gennemført i uge 32.

Tiltrædelse snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM VARDE KASERNE
Varde Kaserne tilbyder udfordrende og varierede karriere- og tjenestemuligheder ved både Efterretningsregimentet og Hærens Sergentskole. Desuden ligger Danske Artilleriregiment 15 minutters kørsel fra Varde.

Efterretningsregimentet er centrum for militære enheder, der indhenter, bearbejder og analyserer informationer, for at skabe sikkerhed for danske soldater. Regimentet bidrager til det daglige situationsbillede, og yder efterretningsstøtte til Hæren og til militære enheder, udsendt i international tjeneste. Regimentet forestår endvidere Conduct after Capture uddannelserne i forsvaret og er ansvarlig for den militære sikkerhedstjeneste i hæren. Regimentet er placeret på Varde Kaserne og beskæftiger ca. 263 faste medarbejdere, fordelt på et garnisonsstøtteelement og en efterretningsbataljon. Regimentet uddanner ca. 250 værnepligtige om året. Endvidere er 1. Intelligence, Surveillance & Reconnaissance Bataljon også placeret på garnisonen.

Efterretningsregimentet lægger stor vægt på at integrere nye kolleger, og vi har et meget velfungerende samarbejde med Varde og Esbjerg Kommuner i forhold til bosætning, uddannelsesmuligheder og partner job.

I Varde Kommune har partneren for eksempel mulighed for at komme til samtale ved udvalgte private og offentlige virksomheder, og tilflyttere med ansættelse samt pendlere har fortrinsret til lejeboliger.
Esbjerg Kommune har et program for medflyttende partnere med blandt andet sparring på jobsøgning og formidling af CV til en lang række virksomheder. Ligeledes formidles kontant til private udlejere af lejeboliger.

Tilflyttere med ansættelse kan skrive sig op på venteliste hos boligforeningerne i Esbjerg Kommune og rykke frem i køen til lejligheder.

Læs mere om, hvad Tilflytterservice kan gøre for dig/jer på www.nyiesbjerg.dk og vardekommune.dk/flyt-til-varde-kommune.

Du er meget velkommen til at kontakte bosætningskonsulent Varde Kommune Jørgen Nielbæk, joni@varde.dk, 30 59 05 95.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Varde

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

02.08.2020

Indrykningsdato

23.06.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent