Kaptajn til løjtnantsuddannelsen


Kaptajn til Løjtnantsuddannelsen

Er du en officer med gode infanterifærdigheder og lederevner som du ønsker at få afprøvet og udviklet, samtidig med at du brænder for at være med til at præge kommende officerer til Hæren, så er dette noget for dig.
Om os
Ved Løjtnantsuddannelsen uddanner vi Hærens kommende delingsførere. Vi uddanner officerer direkte til geleddet og til at indtræde på Hærens Officersskole.
Uddannelsen er en taktisk uddannelse, idet ca. 80 % af uddannelsen består af føringsuddannelse. På den baggrund vil eleven, i løbet af uddannelsens fire måneders varighed, kunne varetage føringen af en afsiddet infanterideling i forudsætningsskabende, defensive og offensive taktiske aktiviteter.

Delingsførerens øvrige opgaver i HBU; Den daglige ledelse og medarbejderudvikling, tilrettelæggelse af uddannelse, skydelederfunktionen, MFT-instruktør m.m. behandles også på Løjtnantsuddannelsen, ligesom officerens rolle og den militære dannelse samt identitet italesættes.

Løjtnantsuddannelsen består af en leder, en næstkommanderende, en uddannelsesbefalingsmand samt to lærerkadrer, der hver består af en kaptajn, en premierløjtnant samt tre-fire oversergenter. Derudover er der tilknyttet et lille forsynings- og vedligeholdelseselement.
Om stillingen
Ved løjtnantsuddannelsen vil du indgå i en af lærerkadrerne, hvor du er ansvarlig for planlægning, tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af uddannelsesvirksomheden. Du bliver én primær drivkraft i den taktiske del af uddannelsen og skal være i tæt kontakt med eleverne, så du kan støtte deres personlige og faglige udvikling. Din hverdag vil bestå i at facilitere praktiske læringssituationer, der skal sætte løjtnantsuddannelsens elever i stand til at beherske det operative lederskab af infanteridelingen. Stillingen indebærer også et ledelsesmæssigt ansvar for dele af kadren.

Du skal forvente perioder med overarbejde og øvelsesaktivitet.

Stillingen er en del af Den Kongelige Livgardes rotationsordning, med fastansættelse på Garderkasernen i Høvelte, startende med midlertidig tjeneste i Slagelse i perioden fra januar til og med december 2020. Efter endt periode, vil du returnere til en kaptajnsstilling ved Den Kongelige Livgarde på Garderkasernen i Høvelte. Hvilken stilling aftaler vi i løbet af perioden, både ud fra dine ønsker og Livgardens behov, men det kunne være en kompagnichefperiode, såfremt du vurderes egnet til denne type stilling.

Som officer ved Den Kongelige Livgarde, er det væsentligt, at du er med til at skabe et arbejdsmiljø, hvor både det faglige, traditionerne, dannelsen og det sociale er i højsædet.
Om dig
Du er en erfaren officer, og har blandt andet været delingsfører i stående styrke, og du har måske været udsendt som premierløjtnant. Du har erfaring med uddannelsesplanlægning, og ledelse i praksis i rammen af underafdelingen.

Du er som udgangspunkt kaptajn og har gennemført VUT-I/L, VUK BTN og BDE. Du har som minimum VUK BTN.

Vi lægger stor vægt på at du har en åben og pragmatisk tilgang til hovedopgavens løsning i hverdagen - og at du er meget reflekteret over den militære leders mind-set og opgaveløsning. Du skal både favne taktik, doktrin, ledelse og læring og kunne anvende og formidle dette i læringsrummet.

Du har en solid baggrund ved Den Kongelige Livgarde, gerne med tjeneste ved både UDDBTN og SRSBTN.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos personelforvalter ved Den Kongelige Livgarde kaptajn Lisa Bjerre, tlf. 72 83 4003, alternativt nuværende holdfører som du ville skulle afløse; kaptajn Mathias Matzen via mail; 2bde-lt-301@mil.dk. Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du ringe til HR-konsulent Britt Holde på telefon 728 19143.

Ansøgningsfristen er den 9. august 2020 og ansættelsessamtaler forventes afholdt i august.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM DEN KONGELIGE LIVGARDE
Den Kongelige Livgarde er et infanteriregiment med mange traditioner præget af de to operative opgaver: Vagten om Majestæten og de kongelige slotte og palæer samt levering af kampenheder til felthæren. Udover uddannelsen af værnepligtige, der forestår vagten om Kongehuset, leverer Den Kongelige Livgarde også soldater til den professionelle kampenhed – I/Den Kongelige Livgarde, der tilhører 1. Brigade. Livgarden har enheder på Garderkasernen i Høvelte og Livgardens Kaserne i København.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Allerød

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

09.08.2020

Indrykningsdato

23.06.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent