Administrationsbefalingsmand (S1) ved 3. CIS- Operationsstøttebataljon.


Administrationsbefalingsmand (S1) ved 3. CIS- Operationsstøttebataljon

Har du et operativt mindset samt forståelse for administrative processer? Er du klar til at indgå i et intensivt samarbejde med bataljonsbefalingsmanden og bataljonschefen / stabschefen? Så har DU dét, der skal til, for at være administrationsbefalingsmand ved 3. CIS-Operationsstøttebataljon!
Om os
S1 er en del af staben ved 3. CIS-Operationsstøttebataljon (3. CISOPSBTN) som indgår i Føringsstøtteregimentet i Fredericia og Karup.
3. CISOPSBTN består, udover Command-team og staben, af seks andre sektioner: Satellitkommunikationssektionen, CIS-Operationscenteret og Forsvarets Frekvenskontor, samt af Implementeringssektionen og Danish Mission Networkingsektion og af uddannelsessektionen.

Bataljonens høje faglige niveau og operative forståelse tilsikrer gode og solide førings-støtteløsninger til de operative enheder inden for alle værn. Løsninger udvikles i tæt samarbejde med brugerne og regimentets øvrige bataljoner.
Om stillingen
Der er tale om en værnsfælles stilling hvor du som administrationsbefalingsmand indgår i et tæt samarbejde med bataljonsbefalingsmanden, stabschefen og bataljonschefen. Du bliver dermed en nærtstående medarbejder, der rådgiver og vejleder målrettet og loyalt inden for det administrative område.

Det forventes, at du som administrationsbefalingsmand medvirker til at optimere administrative processer og procedurer ved bataljonen, så bataljonschefen og øvrige chefer i bataljonen har et solidt beslutningsgrundlag. Du skal være indstillet på et tæt samarbejde med det administrative fællesskab på Ryes Kaserne samt øvrige administrationsbefalingsmænd ved andre bataljoner i garnisonen.

Som administrationsbefalingsmand har du ansvaret for administrationen i 3. CISOPSBTN og udarbejder retningslinjer for samarbejdet med det administrative fællesskab på Ryes Kaserne. Vi lægger stor vægt på, at du koordinerer og udfører administrativ sagsbehandling for 3. CISOPSBTN, men ikke udfører de administrative opgaver, der bør varetages af det administrative fællesskab. Du skal derfor være indstillet på konstruktivt at indgå i et samarbejde med fællesskabet.
En del af opgaverne som administrationsbefalingsmand er desuden koordination af INTOPS-uddannelse og udsendelse af personel i 3. CISOPSBTN, i samarbejde med bataljonens chefer, HR og det administrative fællesskab. Endvidere skal du også forvente at varetage 3. CISOPSBTN økonomi og budgettering i Emtep/SABS.

Har du erfaring fra administrativ tjeneste er dette en fordel, men ikke et krav. Det er mere vigtigt for os, at du kan se dig selv i det administrative spor i en årrække, så du får tid til at opbygge dine kompetencer inden for administrativ sagsbehandling. Du behøver derfor ikke være uddannet indenfor administration, men du skal have lyst og mod til at sætte dig ind i det administrative forvaltningsgrundlag.
Alt efter din uddannelsesbaggrund, skal du forvente et kompetenceudviklingsforløb, i form af kurser og e-læring, der giver dig de rette forudsætninger for at bestride funktionen.
Om dig
Vi forventer, at du er udnævnt seniorsergent. Hvis du ikke allerede er seniorsergent ser vi, at du har en anciennitet som mellemleder på ca. 10-15 år, heraf ca. 4-6 år som udnævnt oversergent. Mangler du anciennitet udarbejder vi samme en udviklingskontrakt med henblik på senere udnævnelse.

Vi forventer, at du har et klart operativt mindset. Du står også stærkere, hvis du har erfaring fra flere niveauer og flere tjenestesteder samt erfaring fra internationale operationer.

Du er nytænkende og visionær i arbejdet med at opbygge en ny bataljon. Du er samtidigt i stand til at arbejde selvstændigt, hvor du altid holder et højt fagligt niveau, iværksætter tiltag på eget initiativ og opnår brugbare og velfunderede resultater.

Du har gode evner inden for kommunikation, planlægning og styring. Herudover er du ansvarsfuld, imødekommende og har interesse i at rådgive og vejlede 3 CISOPSBTNs chefer.

Vi forventer, at du besidder gode skriftlige og mundtlige dansk- og engelskfærdigheder.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsmini-steriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stamper-sonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Fredericia.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte oberstløjtnant Jon Sørensen på tlf.: 24237019 eller stabschef Ellen Mortensen på tlf.: 25726317
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent John K. Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon: 72 81 91 63.
Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre op-mærksom på dette i din ansøgning.
Ansøgningsfrist er 19 juli. 2020.
Stillingen er til besættelse 1. september 2020, eller hurtigst muligt derefter.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FØRINGSSTØTTEREGIMENTET
Regimentet er en værnsfælles myndighed, som indgår under Hærkommandoen med enheder i Fredericia, Haderslev, Karup og Høvelte.
Føringsstøtteregimentet leverer føringsstøtte i form af hovedkvarters- og communication Information System kapacitet til Hæren, Flyvevåbnet, Søværnet, Arktisk Kom-mando, Specialoperationskommandoen og NATO.
Regimentet udvikler, producerer og indsætter føringsstøttekapaciteter i nationale, internationale og multinationale operationer.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Ryes Kaserne

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

19.07.2020

Indrykningsdato

19.06.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent