Er du den skarpe leder med interesse for Elektronisk Krigsførelse?


Er du den skarpe leder med interesse for Elektronisk Krigsførelse?

Vil du være søværnets nye ”hemmelige” næstkommanderende indenfor elektronisk krigsførelse? Brænder du for teknologi og udvikling, og besidder du det rette DNA, som er kernen i vores professionelle tilgang? Er du samtidig den gode leder og skarpe planlægger - så får du her muligheden for et virkelig spændende og ekstremt alsidigt job i forreste kæde af teknologien, med mulighed for selv at præge stillingen – Elektronisk Krigsførelses Center (EKC) har et job til dig!
Om os
EKC indgår i 2. Eskadre organisation, og består af et mindre antal specialister, hvor der lægges stor vægt på fleksibilitet og professionalisme. EKC medarbejdere er alle bevidste om, ”at vi en del af noget større” – fordi det skal give mening!
Vi er en enhed, hvor sammenhold, gensidig respekt og faglighed er en naturlig del af vores hverdag.

Herunder finder du EKC primære ansvarsområde:

• Indhentning i det elektromagnetiske spektrum.
• Udvikle, opdatere og vedligeholde Forsvarets nationale emitter database (EWare).
• Programmering af ESM systemer ombord i Søværnets enheder samt den maritime helikopter MH-60R.
• Repræsentere Danmark ved NATO Emitter Database Advisory Group (NEDBAG).

Vi er geografisk placeret i det nordjyske – nærmere betegnet på Flådestation Frederikshavn.
Om stillingen
Som NK i EKC er du chefens højre hånd. Du er ansvarlig for den daglige ledelse af EKC, som er din primære funktion. Funktionen dækker alle opgaver indenfor planlægning af EKC virke.
Du bliver tillige samtaleleder for de øvrige befalingsmænd i EKC, med ansvar for deres udvikling. Du skal samtidig bistå chefen i almindelig sagsbehandling indenfor EKC speciale.

Primære opgaver:
1. Forestå daglig ledelse af EKC herunder planlægning af EKC virke.
2. Planlægge og vedligeholde uddannelse af EKC personel.
3. Samarbejde på tværs af organisationer i Forsvaret.
4. Udføre sagsbehandling indenfor EKC virke.
5. Ansvarlig for at EKC leverer den nødvendige operative effekt.
6. Assistere chefen med diverse sagsbehandling.
7. Ansvarlig for EKC myndighedsbeholdning.
8. Terminal Security Officer for klassificerede netværk.

Som næstkommanderende, bliver du omdrejningspunktet ved EKC

Vi kan tilbyde et særdeles dynamisk, fleksibelt og alsidigt job med gode muligheder for personlig og faglig udvikling. Afhængig af din baggrund og erfaring vil vi tilbyde dig forskellige kurser indenfor specialet.
Derudover kan der blive tale om kompetenceudvikling gennem eksempelvis Militær Akademi Uddannelse eller ækvivalerende civile kurser, der kan styrke din profil som daglig leder.
Om dig
Du er udnævnt seniorsergent, med stor gennemslagskraft og ledelsesmæssige kompetencer. Du har en professionel og ansvarsbevidst tilgang til opgaveløsning og formår selvstændigt at igangsætte opgaver.

Du har, som seniorsergent, erfaring fra operative enheder og lyst til at indgå i et skarpt team af dedikerede specialister.

Det forventes, at du kan drive disse opgaver, og at du ligeledes er udviklingsorienteret, omstillingsparat og kan omsætte fastsatte udviklingstiltag til konkrete handlinger, men også identificere og beskrive kompetence- og uddannelsesbehov, samt løbene evaluere og videreudvikle dem.

Du indgår i et specialteam, og er udpræget team-player, men behersker en stor grad af selvledelse, og kan tillige se overordnet på faglige såvel som tekniske sammenhænge. Du kommunikerer i et klart og sikkert sprog, også på engelsk - og via din baggrund og erfaring skaber du dybde i de enkelte opgaver og leverer sagsbehandling og skriftlige rapporter af høj kvalitet, og kan indgå i projekt- og udviklingsarbejder.

Du skal kunne indgå i samarbejdsrelationer på tværs af rang, funktioner, myndigheder og nationaliteter. Du har et bredt netværk i Søværnet og Forsvaret generelt og ved således, hvor du skal henvende dig for inddragelse af ekspertviden på specifikke områder.


Kvalifikationer
Krav:
Du skal kunne sikkerhedsgodkendes til Cosmic Top Secret.
Du skal kunne begå dig i engelsk både på skrift og tale.
Du skal tidligere have gjort tjeneste på Søværnets sejlende enheder.


Ønskelige:
At du har gennemgået Søværnets uddannelse i KI/KU.
At du har gennemgået kurser i elektronisk krigsførelse.
At du har erfaring med IT.
At du har erfaring fra sejlende tjeneste som operatør af ESM udstyr.
At du har gennemført Demars myndighedsbeholdning

Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Frederikshavn

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.


KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til orlogskaptajn Pernille Jensen CH EKC på tlf. 72854701, Alternativt OK Jan Niegsch, SCA-K-BEM01, telefon 72 85 75 21

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS251@MIL.DK

Ansøgningsfrist er 12. juli 2020 og samtaler forventes afholdt i uge 29.

Stillingen er til besættelse 1. september 2020.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM 2. ESKADRE
2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt. Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.
2. Eskadre består af moderne højteknologiske skibe: Fregatter, støtteskibe, minerydningsenheder samt Søværnets Dykkertjeneste som varetager alle dykkerrelaterede opgaver i Søværnet. Eskadren gennemfører også de taktiske og våbenmæssige uddannelser for hele Søværnet på Center for Taktik samt Center for Våben.
2. Eskadre ønsker at være en god arbejdsplads og vores fokus er at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at fungere for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.

  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flådestation Frederikshavn

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

12.07.2020

Indrykningsdato

19.06.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent