Sikkerhedsofficer ved Slesvigske Fodregiment (Genopslag)


Sikkerhedsofficer ved Slesvigske Fodregiment

Vil du være en del af et stolt regiment i rivende udvikling?

Har du overblik og stort kendskab til militær sikkerhed?

Så søg stillingen som Sikkerhedsofficer!
Om os
Garnisonsstøtteenheden ved Slesvigske Fodregiment løser i fred, krise og konflikt mange forskellige opgaver for alle enheder på Haderslev Kaserne. Garnisonsstøtteenheden består af Ledelseselementet, Personeladministrationselementet, Personelforvaltningselementet, Arbejdsmiljø- og Sikkerhedsrådgiversektionen, Driftelementet og Vagten.

Garnisonsstøtteenheden løser blandt andet presse- og informationstjenesten, kontakt og velfærd, den militære sikkerhedstjeneste, informationstjenesten, informatik- og kryptosikkerheden, personeladministration og –forvaltning, arbejdsmiljø- og sikkerhedsrådgivning og driver Uddannelsesmaterielkontoret.

Sikkerhedsofficeren indgår i Ledelseselementet, sammen med Kontaktofficeren, Presseofficeren og Informationsbefalingsmanden.
Om stillingen
Sikkerhedsofficeren er ansvarlig for den militære sikkerhed på Haderslev Kaserne og Garnison, og er i fred, krise og konflikt regimentschefens nærmeste rådgiver på området.

Sikkerhedsofficeren udarbejder i koordination og samarbejde med enheder og elementer; lokale planer, befalinger, risikoanalyser og bestemmelser for den militære sikkerhedstjeneste på kasernen og garnisonen.

Ved større arrangementer på kasernen forestår Sikkerhedsofficeren planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelsen af sikkerheden.

Sikkerhedsofficeren gennemfører årligt sikkerhedsbelæringen af alt personel på Haderslev Kaserne.

Sikkerhedsofficeren er ligeledes ansvarlig for kontakten til FE (herunder CFCS) vedrørende den militære sikkerhed, trusselsniveauer og beredskabsforanstaltninger.

Sikkerhedsofficeren er sagsbehandler og har i den forbindelse egne sagsområder.

Sikkerhedsofficeren har ansvaret for vagtens gennemførelse ved Haderslev Garnison, og er indenfor daglig tjeneste vagtens nærmeste kontaktperson.
Om dig
Du har gennemført VUT I eller VUK/BTN og BDE.

Det er ønskeligt, at du har efterretningsbaggrund og dermed erfaring og viden vedrørende trusler og modforholdsregler hertil, herunder udarbejdelse af trusselsvurderinger.

Du har operativ erfaring med stabstjeneste på afdelings og/eller brigadeniveau, og kan arbejde med større og mere komplekse planlægningsopgaver selvstændigt såvel som i samarbejder med andre.

Du har let ved at skabe personlige relationer og er holdspiller, samtidig med, at du er den drivende kraft i fm. planlægningen og gennemførelsen af den militære sikkerhed.

Du har en professionel indstilling til tjenesten og ønsker at dygtiggøre dig inden for den militære sikkerhedstjeneste.

Du er analytisk stærk, behersker dansk og engelsk kommunikation i skrift og tale, samt er fremsynet i planlægningen.

Du har helhedssyn og kan skabe resultater. Du arbejder systematisk og er i stand til at have flere bolde i luften samtidigt. Du er initiativrig, ansvarsbevidst og selvstændig. Du arbejder målrettet og struktureret, men kan hurtigt tilpasse dig skiftende situationer.

Dit livssyn er positivt, du har et godt humør og har let ved at skabe gode relationer. Du ønsker at bruge din erfaring til at gøre regimentet bedre.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforbyggende, fredsbevarende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale missioner.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Fast tjenestested vil være Haderslev.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for garnisonsstøtteenheden major Henning Roland Dons på telefon +45 4024 6928 eller nuværende stillingsindehaver major Bo Peter Hansen på telefon +45 5114 3509.

Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajnløjtnant, Alexander Baad på telefon 32 66 5295.

Ansøgningsfristen er den 9. august 2020.
Samtaler forventes afholdt umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb, evt. via VTC.

Ansættelsesdato 1. oktober 2020.
Endelig tiltrædelsesdato koordineres og aftales i samarbejde med afgivende chef.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.
Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM SLESVIGSKE FODREGIMENT
Slesvigske Fodregiment er et traditionsrigt sønderjysk regiment, som blev
oprettet i 1778 og genoprettet i 2019. Regimentet er forankret i Sønderjylland og hjemmehørende på Haderslev Kaserne. Regimentet har igennem historien deltaget i mange krige og konflikter, og er blevet tildelt fanebånd for god indsats i Napoleonskrigene (1813-15), Treårskrigen (1848-50) og i kampene den 9. april 1940.

Slesvigske Fodregiment består af Command Team, Tjenestegrensinspektørelementet, Garnisonsstøtteenheden og Slesvigske Musikkorps.

Chefen for Slesvigske Fodregiment er tillige tjenestegrensinspektør for kamptjenesten i Hæren, og gennemfører sammen med øvrige tjenestegrensinspektører inspektions- og kontaktbesøg ved alle enhedstyper på alle niveauer i Hæren.

Garnisonsstøtteenheden leverer administrativ støtte til alle enheder på Haderslev kaserne, og planlægger og gennemfører regimentets ceremonielle aktiviteter. Garnisonsstøtteenheden består af en række sektioner, som løser forskellige opgaver, herunder personeladministration og –forvaltning, arbejdsmiljø- og sikkerhedsrådgivning, drift af Uddannelsesmaterielkontoret,
pressetjeneste, kontakt- og velfærdsvirke, gennemførelse af erhvervspraktik samt koordinering af vagttjenesten.

Slesvigske Musikkorps er et af Hærens tre fuldtidsprofessionelle musikkorps og er Forsvarets Musikalske Ambassadør. Musikkorpset deltager årligt ved en række militære og civile arrangementer, herunder militære parader, nationale mærkedage og offentlige koncerter.

Ved regimentet uddannes lette infanterister til XIII Lette Infanteribataljon, en ny infanterikapacitet i Hæren. Bataljonen skal ved udgangen af Forsvarsforliget 2018-2023 bestå af en stab, et S7, tre lette infanterikompagnier, et stabskompagni og et uddannelseskompagni. Til sammen vil bataljonen bestå af over 500 fastansatte soldater.

Bataljonen vil være let bevæbnet og udrustet, og primært operere afsiddet støttet af mindre taktiske køretøjer. Samlet set gør det bataljonen særligt egnet til opretholdelse af et højt beredskab til strategisk indsættelse over større afstande til lands, vands og/eller i luften, herunder i krævende miljøer. Der vil derfor blive stillet højere krav til bl.a. fysik og militære færdigheder.

Regimentets reserve benævnt ”XXII Reserve Bataljon (RES BTN)” er rammen for reserven til støtte for Garnisonsstøtteenheden og Totalforsvarsenheder. Reserven er under opbygning, og stab XXII RES BTN vil skulle støtte med uddannelsesopgaver i fred samt forstærke Garnisonsstøtteenheden i krise og konflikt.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Haderslev

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

09.08.2020

Indrykningsdato

19.06.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent