Operationsofficer i planlægningssektionen ved Stab 2. Brigade


Operationsofficer i planlægningssektionen ved Stab 2. Brigade

Har du evnerne, viljen og lysten til at bestride en krævende og spændende operativ stilling, så vil planlægningssektionen (G5) glæde sig til at byde dig velkommen som ny medarbejder. Stillingen som operationsofficer/information activities (OPO/IA) ved stab 2 brigade i Slagelse er ledig til besættelse snarrest.
Om os
2 Brigades enheder er hjemmehørende på Bornholm, i Haderslev, Holstebro og Slagelse og har i den forbindelse opgaver indenfor rammerne af både HBU, HRU og SRS. Brigaden er samtidig ansvarlig for teknisk og taktisk udvikling inden for de tre kapacitetsområder: Opklaring, kampvogne og let infanteri. Desuden støtter brigaden opstilling samt gennemførelse af uddannelse af Hærens bidrag til både nationale og internationale operationer.

I planlægningssektionen (G5) vil du få førstehåndskendskab til operationer på brigade- og divisionsniveau samt muligheden for at sætte dit eget præg på opgaveløsningen i brigaden. Du vil samtidigt få indsigt i og erfaring med samarbejdet med Hærkommandoen og på tværs af Hærens myndigheder.

Planlægningssektionen består af en chef (kaptajn på uddannelsesaftale), en næstkommanderende (kaptajn), to operationsofficerer (kaptajner), en operationsbefalingsmand (seniorsergent) og en stabshjælper (korporal).

Sektionen udfører blandt andet opgaver indenfor følgende områder:
Operationsplanlægning i det fulde opgavespektrum i relation til brigadens indsættelser på øvelser eller i rammen af nationale operationer. Udarbejdelse af brigadens årsbefaling, som former brigadens udvikling. Planlægning og udformning af direktiver for langsigtet uddannelsesvirksomhed og samarbejde i brigaden. Tværgående aktivitetsplanlægning og -opfølgning (AKOS) samt ressourcetildeling via eMTEP og efterfølgende resultatstyring. Planlægning af afgivelser og kursusvirksomhed.
Om stillingen
I planlægningssektionen skal du indgå i stabens operative virke som operationsofficer. Du vil her primært skulle arbejde med udformningen af både brigadens operationsplaner og sekundært koordinere hvordan disse kan understøttes med informations aktiviteter.
Du vil samtidigt i det daglige skulle favne mange emner og forskelligartede opgaver, som ofte skal følges over længere perioder. Eksempelvis udformning af brigadens generiske direktiver for Hærens basis- og reaktionsuddannelse. Desuden vil du skulle indgå i brigadens Mission Planning Team (MPT), med ansvaret for befalinger og direktiver til uddannelsen af bevogtningsdelingen, der udsendes til Kosovo. Udover de faste opgaver i sektionen vil der forventeligt komme opgaver, som ligger uden for dit egentlige interesse- og kompetencefelt. Det stiller derfor krav til din helhedsorientering, fleksibilitet og professionalisme. Du vil naturligvis blive støttet af sektionens dygtige, arbejdsomme og hjælpsomme kolleger samt den store erfaring, som er samlet i brigadestaben. Indføringen i dine opgaver vil derfor ske gennem løbende oplæring, uddannelse og sparring i det daglige.

Tjenesten ved planlægningssektionen er udfordrende og de mange opgaver er relevante, spændende, varierende og arbejdstempoet er til tider højt. Balancen mellem arbejdsliv og privatliv er samtidigt vigtig for sektionen og derfor vil du i høj grad få indflydelse på din dagligdag.
Om dig
Du er erfaren kaptajn med operativ erfaring fra Hærens enheder og har med fordel gjort tjeneste i en kampbataljonsstab eller tilsvarende niveau ved andre myndigheder. Du kan anvende dine erfaringer til både velfunderede operative overvejelser samt langsigtede direktiver, der kan omsættes i praksis.

Du er analytisk stærk, helhedsorienteret og besidder gode samarbejds- og kommunikationsevner. Dette kommer til udtryk i en høj grad af selvstændighed og ansvarsfølelse, der sætter dig i stand til at gennemføre langsigtet planlægning og holde et godt overblik og en høj grad af faglighed.
Samtidig er du forudseende, opsøgende og koordinerende i forhold til dine arbejdsområder både internt i brigadestaben men også i forhold til brigadens bataljoner. Herved støtter du sektionen i at gribe og løse sine opgaver og herigennem brigadestabens samlede opgaveløsning.

Du skal kunne formulere dig på militært engelsk, såvel mundtligt som skriftligt på niveau: 3-3-3-3 (STANAG 6001). Desuden er det ønskeligt, at du har have kendskab til systemerne C2IS, eMTEP og Workzone.

Du skal forvente deltagelse i brigadens øvelsesaktiviteter og studieperioder og samtidigt være forberedt på at kunne blive udsendt inden for gældende varsler.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos kaptajn Thorsten Hjerrild Jensen,
Chefen for Planlægningssektionen ved 2. Brigade (2BDE-G5-01@fiin.dk) på telefon 7283 3051. Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du ringe til HR-konsulent Britt Holde på telefon 728 19143.

Ansøgningsfristen er 9. august 2020. Der gennemføres ansættelsessamtaler i uge 33 forventelig på VTC alternativt i Slagelse på Antvorskov Kasserne.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM 2. BRIGADE
2. Brigade, med hovedkvarter i Slagelse, råder over en let infanteribataljon i Haderslev, en opklaringsba-taljon på Bornholm, en panserbataljon i Holstebro og to uddannelsesbataljoner henholdsvis i Slagelse og Holstebro. Brigaden er dermed ansvarlig for teknisk og taktisk udvikling inden for de tre kapacitetsområ-der: opklaring, kampvogne og let infanteri. I samarbejde med Hærens Officersskole under Forsvarsaka-demiet uddanner 2. Brigade officerer ved Løjtnantsuddannelsen i Slagelse og er ligeledes ansvarlig for opbygning og kompetenceudvikling af Hærens reservepersonel. 2. Brigade opstilles med ca. 1.380 års-værk ved udgangen af 2024.
Brigadestaben planlægger og styrer brigaden, herunder støtter opstilling samt gennemfører uddannelse af hærens bidrag til internationale operationer. Dertil kommer nationale operationer, bl.a. bevogtnings-opgaver i København og opgaver ved den dansk-tyske grænse. Brigadestaben skal kunne opstilles som et hovedkvarter med hele eller dele af staben, der kan indgå i nationale opgaver i hele Riget, herunder ved terroranslag, større naturkatastrofer og tilsvarende, såvel som internationalt.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Antvorskov Kaserne

Lokation

Region Sjælland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

09.08.2020

Indrykningsdato

19.06.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent