Kører og forsyningshjælper til Bulldog 3 Eskadron/V Uddannelsesbataljon, Jydske Dragonregiment (HRU)


Kører og forsyningshjælper til Bulldog 3 Eskadron/V Uddannelsesbataljon, Jydske Dragonregiment (HRU)

Er du konstabel/overkonstabel af 1-grad, og trænger du til en forudsigelig hverdag i faste rammer? Kan du håndtere konstabelelever? Så er det måske dig, som vi skal bruge i Bulldog Eskadronen.
Om os
3 HRUESK uddanner soldater i Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse til Hærens Stående Reaktionsstyrker. Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse har uddannelsesstart hvert år i december og juni. Der vil således året rundt være én til tre delinger unge soldater i gang med deres grundlæggende infanteriuddannelse.
Eskadronen skal og vil uddanne Danmarks bedste infanterister.

For at kunne dette, har vi sammensat et team af kompetente kadre, befalingsmænd, officerer og fagligt personel, der kan forestå uddannelsen. Vi er en travl enhed, da vi enten uddanner HRU-soldaterne, os selv, eller støtter bataljonen med afholdelse af uddannelse. Det er afgørende, at vores medarbejder og det faglige personel er i stand til at leve op til de krav, vi stiller til professionalisme og loyalitet. Opgaverne som vi løser, stiller krav til den enkelte medarbejders modenhed og planlægningsevne, da opgavernes omfang ofte kræver, at den enkelte arbejder selvstændigt løser de pålagte opgaver.
Det er endvidere vigtigt for os, at vores kollegaer i enheden fremstår som rollemodeller for de unge soldater, vi uddanner.

Ved eskadronen hersker der en ærlig og direkte dialog mellem soldater og ledere. Vi er stolte over at have en professionel enhed med et højt fagligt niveau, hvor vi hver dag stræber efter at fastholde vores position som hærens bedste HRU eskadron.
Vi ligger vægt på at vores medarbejdere trives, og at der til trods for det høje tempo i dagligdagen, er plads til at den enkelte medarbejders personlige og faglige udvikling.
Om stillingen
Eskadronens kommandodeling er pt. organiseret med en kommandosektion, en forsyningssektion, samt en vedligeholdelsessektion. Du vil indgå organisatorisk i forsyningssektion, hvor du skal fungere som kører og forsyningshjælper.

Som kører og forsyningshjælper i eskadronen vil du dagligt blive udfordret på dine faglige færdigheder, og stillingen ligger op til både faglig og personlig udvikling.
Der vil du indgå i et tæt samarbejde med forsyningsbefalingsmanden og den anden hjælper, og kan påregne at blive brugt som hjælpeinstruktør i eskadronen. Du vil få et medansvar for forsyningssektions køretøjer.
Dagligdagen vil være på kontoret, men der må også påregnes arbejde i felten, både under øvelser og skydeperioder, i forbindelse med uddannelsesforløbet i eskadronen, og skal derfor være afklaret med i perioder at være væk fra hjemmet.
Der vil naturligvis i stillingen også være mulighed for, at du kan videreudvikle dine infanterimæssige færdigheder, når kommandodelingen er indsat under feltmæssige forhold.
Hvis du er den rette kandidat, vil du blive tilbudt evt. manglende kurser, samt have indflydelse på kurser og uddannelse, som måske ligger udover stillingen.
Om dig
Du er konstabel eller overkonstabel af 1.grad.
Det vil ønskeligt, at du kan anvende Office på brugerniveau.
Du kan formulere dig skriftligt, du er selvstændig og pligtopfyldende, du kan arbejde struktureret med korte tidsfrister, og med nødvendig støtte, prioritere dine opgaver.
Du er fleksibel og omstillingsparat.
Du sætter ære i, at være en del af en enhed, hvor korpsånd og fagligheden er i højsædet.
Du skal kunne være en rollemodel for både konstabelelever og stampersonel.

Det er en fordel, men ikke et krav, at du:
- Har erfaring med HRU og/eller SRS fra kamptropperne.
- At du i forvejen har erfaring med forrsyningstjenesten.
- Demars grunduddannelse.
- Demars myndighedsbeholdning.
- Er omskolet til infanterigruppens våben.
- Har kørekort kategori B, C og CE.
- ADR uddannelse og truck certifikat er ligeledes ønskeligt.

Du skal kunne erhverve kørekort.

Som konstabel i forsyningssektion, er du i stand til at arbejde målrettet og selvstændigt. Der er i stillingen høj grad af frihed. Det er derfor vigtigt, at du er opsøgende og selvkørende i din hverdag. Du evner at planlægge både din tid og opgaver fremadrettet, således friktion minimeres. Du formår at kommunikere på en rolig og afslappet facon.
Det er vigtigt for os, at du er god til at samarbejde og er loyal overfor dine kollegaer i eskadronen.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Hærens Konstabel og Korporal forening.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlig tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være på Dragonkasernen i Holstebro.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Kaptajn Michael Kejser på tlf.40801764 eller via mail: JDR- JDR-5B-300A@MIL.dk

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent og seniorsergent Kit Svendsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-RA-3HOV1@mil.dk.

Såfremt du er udpeget til deltagelse til internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 24-07-2020. Samtaler forventes gennemført i uge 31 .
Stillingen ønskes besat den 01-09-2020 , eller snarest herefter.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM JYDSKE DRAGONREGIMENT
Jydske Dragonregiment er et af Danmarks fire kamptropregimenter. Regimentet der er garnisoneret på Dragonkasernen i Holstebro, har stolte traditioner og har siden 1948 bidraget med soldater til international tjeneste. På kasernen arbejder dagligt omkring 1.200 medarbejdere fordelt på tre bataljoner og støttestruktur. Den ene af bataljonerne er underlagt 1. brigade, der ligeledes er garnisoneret på Dragonkasernen. De to øvrige bataljoner er underlagt 2. brigade. Støttestrukturen omfatter Garnisonsstøtteenhed, en Svær Transportdeling og en Reparationsdeling fra Trænregimentet, et Udleveringsdepot, et element fra Veterancenteret og Forsvarets Sanitetskommando samt et Driftsområde. Garnisonen tilbyder hermed gode muligheder for en alsidig og varieret tjeneste.
Prinsens Musikkorps hører til regimentet, men er garnisoneret på Skive Kaserne. Vi arbejder alle på, at uddanne og få skabt de bedste vilkår til at uddanne værnepligtige og fastansatte soldater til at løse nationale og internationale opgaver.

Læs mere om regimentet på www.forsvaret.dk/jdr.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Dragonkasernen

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

24.07.2020

Indrykningsdato

17.06.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent