IT faglærer til undervisning i IT og Cybersikkerhed ved Føringsstøtteregimenet (genopslag)


IT faglærer til undervisning i IT og Cybersikkerhed ved Føringsstøtteregimenet

Er du faglig stærk i IT og cybersikkerhed og har du erfaring med undervisning i IT? Kan du lide både at planlægge og formidle læring?

Så er du måske vores nye kollega, hvor du vil få en afgørende rolle med undervisning i IT til bl.a. Forsvarets cyberværnepligtige!.
Om os
Communication and Information Systems Operationsstøttebataljonen (CISOPSBTN) indgår i Føringsstøtteregimentet (FSR) i Fredericia. Bataljonen indeholder en driftsdel, hvorfra vi giver ”rygstøtte” til de tre andre bataljoner i regimentet samt står for al kommunikation og de informationssystemer, som skal være til rådighed mellem indsatte enheder i Danmark og som enhederne bruger operativt. Desuden indeholder bataljonen en videreudviklings- og en uddannelsesdel. Det IT Tekniske uddannelseselement (ITU) er en del af uddannelsesdelen.

Fra 2020 får elementet afgørende rolle og ansvaret for den tekniske uddannelse Forsvarets cyberværnepligtige skal have. På en tre årig forsøgsordning indkaldes der cyberværnepligtige to gange årligt. Den militære basisuddannelse gennemfører de værnepligtige ved forskellige tjenestesteder og værn i Danmark, hvorefter de overføres til FSR hvor vi forestår ca. 20 ugers IT- og cyberuddannelse.

Elementet er derudover ansvarlig for IT uddannelse ved FSR, og for enkelte dele også for resten af forsvaret. Vi forestår forberedende undervisning af soldater der skal uddannes til IT supporter ligesom vi vejleder dem når de kommer fra skoleforløb og skal arbejde videre med praktikmålene.

Elementet er fysisk placeret på Ryes kaserne i Fredericia og på Høveltegaard i Nordsjælland.
Vi er pt. 6 medarbejdere, bestående af leder, tre seniorsergenter og to oversergenter.
Vi er specialister der både som enkelt person og i samarbejde, er ansvarlige for tilrettelæggelse og gennemførelse af IT undervisning. Vi brænder for vores bidrag til FSR operative IT og de rammer enhederne har brug for ift. IT uddannelser.
Vi ser det vi gør som en unik mulighed for, at præge vores kursister så de bliver ”knivskarpe” til IT og fastholder lysten til at dygtiggøre sig.

Vi arbejder målrettet, leverer løsninger med opgaven i centrum og til tiden. Vi lægger vægt på god trivsel og har uformel omgangstone. Vi tilbyder frihed under ansvar som vindes ved at være en selvstarter, kunne arbejde selvstændigt, være vedholdende – og endelig også at kunne afslutte en opgave.
Om stillingen
Stillingen er nyoprettet og pt. ubesat. Dine opgaver vil være centreret omkring undervisning i IT primært indenfor netværk. Vi anvender CISCO produkter og vores undervisning baserer sig på CISCO og CISCO netacad. Vi fordrer derfor grundigt kendskab til CISCO og CISCO´s produkter. Opgaver løses efter direktiv fra nærmeste leder og omfatter bl.a.:
Planlægge og forestå undervisning efter egne og andres uddannelses-/ og læringsplaner.

Ud fra defineret uddannelsesbehov og målgruppe kunne analysere læringsbehov, udarbejde uddannelsesdokumentation og læringsplaner.
I samarbejde med kolleger i elementet indgå i samarbejde med planlægning og strukturering af vores afsluttende cyber øvelse for de værnepligtige. Du skal kunne bistå med vedligeholdelse, konfiguration og opsætning af vores servere, switche m.v

Vi tilbyder en spændende nyoprettet stilling med hovedfokus på undervisning og primær faglig retning inden for netværk. Ud fra dine kompetencer vil der være mulighed for en vis indflydelse på hvilke fag du konkret vil være ansvarlig for og have andel i.
Du vil få et afgørende aftryk på at de cyberværnepligtige bliver kniv skarpe på, at løse opgaver inden for IT og Cybersikkerhed. Stillingen er en del af et nystartet projekt hvor med stor bevågenhed i såvel fasen før, som under, men også i det færdige ”produkt” vi leverer retur til samfundet.

Vi tilbyder gode arbejdsforhold, og kendte arbejdstider. Vi har en uformel omgangstone og har fokus på god trivsel. Endelig arbejder vi efter frihed under erhvervet ansvar, hvor indsats, kvalitet og rettidighed er vejen frem. Mulighed for videre uddannelse og ansættelse på uddannelsesaftale mhp. erhvervelse eller færdiggørelse af diplomuddannelse i erhvervspædagogik.
Om dig
Vi søger en person med stærk IT faglig profil og du er uddannet IT supporter eller tekniker. Du har en god platform som underviser og erfaring med at undervise unge mennesker. Du er bevidst om din fremtoning og din indflydelse på elevernes lyst til at deltage i læringsforløb faciliteret af dig.
Du kan nedbryde målepinde for fag, ligesom du kan omsætte målepinde til rette læringsaktiviteter.

Din forberedelse af din undervisning viser sig via læring som både er på fagligt korrekt niveau, interessant og håndterer forskellige læringsstile. Du er fagligt bredt funderet med spidskompetencer er inden for faglig retning som står under ”om stillingen”..
Du ser IT- og cybersikkerhed som almindeligt der tænkes ind når man arbejder med IT løsninger. Endelig er du er en selvstarter og god afslutter. Du ser dig som en teamplayer, hvor du aktivt bidrager til, at vi i fællesskab arbejder effektivt og altid leverer løsninger til tiden.

Faglige kvalifikationer:
• Svendebrev som IT supporter eller datatekniker.
• Diplomuddannelse i erhvervspædagogik eller er indstillet på at gennemføre.
• Solid erfaring med undervisning.

Ønskelige kvalifikationer:
• Gerne CCNA certificeret.
• Relevante IT- /Cybersikkerhedskvalifikationer.
Ansættelsesvilkår
Ansættelse og aflønning sker i henhold til den enhver tid gældende Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 – Centralorganisationen af 2010 samt cirkulære om aftale om løn- og ansættelsesvilkår for Forsvarets civile faglærer. Lønnen er anciennitetsbestemt og til stillingen hører en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning. Ved ansættelse i Forsvaret er der mulighed for at forhandle et tillæg i forhold til dine kvalifikationer til stillingen.

Som ansat under Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat i Forsvaret pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
Dit faste tjenestested vil være Ryes kaserne i Fredericia.

KONTAKT OG ANSØGNING
Ansøgningsfristen er 24. juli 2020. Samtaler afholdes umiddelbart derefter.

Stillingen er til besættelse hurtigst muligt.

OBS: Ved ansøgning skal der vedlægges dokumentation svendebrev, eksamensbeviser, evt. certificeringerne og lignende.

Har du spørgsmål om stillingen er du meget velkommen til kontakte leder for ITU, seniorsergent Morten Holmgaard på telefon 2019 7392

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse HR-konsulent Julie Manthey Palmquist på telefon 7281 9159.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FØRINGSSTØTTEREGIMENTET
Regimentet er en værnsfælles myndighed, som indgår under Hærkommandoen med enheder i Fredericia, Haderslev, Karup og Høvelte.
Føringsstøtteregimentet leverer føringsstøtte i form af hovedkvarters- og communication Information System kapacitet til Hæren, Flyvevåbnet, Søværnet, Arktisk Kommando, Specialoperationskommandoen og NATO.
Regimentet udvikler, producerer og indsætter føringsstøttekapaciteter i nationale, internationale og multinationale operationer.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Ryes Kaserne

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Civil

Funktionsniveau

C200

Ansøgningsfrist

24.07.2020

Indrykningsdato

16.06.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent