Underviser, kursusleder og sagsbehandler til Center for Sundheds- og Sanitetsuddannelser


Underviser, kursusleder og sagsbehandler til Center for Sundheds- og Sanitetsuddannelser

Vi søger en faglig hybrid mellem det militærmedicinske og det civile sundhedsfaglige felt, til et spændende og udfordrende job som kursusleder og lærer, hvor du kommer til at undervise og udvikle militært sundhedspersonale og sanitetssoldater ved Center for Sundheds- og Sanitetsuddannelser.

Du får en unik og særegen tjeneste med en faglighed og opgaveportefølje, der ikke findes andre steder.
Om os
Forsvarets Sanitetskommando er den del af Forsvaret, som varetager Forsvarets sundheds- og sanitetstjeneste. Forsvarets Sanitetskommando udvikler og rådgiver Forsvaret om sundhed, sanitet og militær fysisk træning samt står for driften af infirmerierne. Derudover foretager vi hygiejneinspektioner, udarbejder sundhedsfaglige trusselsvurderinger og definerer de militære fysiske krav. Endvidere er Forsvarets Sanitetskommando ansvarlig for rekruttering og uddannelse af Forsvarets sundhedsfaglige personel, som tager hånd om vore udsendte i nationale og internationale operationer og på de danske infirmerier. Igennem løsningen af disse opgaver, sikrer Forsvarets Sanitetskommando soldatens helbred.

Center for Sundheds- og Sanitetsuddannelser er Forsvarets Sanitetskommandos uddannelsesinstitution, og er placeret på Sylbækvej i Aabyhøj ved Aarhus.

Centret er både et fagspecifikt kompetencecenter, en sanitetsskole, en reserveofficersskole og en sundhedsfaglig uddannelsesinstitution. Vi befinder os i krydsfeltet mellem universitetshospitaler i den civile sektor samt national og international militærmedicin.

Centret bidrager til, at uddannelserne er opdaterede i forhold til de seneste erfaringer og honorerer de aktuelle operative krav.

Vi er et team på 19 fastansatte medarbejdere, som er en blanding af militært og sundhedsfagligt personale. Vi har forskellige sundheds- og sanitetsfaglige erfaringer og uddannelser, herunder overlæge, sygeplejersker, fysioterapeuter, paramediciner, ambulancebehandler og personale med militærsanitets- og sundhedsfaglige uddannelser.

Vi gennemfører sanitets- og sundhedsfaglige uddannelser i Forsvaret, blandt andet militærlægeuddannelsen, MEDIC, arktisk sanitet for Sirius samt førstehjælpsinstruktørkurser.
Om stillingen
Du får en spændende stilling i et dynamisk miljø, med en uformel omgangstone, stort engagement, høj faglighed og meget motiverede kolleger.

Du indgår i et tæt tværfagligt samarbejde med centrets overlæge og sygeplejersker og de uddannelsesansvarlige officerer og befalingsmænd.

Du får et betydeligt individuelt ansvar, med stor handlefrihed og en stor grad af indflydelse.
Du får stor berøring med samarbejdspartnere og klientel i og udenfor Forsvaret.

Dine primære opgaver er delt i to:
Dels skal du være kursusleder på flere af vores uddannelser, fortrinsvis ud fra dine personlige kvalifikationer. Du skal planlægge og udvikle kurserne, og gennemføre dele af undervisningen på disse kurser i samarbejde med centerets øvrige lærere og eksterne specialister og instruktører fra især den civile sektor og reserven.
Kursisterne er soldater fra alle værn og tjenestegrene, der skal udfylde sundheds- eller sanitetsfaglige funktioner, eller som selv skal fungere som instruktører ved deres enheder.

Dels bliver du medansvarlig for flere øvrige uddannelser ved centret, og får indflydelse på det faglige indhold i vores uddannelser. Det kunne være førstehjælpsinstruktører, taktisk sanitetstjeneste, militærlæger og Medic.

Du kommer til at undervise på kurser på tværs af centerets portefølje ud fra dine egne militære og sundheds-/sanitetsfaglige kompetencer.
Du bliver involveret i den generelle planlægning og udvikling af det sundheds- og sanitetsfaglige felt indenfor centerets nuværende og kommende produktion, herunder støtten til studie/udvikling i samarbejde med staben ved Forsvarets Sanitetskommando.

Du må forvente perioder med høj intensitet og lange arbejdsdage når vi underviser eller planlægger uddannelsesforløb. Der må desuden forventes enkelte rejsedage.

Vi vægter kompetenceudvikling højt, så du får god mulighed for at dygtiggøre dig personligt og fagligt, både i og uden for Forsvaret.
Om dig
Du er seniorsergent, eller kan snarligt udnævnes. Du har en relevant baggrund indenfor sanitetstjeneste. Tidligere tjeneste i Sirius eller indenfor specialoperationsmiljøet vil være en fordel, men ikke et krav. Ligeledes er erfaring fra internationale operationer ønskeligt.

Alternativt er du tidligere befalingsmand, og har sidenhen fået en civil sundhedsfaglig baggrund, f.eks. som sygeplejerske, fysioterapeut, redder eller lignende.

Du har stærk faglig viden, og du motiveres af at planlægge og udvikle kurser og uddannelser, samt naturligvis af at undervise i dine stofområder.
Du er vant til at planlægge og tilrettelægge, og du kan argumentere sagligt for dine synspunkter og viden, også overfor sagsbehandlere og andre aktører op til stabsniveau.

Det vil være en fordel, men ikke et krav, at du har erfaring/kendskab til Kvalifikationsrammen for Livslang Læring, og har arbejdet med uddannelsesbeskrivelser og læringsplaner.

Du kan indgå i den komplekse koordination og de mulige paradokser mellem de militære og de sundhedsfaglige uddannelseskrav.
Du arbejder selvstændigt, men er også en holdspiller, der kan samarbejde med mennesker med forskellig baggrund fra det civile og/eller fra militæret.

Du kan bevare overblikket i en travl og kompleks hverdag, hvor opgaverne spænder vidt mellem undervisning, kursusplanlægning, udvikling, implementering, mødedeltagelse og reel sagsbehandling.
Du kan håndtere, at der ofte er mange parallelle opgaver, som kræver din opmærksomhed.

Du kommunikerer godt både skriftligt og mundtligt, du er idérig og initiativrig og kan motivere dine kollegaer og elever, du er empatisk og socialt kompetent, og du besidder gode samarbejdsevner.

Du trives med en hverdag og en arbejdsplads, hvor der er fokus på kompetencer og kvalifikationer, frem for rang, chef- eller ledelsesroller, og hvor en stor del af din daglige koordination foregår i et hybridfelt mellem det militære system og det civile sundhedsfaglige miljø.

Derfor er det mindre vigtigt, at du har den rigtige rang, men meget vigtigt, at du kan fungere som denne hybrid mellem den militære og den sundhedsfaglige verden.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte kaptajn Andreas Bitsch Kuhlmann på telefon: 72 81 83 01 eller på mail FSK-CS-UDD02@mil.DK
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent John K. Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon: 72 81 91 63.
Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 19. juli 2020 og samtaler forventes afholdt 27. - 30. juli 2020.
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Aarhus

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

19.07.2020

Indrykningsdato

10.06.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent