Operative reddere til Eskadrille 722 Karup


Operative reddere til Eskadrille 722 Karup

Kunne du tænke dig at blive flyvende besætningsmedlem på forsvarets redningshelikopter EH101 Merlin, og arbejde med redning til søs, også kaldet SAR (search and rescue)? Er du fleksibel og er du god til at samarbejde med andre? Er du en holdspiller? Kan du fungere under pres og er omstillingsparat?
Så er du måske én af vores 4 nye reddere!
Om os
Eskadrille 722 er den største af Helicopter Wing Karups tre operative helikoptereskadriller og huser flyvevåbnets helikopter - EH101 Merlin. De i alt 14 EH101 helikoptere anvendes i rollen som Search And Rescue (SAR) helikopter, Taktisk Troppe Transport helikopter (TTT) og VIP transport for bl.a. kongehuset, ministeriet m.fl.

Eskadrille 722 er kontinuerligt indsat i nationale operationer, idet der 24/7 alle årets dage, er tre SAR redningshelikoptere på kort beredskab rundt i landet. Ydermere støtter eskadrillens TTT kapacitet operationer for bl.a. Hæren, Søværnet, Specialoperationsstyrkerne, Politiets Aktionsstyrke (AKS) og mange flere. TTT kapaciteten understøtter såvel nationale som internationale operationer.
Om stillingen
Som redder i Eskadrille 722 vil du være en del af SAR besætningen på en EH101 helikopter. I er et team på 6 mand hvor alle har hver sit område, men hvor alle også er afhængig af hinandens indsats. Alle bidrager til at finde løsninger, når I er ude på mission. Du vil i høj grad have et tæt samarbejde med lægen i din funktion som lægeassistent.

Som redder er du altid først ude af døren om enten det er til vand eller på skib.
Når personer er kommet i problemer i vandet, er det din opgave at komme ned og lave en opsamling af personen.
Hvis en person er kommet til skade på et skib, er du første mand på dækket, hvor du har ansvaret for at opsamlingen forløber sikkert. Ligeledes er det dit ansvar at du selv, lægen og grej kommer sikkert frem til patienten og tilbage igen.

Udover at være redder, er du også lægeassistent. Du vil bistå lægen ved behandling af patienter, om end det er nede på skib eller ombord i helikopteren. Du vil modtage ca. 17 ugers undervisning i første hjælp i forbindelse med din uddannelse.

I kraft af din flymekaniker baggrund har du et delt ansvar sammen med maskinisten om at servicere og klarmelde helikopteren, både når man forretter vagttjeneste og til tider også på basen i Karup.

Du skal være indforstået med at jobbet indebærer vagttjeneste af 3 døgns varighed, så du skal kunne være væk fra hjemmet flere dage af gangen. Der er også vedligeholdende kurser og møder i løbet af året.

Eskadrille 722 er en fleksibel og alsidig arbejdsplads. Du skal derfor også forvente at kunne komme til at skulle støtte vores TTT enhed (Taktisk troppe transport) i perioder, i forbindelse med udsendelse.
Om dig
Du er konstabel (M112) og uddannet flymekaniker. Du er endvidere uddannet klarmelder, eller har kvalifikationerne til at blive det på typen.
Du optræder motiveret, med en positiv tilgang til dit arbejde og du ser løsninger frem for begrænsninger.
Du evner at indgå naturligt i et team og samarbejde er en af dine helt stærke sider.
Du er handlekraftig, beslutsom og du er i stand til at bevare overblikket i hektiske situationer.

Du behersker dansk og engelsk i både skrift og tale.

REKRUTTERING OG ANSÆTTELSE
I forbindelse med upload af din ansøgning vil du blive bedt om at besvare at antal spørgeskemaer.
I den forbindelse bør du have forberedt at kunne uploade
• Eksamensbevis for seneste gennemførte uddannelse og evt. bachelor eller gymnasiebevis.
• Seneste FOKUS/personudtalelse hvis du har været eller er ansat i Forsvaret
• Evt. kopi af dombogsudskrift hvis du har været i konflikt med loven.
• Synsstyrketest

Husk at uploade en synsattest også selv om du synes, du har perfekt syn. Det står nærmere beskrevet i ansøgningsskemaet. Hvis den og alle andre bilag ikke er uploaded, kan din ansøgning ikke behandles.
Du skal anvende dette link: https://karriere.forsvaret.dk/globalassets/pdf/synsattest-flymedicinsk-feb-2018.pdf.
Udskriv dokumentet og få det udfyldt og attesteret ved en optiker.

Du skal deltage i en fysisk afprøvning bestående af følgende:
• Kunne bestå Forsvarets Fysiske Basiskrav
• Du skal, i svømmehal, kunne svømme 1000m på maksimalt 30 min (valgfri svømmestil).

Du skal ligeledes bestå en optagelsesprøve ved Forsvarets Værnepligt og Rekruttering med tilfredsstillende resultat. Efter afsluttet optagelsesprøve, vil du blive afprøvet på et redningssvømmerkursus, hvor du vil blive testet i et presset miljø.

Efter afsluttet svømmekursus, med tilfredsstillende resultat, vil du forblive i din nuværende stilling og afvente den operative omskoling. Vi forventer at kunne tilbyde omskoling i 2022 for 2 kandidater og igen i 2023 for de sidste 2. Dette skal dog koordineres med egen myndighed.

UDDANNELSE
Du vil gennemgå følgende uddannelser
• Besætningsmedlemsuddannelse (BMU) på Flyveskolen i Karup
• Omskoling til EH101
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en faglært konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes til HEMMELIG og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer, samt ved flyvemedicinsk undersøgelse erklæres ”egnet til flyvning”.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte myndighedsbefalingsmand ved HW, SSG Jakob Wolf på telefon 2972 8016 eller på mail: hw-722-021@mil.dk

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår kan du kontakte elementleder, major Anders Siig Jørgensen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-ba-bs241@mil.dk

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 24. juli 2020 og samtaler forventes afholdt i uge 31.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

Referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


OM HELICOPTER WING KARUP
Helicopter Wing Karup har en klar international profil og huser alle forsvarets helikoptere og flyvevåbnets flysikringsstyrker. Helicopter Wing Karup træner og udsender helikopterbidrag til indsættelse i verdens brændpunkter.
Helicopter Wing Karup støtter hæren, søværnet, Rigspolitiet, politiets aktionsstyrker samt udøver søredningstjeneste. Endvidere forestår Helicopter Wing Karup basisuddannelse af piloter til forsvaret.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

24.07.2020

Indrykningsdato

02.06.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent