Afdelingssygeplejerske til Infirmeri Nordsjælland ved Forsvarets Sanitetskommando


Afdelingssygeplejerske til Infirmeri Nordsjælland ved Forsvarets Sanitetskommando

Ønsker du en attraktiv afdelingssygeplejerskestilling med mange forskellige opgaver på et infirmeri og er du klar til at deltage i Forsvarets missioner?

Motiveres du af, at være blæksprutte og skabe brugbare løsninger, samt at opnå resultater gennem samarbejde på tværs af faggrænser, i den militære verden? Så er muligheden der nu, idet vi søger en afdelingssygeplejerske ved infirmeri Nordsjælland på Garderkasernen i Høvelte. Et infirmeri er at sammenligne med en lægekonsultation med tandklinik.
Om os
Forsvarets Sanitetskommando er den del af Forsvaret, som varetager Forsvarets Sundheds- og Sanitetstjeneste. Forsvarets Sanitetskommando udvikler og rådgiver Forsvaret om sundhed, sanitet og militær fysisk træning samt står for driften af infirmerierne. Derudover foretager vi inspektioner, udfører sundhedsfaglige trusselsvurderinger og definerer de militære fysiske krav. Endvidere er Forsvarets Sanitetskommando ansvarlig for rekruttering og uddannelse af Forsvarets sundhedsfaglige personel, som tager hånd om vore udsendte i nationale og internationale operationer og på de danske infirmerier.
Igennem løsningen af disse opgaver sikrer Forsvarets Sanitetskommando soldatens helbred.
Om stillingen
Du indgår i et tværfagligt team på 12 kollegaer. Vi har en fri og uformel tone med respekt og tolerance for hinanden, ligesom vi lægger stor vægt på et godt arbejdsmiljø og at løfte i flok på tværs af faggrupper. Vores uformelle arbejdsklima er til gavn for både medarbejdere og infirmeriets brugere, og du bliver en del af en aktiv og engagerende arbejdsplads.

Vi har en høj faglig stolthed og sætter en stor ære i at løse vores kerneopgave, som består af helbredsundersøgelser af fast personale, foretage dykkermedicinske undersøgelser, udfærdige diverse attester, vaccinationer og konsultationer for værnepligtige og konsultationer ved akutte skader/sygdom mm.

Dine arbejdsopgaver består blandt andet i at hjælpe med at koordinere helbredsundersøgelser, vaccinationer og konsultationer i samarbejde med infirmeriets øvrige personale.

Du deltager i sygeplejen ved infirmeriet. I samarbejde med den ledende overlæge har du ansvaret for sygeplejen på infirmeriet. Du får et stort selvstændigt ansvar, og der er en del administrative opgaver, som løses sammen med andre sundhedsfaglige opgaver. Infirmeriet har desuden konsultationer på Livgardens Kaserne i København, hvor du også udfører selvstændig visitation af de lægesøgende værnepligtige.

Afhængig af din baggrund kan du blive tilbudt efter- og videreuddannelse, som kan understøtte dine kliniske kompetencer og teoretiske viden. Det kan både være civile og militære kurser og uddannelser.

Forsvarets læge og -tandlægeklinikker har elektroniske booking- og journalsystemer, og vi arbejder med kvalitetssikring.

Dit daglige tjenestested er ved Infirmeri Nordsjælland på Garderkasernen i Høvelte med lejlighedsvise konsultationer for værnepligtige på Livgardens Kaserne i København.
Om dig
Du har dansk autorisation som sygeplejerske og mindst 5 års relevant hospitalserfaring. Det er en fordel, hvis du har relevant efteruddannelse fra tidligere beskæftigelse f.eks. som konsultations- og/eller behandlersygeplejerske. Vi forventer, at du har kørekort til personbil.

Du er ansvarsbevidst, struktureret, kan arbejde selvstændigt og ikke mindst er en teamplayer. Du er fleksibel, pragmatisk og har gode samarbejdsevner, som kommer til udtryk i dine kommunikative evner både internt og med vores eksterne samarbejdspartnere.
Ansættelsesvilkår
Ansættelse sker i henhold til den enhver tid gældende overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd og staten. Aflønningen sker på NYLØN med en basisløn på 30.080,01 kr. om måneden. Afhængig af dine kvalifikationer, er der mulighed for at forhandle tillæg. Til stillingen hører en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning på 18 % af den pensionsgivende løn.

Ansættelsen er betinget af, at du kan opfylde Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger kan erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du skal være indstillet på, at du indgår i Forsvarets samlede opgaveløsning, hvilket også medfører, at du ved behov kan udsendes i mission af 2-3 måneders varighed.

I forbindelse med ansættelsen skal du være forberedt på at gennemføre en 5 ugers basisuddannelse for sundhedsfagligt personale. Basisuddannelsen foregår på vores Uddannelsescenter i Aabyhøj ved Aarhus.

Kontakt for yderligere information:
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos konstitueret ledende overlæge Vibeke von Westphal på telefon 7281 8210.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Charlotte Møller Nielsen på telefon 7281 9182.

Ansøgningsfristen er den 3. juni 2020. Vi forventer at holde samtaler i uge 25.

Hvis du går videre i processen, skal du være forberedt på at gennemføre Forsvarets fysiske basistest og helbredsvurdering, som foregår ved Forsvarets Rekruttering i Ballerup.

Stillingen er til besættelse 1. august 2020, eller snarest derefter.

Vi beder dig om at søge stillingen via linket. Vær opmærksom på, at bilag skal tilføjes som pdf-filer. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Garderkasernen Høvelte

Lokation

Region Sjælland

Værn

Civil

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

03.06.2020

Indrykningsdato

20.05.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent