Eskadrille 722 søger en uddannelsesbefalingsmand til redderuddannelsen


Eskadrille 722 søger en udddannelsesbefalfingsmand til redderuddannelsen

Eskadrille 722 søger en sergent som uddannelsesbefalingsmand for redderuddannelsen i træningsflighten. 
Om os
Helicopter Wing Karup har en klar international profil og huser alle Forsvarets helikoptere. Helicopter Wing Karup træner og udsender helikopterbidrag til indsættelse i verdens brændpunkter. Helicopter Wing Karup støtter Hæren, Søværnet, Rigspolitiet, Politiets aktionsstyrker samt udøver søredningstjeneste. Endvidere forestår Helicopter Wing Karup basisuddannelse af piloter til Forsvaret.

Eskadrille 722 er den største af Helicopter Wing Karups tre operative helikoptereskadriller og huser Flyvevåbnets middeltunge helikopter - EH101 Merlin. De 14 EH101 helikoptere anvendes i rollen som Search And Rescue (SAR) helikopter, og til Taktisk Troppe Transport (TTT). Eskadrille 722 er kontinuerligt indsat i nationale operationer, idet der døgnet rundt, alle årets dage, er tre SAR helikoptere på beredskab. Ydermere kan Eskadrille 722 engageres i internationale operationer i TTT rollen.
Om stillingen
Som uddannelsesbefalingsmand har du ansvaret for at indhold og udførelse af uddannelsen til redder i Eskadrille 722, bliver gennemført under de forudsætninger som er blevet besluttet i træningsflighten regi. Og de forudsætninger skal du være med til at udvikle og fastholde.

Du skal være en støtte og samtalepartner for de instruktører, som er tilknyttet redderuddannelsen, og du vil selv være en del af instruktørteamet, og forvente at agere som instruktør på lige fod med de andre medlemmer af instruktørgruppen.

Dertil må du forvente at skulle deltage i en række møder/træningsflighten vagter, sammen med kursusledere og leder i træningsflighten teamet.

Sideløbende med ledelsesdelen af jobbet, forretter du tjeneste som flyredder og har vagttjeneste på SAR- destinationerne i Danmark.

Du er flymekaniker/klarmelder på EH101 og må forvente at blive anvendt som sådan ifm. lejlighedsvis LINE-tjeneste.
Om dig
Du er sergent. Alternativt er du overkonstabel eller flyvespecialist i flyvevåbnet og er vurderet egnet til sergentuddannelsen.

Er du overkonstabel eller flyvespecialist, aftaler vi en uddannelsesaftale med henblik på uddannelse til sergent.

Du motiveres af at udvikle dine medarbejdere, både fagligt og menneskeligt. Dertil er du dynamisk tænkende og finder løsninger der understøtter opgaveløsningen på tværs i eskadrillen.

I dagligdagen optræder du motiveret og har en fleksibel tilgang til hverdagens udfordringer, hvorfor du ser løsninger frem for begrænsninger.

Dine samarbejdsevner er fleksible og konstruktive og du besidder samtidigt evnen til at løse opgaver selvstændigt.

Vi ser gerne at du er operativ redder på EH101 og har i alt minimum 5 års erfaring som redder, og har klarmelderstatus på EH101.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en sergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en overkonstabel eller flyvespecialist med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en udviklingsaftale mhp. gennemgang af den nødvendige uddannelse.
 
Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet kan du ansættes på en uddannelsesaftale. Udnævnelse til sergent finder sted når uddannelseskrav og Forsvarets fysiske basiskrav er opfyldt, samt når du har en godkendt helbreds- og tandlægevurdering og honorerer de almene krav for udnævnelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.
 
Dit faste tjenestested vil være Karup.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.


KONTAKT OG ANSØGNING
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til seniorsergent Claus B. Pedersen, tlf.: 51 900 722 eller på mail: hw-722-t021@mil.dk eller clausbormann@jubii.dk
 
Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR konsulent oversergent René Johannes Lund, mail FPS-BA-BS256@mil.dk
 
Ansøgningsfrist: 4. juni 2020 og samtaler forventes gennemført i uge 26 og 27.
Stillingen forventes besat 1. juli 2020 eller snarest derefter.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


OM HELICOPTER WING KARUP
Helicopter Wing Karup har en klar international profil og huser alle forsvarets helikoptere og flyvevåbnets flysikringsstyrker. Helicopter Wing Karup træner og udsender helikopterbidrag til indsættelse i verdens brændpunkter.
Helicopter Wing Karup støtter hæren, søværnet, Rigspolitiet, politiets aktionsstyrker samt udøver søredningstjeneste. Endvidere forestår Helicopter Wing Karup basisuddannelse af piloter til forsvaret.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M212 Sergent

Ansøgningsfrist

04.06.2020

Indrykningsdato

20.05.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent