Chef for Koordinationsafdelingen i Supply Chain Divisionen i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.


Chef for Koordinationsafdelingen i Supply Chain Divisionen i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.

Vi søger en chef for Koordinationsafdelingen med helhedssyn, flair for samarbejde, styring, drift og koordination.

Har du lyst til at arbejde i en division, hvor opgaven, trivsel og højt tempo går hånd i hånd? Befinder du dig godt med forskelligartede opgaver både i relation til indhold, størrelse og kompleksitet? Så har vi stillingen til dig.
Om os
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) har, som styrelse i Forsvarsministeriets koncern, det overordnede ansvar for koncernens materiel- og informatiksystemer fra ’vugge til grav’. FMI har ca. 2.000 medarbejdere. Omkring 1.500 er civile og 500 er militære. Ca. 900 af FMI’s medarbejdere vil være ansat i Supply Chain Divisionen (SCD). Medarbejderne er fordelt på ca. 45 adresser rundt i hele landet med hovedsæde i Brabrand, Aarhus.

Supply Chain Divisionen varetager meget store dele af forsyningskæden i Forsvarsministeriets koncern, som dagligt forsyner de danske soldater med alt fra snørebånd til køretøjer. Opgaverne er mange og spænder blandt andet over lagerstyring, forsyningskapacitet og lokalindkøb. Supply Chain Divisionen har soldaten i centrum og forsyner soldaten.

I Supply Chain Divisionen har vi en kultur, hvor tanker og ideer udveksles frit for at fremme en høj kvalitet i opgaveløsningen. Vi understøtter et kreativt, konstruktivt og tværgående samarbejdsmiljø. Vi prioriterer vidensdeling, mangfoldighed og anerkendelse højt.

Stillingen som chef for Koordinationsafdelingen i Supply Chain Divisionen tiltrædes med udgangspunkt enten i Brabrand eller Ballerup, idet der vil være behov for tilstedeværelse begge steder.
Om stillingen
Din primære opgave vil være at lede koordinationsafdelingen i tæt koordination med vicechefen. Koordineret med centre og afdelinger har du ansvaret for koordination af interne og eksterne opgaver samt processer med reference til chefen og vicechefen. Det er eksempelvis kontakt til og relationsmøder med resten af FMI, øvrige styrelser og eksterne samarbejdspartnere. Du står forrest for afdelingens engagerede og selvstændige chefer og medarbejdere, såvel militære som civile samt styrer og koordinerer opgaverne. Du er direkte chef for fire sektionschefer og samlet ca. 55 medarbejdere. Opgaverne i koordinationsafdelingen omhandler porteføljestyring i SCD, herunder bidrag til FMI arbejdsprogrammer. Planlægning, gennemførelse, koordinering, ressourcestyring og kontrol af SCD aktiviteter. Styring og koordination af SCD samlede ressourcerammer. Styring og koordination af tilpasninger i SCD samt bidrag til FMI samlede virksomhedsstrategi.

Du indgår i divisionens chefgruppe, og du skal bidrage til, at der arbejdes målrettet efter FMI vision og strategi, SCD fremtidsbillede samt lede og koordinere arbejdet med at fremsætte forslag til udvikling og effektivisering af kultur, struktur, drift og forvaltning.
Om dig
Vi forestiller os at du er kommandørkaptajn eller oberstløjtnant med VUT-II/L/Master i Militære Studier (MMS) eller tilsvarende masteruddannelse. Alternativt er du civil med en relevant uddannelse på kandidatniveau, og gerne med erfaring fra lignende stillinger.

Du har god ledererfaring og erfaring med kommunikation, styring og koordination.

Du får et meget stort råderum i opgaveløsningen, så det forventes at du har et udviklet helhedssyn, stor god grad af selvstændighed og ansvarsfølelse, og at du kan samarbejde på tværs af myndigheder og interessenter.

Du er en dygtig og erfaren leder. Du er imødekommende, tålmodig og kan kommunikere problemfrit både op-, ned- og til siden, da helhedssynet og samarbejdet er af højeste prioritet. Du er udadvendt og socialt anlagt, med en naturlig evne til at gå forrest, holde flokken samlet, tanken klar, skabe og fastholde relationer.

En af dine vigtigste kvalifikationer er dit helhedssyn, hvor du formår at tænke ministerområdets udvikling og drift ind i virket for dit ansvarsområde i overensstemmelse med Forsvarsministeriets mission og vision.
Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår forhandles efter rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten. Den endelige lønpakke vil afhænge af din baggrund og dine kvalifikationer, men stillingen er indplaceret i løngruppe 1. Der er mulighed for at forhandle tillæg efter kvalifikationer, ligesom at der er mulighed for, at ansættelsen kan ske på åremål.

Hvis du i forvejen er tjenestemand, er der mulighed for, at ansættelsen kan ske som tjenestemand i lønramme 37 efter en konkret vurdering. Ansøgningen skal i dette tilfælde stiles til Dronningen, medmindre du allerede er indplaceret i lønramme 37.

Ansættelsesområdet er Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder og institutioner. Dit daglige tjenestested bliver som udgangspunkt i Århus.

Som ansat under Forsvarsministeriet er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder blandt andet, at du skal kunne sikkerhedsgodkendes og kunne opretholde denne gennem hele dit ansættelsesforhold.

Forsvaret er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

KONTAKT OG ANSØGNING
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for Supply Chain divisionen oberst Kim Nielsen, 4055 3285 eller 7281 6100. Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du ringe til HR-konsulent Mette Wassmann på telefon 3266 5111.

Stillingen er til besættelse den 1. juli 2020 eller snarest herefter og ansøgningsfristen er tirsdag den 2. juni 2020. Ansættelsessamtaler forventes afholdt umiddelbart derefter.

Du skal søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Det er ikke et krav, men du må gerne vedlægge ansøgningen din seneste FOKUS bedømmelse.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Brabrand

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M401 Løngruppe 1 Lønramme 37 Oberstløjtnant/kommandørkaptajn

Ansøgningsfrist

02.06.2020

Indrykningsdato

19.05.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent