Sagsbehandler til Supportsektionen ved Operations Support Wing


Sagsbehandler til Supportsektionen ved Operations Support Wing

Har du en både operativ og administrativ tankegang, har du flair for koordination, og vil du være med til at sætte en høj standard for samspillet mellem myndighederne på Forsvarets største garnison?
Supportsektionen søger en kryptokustode, som samtidig skal være sagsbehandler inden for militær sikkerhed. Derudover skal du koordinere en række sikkerhedsmæssige og logistiske opgaver på tværs af flyvestation Karups myndigheder, som ligger inden for varetagelse af garnisonskommandantsfunktionen på Flyvestation Karup.
Om os
Operations Support Wing (OSW) er hjemmehørende på Flyvestation Karup (FSNKAR) og er ansvarlig for opstilling af en række specialiserede kapaciteter inden for Tactical Support, Air Base Protection og Mission Support. Endvidere forestår OSW andre uddannelser inden for basisuddannelse af værnepligtige, missionsforberedende uddannelser samt andre specialistuddannelser inden for selvbeskyttelse og bevogtning. Derudover leverer OSW administrativ støtte til FLV myndigheder via Flyvevåbnets Administrative Fællesskab. Endelig er chefen for OSW garnisonskommandant på FSNKAR og er i den forbindelse ansvarlig for bevogtning og sikring af flyvestationen i fred, krise og krig.

Stillingen som kryptokustode og sagsbehandler hører hjemme i Supportsektionen under Operations Group ved OSW på Flyvestation Karup. Supportsektionen består af i alt 16 engagerede og fagligt dygtige medarbejdere, der beskæftiger sig med en bred vifte af opgaver til støtte for chefen og hele OSW samlede organisation.

Arbejdsdagen i Supportsektionen er præget af tillid, fleksibilitet, højt humør og en god omgangstone. Vi lægger vægt på en god korpsånd, som bl.a. bygger på løbende vidensdeling og tværfagligt samarbejde på alle niveauer.
Om stillingen
Du bliver en del af et element, der består af en elementleder og i alt fem specialiserede mellemledere. Du vil således blive en del af et stærkt team, der løser opgaver inden for både OSW myndighedsområde og støtte til vores naboer inden for Flyvestation Karups kommandantskab. Elementets opgaver er bl.a. kvalitetssikring af beredskabsplaner, militær sikkerhed, etablissementsstyring, kontakt- og besøgsvirksomhed, ceremoniel virksomhed og kryptoforvaltning.

Dine opgaver vil være bredt forankret inden for området militær sikkerhed og støtter sig derfor meget op ad FKOBST 358-1 Bestemmelser for den militære sikkerhedstjeneste, og emner som er i relation til denne.

Du vil skulle sagsbehandle militær sikkerhed med gyldighed for både OSW og de øvrige myndigheder på FSNKAR. Ud over dette skal du fungere som OSW primære sagsbehandler inden for krytoforvaltning og General Data Protection Regulation (GDPR). Begge områder er komplekse og er derfor ressourcekrævende hver for sig.
Om dig
Du er seniorsergent eller oversergent, hvor du er i gang med akademifagene eller har gennemført dem og er erklæret egnet til forfremmelse, har den rette profil og et godt udviklingspotentiale.

Du skal kunne arbejde selvstændigt og struktureret i et til tider hektisk og meget omskifteligt arbejdsmiljø. Du skal kunne håndtere flere opgaver samtidigt og have både operativ og administrativ erfaring.

Det er relevant, at du har erfaring med - og besidder gode egenskaber indenfor samarbejde, planlægning og kommunikation, da du vil være bindeled til både interne og eksterne myndigheder og vil kunne indgå i mange forskellige relationer på forskellige niveauer.
Erfaring med stabsarbejde og kryptoforvaltning er ønskelig.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan søges af en erfaren oversergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte fg. sektionschef Kasper Roslev på tlf.: 40 80 21 58 eller på mail OSW-OS-101@FIIN.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Mette Sihm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-ba-bs249@mil.dk eller telefon 72 81 96 96.

Ansøgningsfristen er søndag den 14. juni 2020. Samtaler forventes afholdt i umiddelbar forlængelse heraf. Tiltrædelse snarest muligt. Tiltrædelsesdato vil blive koordineret i samarbejde med afgivende chef.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.
Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Fakta om Flyvestation Karup
- Arbejdsplads for ca. 3500 medarbejdere fordelt på 18 forskellige enheder
- Areal næsten 30 km2 (3000 hektar), hvoraf ca. 1/3 er inden for hegnet
- ca. 30 km hegn
- Runway på ca. 10 km - taxiing område på ca. 31 km
- Vejnet på ca. 48 km asfalt og 40 km grus
- 46 betonshelters til fly
- 11 luftfartøjshangarer
- 10 andre hangarer
- Ca. 420 bygninger
- 119 bunkere
- Mere end 1100 kontorer
- Ca. 250 hotelværelser
- Ca. 220 senge (på 4-mands stuerne)

Link til flyvestationens hjemmeside:
https://www2.forsvaret.dk/omos/organisation/flyvevaabnet/organisation/flyvestation-karup/Pages/default.aspx
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

14.06.2020

Indrykningsdato

19.05.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent