Selvstændig og struktureret sagsbehandler med styr på maritim teknologi


Selvstændig og struktureret sagsbehandler med styr på maritim teknologi

Vi søger en struktureret sagsbehandler med godt overblik, der har viden om patrulje- og hjemmeværnsfartøjer samt kompetencer inden for maritim teknologi.

Er det dig, så har vi en spændende og udfordrende stilling som assisterende kapacitetscentermanager for patrulje- og hjemmeværnsfartøjer i Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen (FMI), Kapacitetsansvarlig Maritim.
Om os
FMI Maritime Division har hovedkontor i Ballerup og er overordnet systemansvarlig for alle Forsvarsministeriets skibe, fartøjer og maritimt materiel. Kapacitetscentermanagerne for patrulje- og hjemmeværnsfartøjer har ansvar for anskaffelse, drift og vedligeholdelse af Søværnets patruljefartøjer og Hjemmeværnets fartøjer.

Kapacitetscentrene løser anskaffelses-, drift- og vedligeholdelsesopgaverne for respektive skibe og fartøjer. Til støtte herfor er der tilknyttet skibsinspektører, som arbejder ud fra flådestationerne i Korsør og Frederikshavn.

Vi er et relativt lille og stærkt hold, der tilbyder en udfordrende hverdag i et dynamisk miljø med en fri og uformel omgangstone, hvor faglighed, daglig sparring og godt kollegaskab er i fokus. Vi tilbyder en fleksibel hverdag med respekt for den enkeltes kompetencer, hvor du har stor mulighed for selv at planlægge opgaver og arbejdsrutiner.

Vi lægger vægt på et godt arbejdsmiljø med fokus på samarbejde med udgangspunkt i den enkelte medarbejders kompetencer.
Om stillingen
Opgaverne i stillingen som assisterende kapacitetscentermanager for patrulje- og hjemmeværnsfartøjer er mangeartede. Det kan være såvel, små som ganske omfattende opgaver, og dagligdagen er derfor både varieret og travl.

Du skal bidrage og medvirke til den tekniske opretholdelse af patrulje- og hjemmeværnsfartøjers operative kapaciteter i hele deres levetid - indenfor den overordnede fastlagte operative rådighed og på den mest levetidsomkostningseffektive måde. Du vil få ansvar for egne selvstændige opgaver, der medvirker til at skibe og materiel er til stede i nødvendig og tilstrækkelig mængde med den rigtige funktionalitet og ydeevne.

Dine primære arbejdsområder vil være:

Selvstændig teknisk sagsbehandling, hvad angår en række af Søværnets enheder og Marinehjemmeværnets fartøjer, herunder værftsplanlægning og afviklingsplaner mv.

Udfasning- og genforsyning af materiel, herunder sagsbehandling af materielsager vedr. Søværnets og Marinehjemmeværnets fartøjer.

Daglig ad hoc-sagsbehandling vedr. enheder/fartøjer og tilknyttet materiel.

Medvirken ved udarbejdelse af tekniske specifikationer og udbud.

Administrative funktioner for Marinehjemmeværnets materiellager ved vedligeholdelsesværft.

SAP R/3-sagsbehandling i forbindelse med materielopfølgning og styring samt planlagt materielvedligehold.

Opbygning og vedligeholdelse af teknisk dokumentation for en række af Søværnets enheder og Marinehjemmeværnets fartøjer.
Om dig
Det væsentligste kriterium for at kunne bestride stillingen på tilfredsstillende vis er, at du er selvstændig, proaktiv, struktureret og fleksibel, og at du trives godt med mange og samtidige opgaver. Du skal kunne prioritere mellem opgaverne, men samtidig være god til at fokusere på de væsentligste forhold uden at gå på kompromis med virksomhedens samlede opgavekompleks.

Derudover forventer vi, at du har kompetencer inden for maritim teknologi, er god til kommunikation og at du evner at samarbejde tværfagligt med kollegaer med vidt forskellig baggrund. Du kan formulere dig på skrift og i tale såvel på dansk som på engelsk,

Vi forestiller os derfor, at du er:

Søofficer (M321) med teknisk baggrund og erfaring fra sejlende tjeneste, suppleret med efterfølgende stabstjeneste indenfor det materielmæssige område.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelses-forløbet.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav, og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Kapacitetscentermanager for Patruljefartøjer, orlogskaptajn Michael Bruhn Rasmussen på mail
FMI-MA-CHPPT@mil.dk eller telefon 22 15 39 10 eller kapacitetscentermanager for Hjemmeværnsfartøjer, kaptajnløjtnant Troels Bo Ipsen på mail FMI-MA-CHPHJ@mil.dk eller telefon 42 91 95 26.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Pia Knudsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 44.

Ansøgningsfristen er den 1. juni 2020. Vi forventer at holde samtaler løbende. Stillingen er ledig til besættelse snarest muligt.

Send motiveret ansøgning og CV via linket, hvor FOKUS, eksamenspapirer og andre relevante dokumenter også skal vedhæftes.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelse
Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) er Forsvarets materielfaglige myndighed. Vi indkøber, vedligeholder og udfaser materiel for alle forsvarets myndigheder - lige fra kampvogne, skibe, helikoptere og jagerfly til støvler og lommeknive.

FMI hører under Forsvarsministeriet og administrerer ca. en tredjedel af det samlede forsvarsbudget. Pengene bliver brugt til at yde den bedst mulige støtte til især de udsendte styrker og operative enheder.

Læs mere om Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelse på: www.fmi.dk
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbstyrelse

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

01.06.2020

Indrykningsdato

19.05.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent