Ingeniør til Skibsteknologisektionen ved Forsvarsministeriet, Materiel- og Indkøbsstyrelsen


Ingeniør til Skibsteknologisektionen ved Forsvarsministeriet, Materiel- og Indkøbsstyrelsen


Har du en bred teknologisk forståelse og evner du at løse teoretiske som praktiske opgaver på Søværnets skibe? Så har du her en særlig mulighed for at arbejde med skibsteknik på specialistniveau og få ansvar som daglig leder af skibselementet i teknologisektionen under Kapacitetsdivision Maritim (KAMA).
Om os

Skibsteknologisektionen er det teknologiske kompetencecenter i KAMA, som er ansvarlig for alle Forsvarets maritime kapaciteter, herunder også den omkostningseffektive drift af de sejlende enheder og maritime systemer.

Derudover tilrettelægges og gennemføres blandt andet eftersyn, anskaffelses- og modifikationsprojekter, samt afhændelse og udfasning af eksisterende enheder for Søværnet, Marinehjemmeværnet og Kystredningstjenesten

Vi arbejder i et spændende, uformelt, bredt fagligt funderet arbejdsmiljø, med god mulighed for sparring og videreudvikling.
Om stillingen

Som Elementleder er du en del af skibsteknologisektionen og leder for et team af specialister, bestående af erfarne ingeniører. Du varetager den daglige koordinering og fordeling af opgaver, sikrer udvikling af dine medarbejdere, årlige samtaler, m.m.

I din rolle som specialist, medvirker du i løsning af opgaver, følger den komplette opgaveproces og yder teknisk support indenfor en række skibstekniske områder, primært indenfor generel skibsdesign og konstruktion, GRP og stabilitet.

Andre opgaver for stillingen kan være:

• Udarbejdelse af specifikationer og specificering i forhold til diverse militære- og myndighedskrav (DNV-GL, Søfartsstyrelsens, etc.), for henholdsvis vedligehold og materieanskaffelser.

• Indarbejdelse og efterlevelse af relevante klassifikationsselskaber og myndigheders designkrav, interne og nationale konstruktionsstandarder, STANAG m.v.

• Planlægning og koordinering af testforløb.

• Projektopfølgning ved underleverandører og værfter.

• Vurdering og godkendelse af dokumentation.

• Ledelse af delprojekter i forbindelse med materielanskaffelser og modifikationer

Der må påregnes rejseaktivitet da opgaverne ofte løses på Forsvarets egne værksteder, hos underleverandører i ind- og udland, mv. Vi anslår 20-30 rejsedage årligt.
Om dig

Vi forestiller os, at du er skibsingeniøruddannet.

Derudover er du:

• Fagligt stærk og har et bredt skibskendskab fra den maritime branche.

• Arbejder godt selvstændigt samtidig med du er en proaktiv, fleksibel og engageret medspiller, med fokus på et godt samarbejde.

• Har en udadvendt personlighed, gode kommunikationsevner såvel i tale som på skrift, både på dansk og engelsk.

• Forstår at uddelegere og samtidig holde fokus på og fast i opgaverne, således at du også kan prioritere når det er nødvendigt.
Ansættelsesvilkår
Som ingeniør bliver du ansat og aflønnet efter den gældende overenskomst mellem finansministeriet og akademikere i staten under IDAs forhandlingsområde, basistrin 4 - 8. Derudover vil der, afhængig af dine kvalifikationer, være mulighed for at forhandle et pensionsgivende kvalifikationstillæg. Der er til stillingen tilknyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning på 17,1 %.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder bl.a., at du skal kunne sikkerhedsgodkendes, og at du kan opretholde sikkerhedsgodkendelse under hele dit ansættelsesforhold.

Hvis du vil vide mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte Kapacitetsmanager Ole Madsen telefon 25 41 52 41 eller Sektionschef René Rasmussen telefon 25 41 52 27.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR-konsulent Agrin Safari på telefon 72 81 91 33.

Ansøgningsfristen er den 8. juni 2020. Vi forventer at holde samtaler løbende. Stillingen er ledig til besættelse snarest muligt.

Vi vil bede dig søge jobbet via nedenstående link. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, bedes du medbringe disse til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen igennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

FORSVARSMINISTERIET, MATERIEL- OG INDKØBSSTYRELSEN (FMI)
Forsvarsministeriet, Materiel- og Indkøbsstyrelsen (FMI) fungerer som materielfagligt videns center og logistisk myndighed. I samarbejde med Værnsfælles Forsvarskommando med underliggende værnsstabe sikrer FMI rettidig støtte og forsyninger til Forsvarets igangværende operationer i i ind- og udland. Det er FMI´s opgave at anskaffe, vedligeholde og videreudvikle materielkapaciteter for alle Forsvarets myndigheder lige fra kampvogne, skibe og jagerfly til støvler, feltrationer og lommeknive. FMI er en styrelse under Forsvarsministeriet og administrerer ca. en tredjedel af det samlede forsvarsbudget. Pengene bliver brugt til at yde den bedst mulige støtte til især de udsendte styrker og operative enheder.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Ballerup

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Civil

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

08.06.2020

Indrykningsdato

19.05.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent