Sanitets Searider til Seatraining og Uddannelsesafdelingen.


Sanitets Searider til Seatraining og Uddannelsesafdelingen.


Er du seniorsergent indenfor specialet sanitet, har erfaring fra operative enheder og lyst til at være en del af et team af Searidere i 2. Eskadre stab? Så har du her muligheden for et job, hvor du som searider får ansvaret for at planlægge og forestå træning af medic personel på søværnets enheder, til international og national indsættelse.

Om os
Sea Training og Uddannelsesafdelingen er en del af 2. Eskadre stab, men leverer Sea Training til hele Søværnet.

Vores fokus er at få det komplekse samspil mellem besætninger og avanceret teknologi til at fungere for at kunne løse søværnets opgaver. I denne henseende er Sea Training og Uddannelses afdelingen den drivende kraft.

Om stillingen
Jobbet i 2. Eskadre Seatraining og Uddannelses afdeling vil primært tage udgangspunkt i at planlægge medic træningsforløb i DANSARC regi for søværnets enheder - derudover vil jobbet være, at forestå Seatraining ude om bord på alle skibsklasser - i alle tre eskadrer. Indledningsvis afprøves DANSARC modellen på ABSL-kl., KNUD kl. og DIANA-kl.

Der kan forventes en del rejseaktivitet i forbindelse med jobbet, og at du som en del af 2. Eskadre stab vil skulle kunne udsendes i INTOPS.

Der kan forventes ca. 80 til 100 sejldage - generelt fordelt som uge sejladser, plus mulige seminarer og møder udenfor kontoret.

Vi kan tilbyde et alsidigt job med mulighed for udvikling, herunder et uddannelsesforløb med kurser og efteruddannelse, hvor vi tager udgangspunkt i din baggrund.

Om dig

Du er udnævnt seniorsergent, alternativt oversergent med stor erfaring og den rette profil, som er i gang med, har færdiggjort eller er vurderet egnet til gennemførelse af en uddannelse på niveau 5 jf. kvalifikationsrammen for livslang læring, herunder relevante civilt erhvervede uddannelser.

Herudover er du sanitets- eller medicuddannet. Det er en fordel, hvis du har forrettet sejlende tjeneste som sanit eller medic i Division 11, Division 21 eller Division 22.

Seatraining-afdelingen har efter at været blevet etableret 1. januar 2019, nu fået konsolideret sin opgaveportefølje. Ikke desto mindre forventes det, at du kan drive disse opgaver samtidig med, at du er udviklingsorienteret, omstillingsparat og samtidig kan omsætte fastsatte udviklingstiltag til konkrete handlinger, evaluere dem og videreudvikle på dem. Samtidigt forventes det, at du kan arbejde selvstændigt.

Du skal kunne indgå i samarbejdsrelationer på tværs af rang, funktioner, myndigheder og nationalitet, og vi forventer, at du har et solidt fagligt niveau. Du har et bredt netværk i Søværnet og Forsvaret generelt og ved således, hvor du skal henvende dig for inddragelse af ekspertviden på specifikke områder.

Du er egnet til INTOPS og har blåt bevis.

Hvis du har en gymnasial uddannelse (STX, HHX, HTX eller HF), kan du senere som medarbejder i Søværnet søge ind på Søværnets løjtnantsuddannelse og blive officer i Søværnet. Læs mere om løjtnantsuddannelsen her (link: https://karriere.forsvaret.dk/uddannelse/soevaernet/lojtnant/)

Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Korsør

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.


KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til 2. Eskadre CH-SU orlogskaptajn Christer Storsveen på telefon 30380770 eller på mail: 2E-ST-CHSU@mil.dk.
Alternativt CSG John Rasmussen, SCA-K-BEM02, telefon 72 85 75 22

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS251@MIL.DK

Ansøgningsfrist er 7. juni 2020 og samtaler forventes afholdt i uge 24/25.

Stillingen er til besættelse fra 1. juli 2020

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


OM 2. ESKADRE
2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt. Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.
2. Eskadre består af moderne højteknologiske skibe: Fregatter, støtteskibe, minerydningsenheder samt Søværnets Dykkertjeneste som varetager alle dykkerrelaterede opgaver i Søværnet. Eskadren gennemfører også de taktiske og våbenmæssige uddannelser for hele Søværnet på Center for Taktik samt Center for Våben.
2. Eskadre ønsker at være en god arbejdsplads og vores fokus er at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at fungere for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.


  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flådestation Korsør

Lokation

Region Sjælland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

07.06.2020

Indrykningsdato

19.05.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent