Driftsassistent til FREGATTEN PETER WILLEMOES


Driftsassistent til FREGATTEN PETER WILLEMOES

2. Eskadre ønsker en frisk driftsassisten til Fregatten PETER WILLEMOES.
Om os
Fregatten PETER WILLEMOES (WILM) er én af tre fregatter i IVER HUITFELDT-klassen, som er Søværnets største og primære kampenheder. Fregatterne er højteknologiske skibe, der kan løse en bred vifte af sømilitære opgaver – nationalt såvel som internationalt.

Vi har i gennemsnit 125 dage årligt udenfor basehavnen i Korsør i forbindelse med operationer og øvelser i danske og udenlandske farvande. De bliver typisk fordelt med øvelser på 10-20 dage, patruljering i op til 6 uger af gangen og ca. hvert 3. år bliver skibet sendt afsted på togt med ca. 3 måneders varighed.
2020 bærer dog præg af et mere roligt program for WILM, da skibet skal på værft og der derfor er mere tid til at komme i bund med de rutinemæssige administrative opgaver og indkøring for nye ansatte.

Fra begyndelsen af 2021 vil fregattens fokus skifte mod opkøring til beredskab, hvor vi bl.a. skal uddanne os i Tyskland og Storbritannien på vores vej til beredskab og internationale opgaver i 2022.

Vi lægger vægt på fleksible rammer under ansvar, indenfor de muligheder som Forsvarets fokus på tilpasning af opgaver og organisation giver.


Om stillingen
Teknisk Division består af 8 menige i El-sektionen, 10 menige i Maskinsektionen, 2 sergenter og 4 officerer.

Fregatten er en højteknologisk platform, hvor de fleste systemer er elektronisk overvåget.

Fremdrivningen i fregatten består af MTU dieselmotorer med Caterpillar som hjælpemaskineri til at producere elektricitet.

Du vil indgå som befalingsmand i teknisk division, hvis opgave består i at reparere og vedligeholde alle mekaniske- og elektriske systemer. Du vil være assistent til sektionsofficererne og primært arbejde sammen med driftsofficeren.

Som driftsassistent er dine ansvarsopgaver at være daglig leder for det menige personel i divisionen, herunder bl.a. at klargøre til dagens arbejder, forberede reparations- og vedligeholdelsesarbejder, sørge for at skibets maskineri er klar til sejlads, at der er søklargjort og rengjort på teknikdivisionens områder.

Du vil også indgå som en del af enhedens brandberedskab som vagtassistent.

Er du ikke sergent- og/eller uddannet maskinist, kan der for den rette kandidat, blive indgået en uddannelsesaftale for de omtalte uddannelser over en periode på forventeligt tre år.

Vi kan tilbyde et alsidigt job med mulighed for udvikling, herunder et uddannelsesforløb med kurser og efteruddannelse, hvor vi tager udgangspunkt i din baggrund og ønsker. Der må derfor påregnes rejseaktivitet samt tjeneste væk fra hjemme udover sejlende tjeneste.

Om dig
Du er udnævnt sergent og har gennemført grundlæggende sergent uddannelse med tilfredsstillende resultat, eller er optaget på Søværnets Sergentskole. Samtidig er du også uddannet indenfor det maskintekniske område og har svendebrev, eller er elektriker med maskinteknisk erfaring.

Du har tidligere sejlet på Søværnets enheder som maskin- eller el-gast.
Du er åben, og kan med åbent sind indgå i et omskifteligt miljø, i en til tider hektisk hverdag.
Du har mod på at stille dig i søgelyset og gå forrest når det kræves.
Du kan skabe forudsætninger for udvikling af andre, herunder opstille og afvikle øvelser.
Du er i stand til at arbejde selvstændigt og kan samtidig indgå i et team.
Du kan prioritere og skabe dig et overblik over mange opgaver i et hektisk miljø, samt holde fremdrift i disse.
At du er i stand til, på egen hånd, at omsætte teori til praksis.
Du er omstillingsparat og klar til at tage de udfordringer, der er i Fregattens fremtidige opgaver, nationalt som internationalt.
Du er energisk og har ikke noget imod at yde en ekstra indsats når der er travlt.
Du er robust og kan sige til og fra på de rigtige tidspunkter.
Du har initiativ til selvstændigt at påtage dig opgaver som er til gavn for hele divisionen, og du følger opgaverne til døren.
Du kan anvende PC, herunder Word, Excel og Outlook på brugerniveau.
Du kan sikkerhedsgodkendes til HEMMELIGT.

Helbredskrav:
Du kan godkendes til helbreds- og tandundersøgelse (blåt bevis).
Du kan bestå Forsvarets Fysiske Test.
Du findes egnet til røgdykker.

Ønskelige kvalifikationer
Skibsmaskinist (STCW III/3).
Fabrikskurser i MTU 8000 og/eller Caterpillar 3500B.
Har gennemført sergentuddannelse eller er optaget på Søværnets Sergentskole.
Har sejladserfaring fra tidligere.
Har Demars Basiskursus og PM Medarbejder.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en sergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en marineoverkonstabel med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Korsør

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.


KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til KL Jimmy Østergaard, 2E-WILM-VLO@mil.dk
Alternativt CSG John Rasmussen, SCA-K-BEM02, telefon 72 85 75 22

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS251@MIL.DK

Ansøgningsfrist er 25. juni 2020 og samtaler forventes afholdt i uge 27.

Stillingen er til besættelse fra den 1. august 2020 eller hurtigst muligt

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


OM 2. ESKADRE
2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt. Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.
2. Eskadre består af moderne højteknologiske skibe: Fregatter, støtteskibe, minerydningsenheder samt Søværnets Dykkertjeneste som varetager alle dykkerrelaterede opgaver i Søværnet. Eskadren gennemfører også de taktiske og våbenmæssige uddannelser for hele Søværnet på Center for Taktik samt Center for Våben.
2. Eskadre ønsker at være en god arbejdsplads og vores fokus er at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at fungere for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.

  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flådestation Korsør

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M212 Sergent

Ansøgningsfrist

25.06.2020

Indrykningsdato

18.05.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent