Udstationering til Polen - Kontor- og forsyningshjælper til det Danske støtteelement ved HQMNCNE


Udstationering til Polen - Kontor- og forsyningshjælper til det Danske støtteelement ved HQMNCNE

Er du en erfaren og serviceorienteret kontor- og forsyningshjælper med gode IT-færdigheder, så er du måske vores nye medarbejder ved det Danske Element (DANELM) Headquarters Multinational Corps Northeast (HQ MNC NE) i Szczecin.
Om os
Hovedkvarteret er beliggende i Szczecin i det nordvestlige Polen, tæt ved grænsen til Tyskland og med gode muligheder for transport hjem til Danmark eller rundt i det øvrige Europa.

Danmark har været en vigtig del af HQ MNC NE siden 1999. Hovedkvarteret består af ca. 450 militære og civile medarbejdere fra 24 forskellige nationer, hvor Danmark, Polen og Tyskland udgør den største del.

Danmarks nuværende engagement er 45 militære stillinger fordelt i hele hovedkvarteret samt ved vores nationale støtteelement. Udover de faste stillinger udgør reserven en vigtig del af det danske bidrag, hvor Danmark besætter 23 funktioner i korpsets reservestruktur. Samlet set er det danske bidrag til hovedkvarteret i Szczecin blandt de største som Danmark stiller til NATO målt på udstationeringsstillinger.

HQ MNC NE er et hovedkvarter på permanent højt beredskab i NATO´s styrkestruktur, som varetager det landbaserede regionale ansvar for sikkerhed i det baltiske område og Polen. Hovedkvarteret har således et permanent ansvar for NATO aktiviteter i Alliancens nordøstlige område og er operativt 24/7 – 365.

Hovedkvarteret har kommando over Multinational Division Northeast (MND NE), Multinational Division North (MND N), Command Support Brigade (CSB), NATO Force Integration Units (NFIU) og enhanced Forward Presence (eFP) Bataljonskampgrupperne.

Du kommer til at arbejde i et operativt, dynamisk og udviklingsorienteret multinationalt miljø, hvor omgangstonen kan være både formel og uformel afhængig af situationen, men altid professionel, og hvor alle er klar til at yde deres bedste for at opnå gode resultater.

I Szczecin findes der internationale skoler, som følger anerkendte internationale undervisningsprogrammer, ligesom der er flere børnehaver og vuggestuer. Hovedkvarterets sports- og velfærdsklubber, samt de mange sociale aktiviteter for hele familien, giver gode muligheder for et aktivt fritidsliv med mange multinationale og nationale aktiviteter, som er med til at skabe gode vilkår for både dig og din familiens trivsel i Polen. Du og familien vil således få en masse spændende oplevelser sammen, som er forbundet med det at bo i et andet land.

Du kan finde yderligere oplysninger om hovedkvarteret på www.mncne.pl og Facebook (Multinational Corps Northeast).
Om stillingen
I dit daglige virke refererer du til leder DANELM som er en dansk chefsergent. Teamet, som du bliver en del af, består af to danske militært ansatte og fem polske lokalansatte.

Du vil som kontorhjælper få til opgave at støtte med arbejdstidsregistrering, rejsestyring og almen personeladministration samt andre relaterede opgaver.
I din anden funktion som forsyningshjælper i DANELM kommer du til at varetage forsyningstjenesten for dansk personel tilknyttet hovedkvarteret herunder også forvaltning af elementets køretøjer, herunder fremvisning til syn og kontrol i DK.
Derudover får du også til opgave at kunne støtte med IT-administration i samarbejde med korpsets egen IT administration.
Slutteligt støtter du i forbindelse med opgaver som anvist af lederen af DANELM.

Stillingen kræver desuden at du har B kørekort.

Stillingens indhold kan varetages inden for en normal arbejdsuge, men du må forvente nogen rejseaktivitet til blandt andet Danmark.
Om dig
Du er korporal med indgående kendskab og flere års erfaring som både kontorhjælper og forsyningshjælper.
Du er den proaktive og imødekommende type, der sætter en dyd i at levere god service til tiden.

Vi forventer at du generelt har erfaring med anvendelse af DeMars.
Du har arbejdet med det nye arbejdstidsregistreringssystem og er rutineret bruger i administration af arbejdstid, rejsestyring, arrangementsstyring samt anden personaleadministration.
Du er velbevandret i Microsoft Office-pakken og du besidder gode IT-færdigheder, idet vi i videst muligt omfang løser IT-opgaverne lokalt.

Du har også erfaring med forsyningstjeneste herunder i særdeleshed myndighedsbeholdning, uniforms- og oppakningssystemet samt våbenbetjening.

Vi forventer at du kan arbejde selvstændigt, disciplineret og struktureret. Du har et godt overblik og kan selv prioritere dine opgaver i dagligdagen – uden at tabe den røde tråd. Herudover, kan du samarbejde i teamet og med andre landes serviceelementer.

Du kommuniker godt på såvel dansk og engelsk i både skrift og tale. Du er typen der kan lide at arbejde i et internationalt miljø og forstår at samarbejde på tværs af nationaliteter og kulturer. Du er socialt anlagt og vil tage aktiv del i det multinationale miljø.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en ufaglært korporalstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Hærens Konstabel og Korporal forening.

Du bliver udstationeret under gældende udetillægsordning, hvilket vil sige, at du bl.a. får betalt dine flytte- og boligudgifter ligesom du modtager et skattefrit udetillæg. Evt. skolesøgende børn vil kunne blive optaget på en af de internationale skoler i byen.

På Forsvarets HR-portal på FIIN kan du finde FPSBST 566-2(A), som omhandler forhold under udstationering. Her kan du ligeledes beregne det forventede udetillæg.

Forud for tiltrædelse skal du opfylde flg. forudsætninger:
- Bestået forsvarets fysiske basiskrav.
- Være helbredsgodkendt til status operativ (helbred og tænder).
- Bestået sprogtest i engelsk til SLP 2-2-2-2 ved Forsvarsakademiet.
- Sikkerhedsgodkendt til NATO SECRET.

Fælles for alle Q’er er, at de skal kunne opretholdes under hele ansættelsesforløbet.
Sprogtest i engelsk til SLP 2-2-2-2 ved Forsvarsakademiet.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil høre mere om stillingen er du velkommen til at kontakte Senior National Officer, oberst Kurt Nissen Koch på tlf. +48 665 666 373.

Har du spørgsmål til løn- eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte til HR-konsulent Anders Köppen Nygaard ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 72 66 56 98.

Ansøgningsfristen er 1. juni 2020. Stillingen ønskes besat hurtigst muligt.

Ansættelsessamtaler gennemføres som udgangspunkt i Danmark, alternativt via VTC.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede til at søge stillingerne fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og innovation.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

(PL) STETTIN

Lokation

Udlandet

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M113 Korporal

Ansøgningsfrist

01.06.2020

Indrykningsdato

18.05.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent