Næstkommanderende med Force Protection i blodet til Air Control Wing Support Stab


Næstkommanderende med Force Protection i blodet til Air Control Wing Support Stab.

Vil du være med til at sikre et højt niveau af planlægning, styring i Air Control Wing og samtidig sikre implementering af hele spektret af Force Protection.
Har du autoritet og et strukturgen samt sans for relationer og teamwork?
Så er stillingen som næstkommanderende ved Commanders Support Staff lige noget for dig!
Om os
Air Control Wing er en geografisk spredt operativ enhed, med satellitenheder placeret rundt om i Danmark (Skagen, Skrydstrup, Roskilde, Kastrup og Bornholm) med hovedsæde i Karup.
Døgnet rundt, året rundt, overvåger, kontrollerer og indsætter vi fly til afvisning af krænkelser i dansk luftrum – samt bidrager til gennemførelse af luftoperationer i både nationalt og internationalt regi.

Vores styrke, og vigtigste ressource, er medarbejderne og den forskellighed de tilfører vores enhed. Vi har brug for alle, som bidrager fleksibelt og proaktivt til vores opgaveløsning.
Har du lyst til at vide mere om Air Control Wing og vores opgaver, kan du se nyheder, film og finde andre spændende oplysninger på vores Facebook side ”Air Control Wing”.

Air Control Wing, Support Group og Commander’s Support Staff Section ligger på Flyvestation Karup. Sektionen består af 17 medarbejdere.

Sektionen arbejder med Force Protection, kommunikation, dokumenthåndtering, kryptoforvaltning, militær sikkerhed, sygefravær, personelsager, uddannelseskoordination og idræt med mere. Sektionen har derudover mange forskellige arbejdsopgaver der spænder bredt. Som sektion lægger vi meget vægt på et godt indbyrdes samarbejde og fleksibilitet i opgaveløsningen.
Om stillingen
Næstkommanderende assisterer sektionschefen med at lede, fordele, koordinere og styre løsning af sektionens samlede opgaver, herunder er næstkommanderende ansvarlig for den daglige drift af sektionen.

Du vil blive en del af et fagligt stærkt og engageret ledelseselement, hvor der kan sparres ifht. opgaveløsningen og som sætter en ære i at levere professionelle løsninger, med et højt serviceniveau til chefer og medarbejdere i Air Control Wing.

Opgaverne omfatter blandt andet at du:
- Assisterer med planlægning og koordinering af ACW Force Protection opgaver.
- Assisterer med træning, opstilling og installation af ACW føringskapacitet samt føring i r.t. aktivering af Emergency Responce Plan (terrorhandling m.m.).
- Forestår udarbejdelse af sektionschefens direktiv/handleplan for sektionens mål, opgaver og arbejde (strategisk/operativt).
- Udarbejder, på baggrund af ACW drift-aktivitetsoversigt m.m., sektionens årsplan.
- Varetager planlægning, tilrettelæggelse, koordination og kontrol af sektionens drift og opgaver på operativt/taktisk niveau, herunder:
- Planlægning/opfølgning af sektionens årshjul (aktivitets/belastnings- og ressourceoversigt).
- Sektionens drift- og uddannelsesbudget samt efteruddannelser (X+ 1år).
- Udfører planlægning og tilrettelæggelse således sektionen har tilstrækkelig bemanding med rette kompetencer, fagligt og personligt, til at understøtte sektions opgaver (nationalt og internationalt).
- Koordinerer sektionens proces- og procedurebeskrivelser i .r.t. kvalitetsledelsessystemet.
- Assisterer med ledelsesudvikling og coaching af medarbejdere, ledere og chefer i r.t. ACW strategi, chef ACW direktiver, ACW forvaltningsgrundlag samt opstillede Line of Effort.

Vi tilbyder en fleksibel hverdag i forhold til balancen mellem familieliv og private interesser. Relevant kompetenceudvikling i forhold til de krævede opgaver og evt. egne ønsker.

Vi dyrker Forsvarets grundværdier: Troværdighed, åbenhed, tillid, selvstændighed og ansvarlighed, fordi vi ved at gode relationer skaber gode resultater. Men frem for alt tilbyder vi, en sektion med godt kollegaskab og sammenhold, der støtter hinanden, når det er nødvendigt.
Om dig
Du har baggrund fra Flyvevåbnet, Søværnet eller Hæren. Du har gennemgået og bestået uddannelsen til kaptajn eller er indstillet på at gennemføre uddannelsen, samt bedømt egnet hertil jf Flyvevåbnets policy. Vi ser gerne, at du har erfaring som næstkommanderende, med styring af drift og Force Protection.
Er du premierløjtnant er der mulighed for at indgå en uddannelsesaftale. Du vil i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling.

Følgende er dog et krav for ansættelse:
• Bestået Forsvarets Fysiske Basistest samt er helbreds- og tandgodkendt (egnet til udsendelse)
• Du skal kunne godkendes til NATO Secret.

Du formår at kommunikere tydeligt i både skrift og tale på dansk og engelsk. Du er opsøgende og omhyggelig og har evnen til at tilrettelægge din arbejdsdag.
Du anvender PC og Microsoft Office, specielt Excel programmer, da det er en naturlig del af din hverdag.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
For yderligere oplysninger vedrørende stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for Commander’s Support Staff: Major Jesper H. Myrtue på tlf. 728 45010.
Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Kenneth Kongsgaard Albæk ved Forsvarets Personalestyrelse, mail FPS-BA-BS224@mil.dk, eller på telefon 728 19151.

Ansøgningsfrist er den 12. juni 2020.
Stillingen er en fast stilling med fast tjenestested i Karup og er til besættelse snarest muligt eller gerne 1. august.
Samtaler vil blive gennemført løbende og senest i uge 25.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

12.06.2020

Indrykningsdato

18.05.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent