Chef til efterretningssektionen (S2) ved 1. Logistikbataljon


Chef til efterretningssektionen (S2) ved 1. Logistikbataljon

Vil du tage del i føringen af 1. Logistikbataljon og samtidig skabe gode efterretningsmæssige vilkår for bataljonens indsættelse - så bør du søge stillingen som chef til stabens efterretningssektion (S2).
Du vil blive en del af den taktiske stab, som uddanner og fører en af Hærens største bataljoner og herunder bidrager til uddannelsen af bataljonens underenheder.

Stillingen kan bidrage til en afklaring af din egnethed til videreuddannelse og/eller til andre tungere stillinger.
Om os
1. Logistikbataljon er primært garnisoneret på Aalborg kaserne og indgår i 1. Brigade som dispositionsenhed, men varetager samtidig fagansvaret for de dele af den taktiske logistik, som omfatter forsynings-, sanitets-, transport-, bjærgnings- og vedligeholdelsestjeneste.

Bataljonen består, ud over stab og stabsdeling, af fire underafdelinger inkl. enkelte elementer udlagt til andre garnisoner, samt designeret personel fra Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste samt Forsvarets Sanitetskommando.
Om stillingen
Du skal lede efterretningssektionen i bataljonens stab. Efterretningssektionen består i dagligdagen af dig, en efterretningsofficer og en efterretningsbefalingsmand. Sektionen er ansvarlig for efterretnings- og sikkerhedstjenesten ved 1. Logistikbataljon i rammen af både den taktiske indsættelse og under uddannelsen af enhederne og deres personel.

Sideløbende med den taktiske efterretningstjeneste, løfter sektionen også andre komplekse planlægningsopgaver ved bataljonen.
S2 er en del af den operative bataljonsstab, hvor I alle deltager i bemandingen af bataljonens operations- og planlægningscentre samt fremskudt kommandostation. Fra operations- og planlægningscentret bidrager du til at planlægge og føre bataljonen under bl.a. anvendelse af digitaliserede kommando- og kontrolsystemer.

Du vil blive en del af bataljonens fortsatte udvikling af bataljonens føringskoncept ligesom du bliver en del af implementeringen af den logistiske doktrin. Du bidrager til bataljonens interne efterretningsuddannelse af stab og underenheder men skal også forvente at skulle bidrager til de logistiske overvejelser samt logistisk planlægning og føring.

Hverdagen vil veksle mellem planlægning, tilrettelæggelse og mødevirksomhed, enkeltmandsuddannelse af stabens personel samt øvelsesvirksomhed, som vil finde sted i både ind- og udland. Trods de mange aktiviteter lægger bataljonen vægt på, at der skal være plads til hensyntagen til individuelle behov og ønsker.

Stillingen er kendetegnet ved en stor berøringsflade, der inkluderer direkte samarbejde med G2 ved 1. Brigade, brigadens andre bataljoner, øvrige bataljoner ved Trænregimentet samt naturligvis bataljonens underenheder.
Om dig
Du er kaptajn eller måske major (M322) og har gennemført Føringskursus. Du har erfaring med stabsarbejde ved bataljon eller brigade og/eller erfaring fra tjeneste som underafdelingschef eller tilsvarende. Alternativt er du en meget erfaren premierløjtnant, der har gennemført Videreuddannelseskursus, Brigade eller Føringskursus og således vil kunne udnævnes til kaptajn ved indtræden i stillingen.

Du er analytisk stærk, arbejder metodisk og struktureret samt samarbejder og kommunikere effektivt via blandt andet gode relationer til alle samarbejdspartnere.

Indsigt i efterretningstjeneste vil være en stor fordel, men ikke et ubetinget krav. Kompetencer inden for efterretningstjeneste skal du kunne kombinere med dine kompetencer vedr. logistisk doktrin og opgaveløsning. Vilje og evne til at drive efterretningstjenesten ved 1. Logistikbataljon vægtes meget høj.

Det er et krav, at du kan begå dig på engelsk både mundtligt og skriftligt, da 1. Brigades signaltjeneste og skriftlig produktudgivelser ofte sker på engelsk for at skabe vilkår for udenlandske enheders indsættelse i rammen af brigaden. Ligeledes er det ønskelig, at du har erfaring med anvendelse af SITAWARE programmer i form af LC2IS/HTK.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforbyggende, fredsbevarende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale missioner.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Fast tjenestested vil være Aalborg Kaserner.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte major Lars Kristensen på TRR-1B-STCH / TRR-1B-STCH@fiin.dk eller telefon 41 32 49 84.

Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajn, Kenett Lumbye på telefon 32 66 56 14.

Ansøgningsfristen er den 1. juni 2020.
Samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Ansættelsesdato 1. juli 2020.
Endelig tiltrædelsesdato koordineres og aftales i samarbejde med afgivende chef.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Aalborg Kaserner

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

01.06.2020

Indrykningsdato

18.05.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent