Vagthavende – Farvandsovervågning, til Nationalt Maritimt Operationscenter, Sø-værnskommandoen.


Vagthavende – Farvandsovervågning, til Nationalt Maritimt Operationscenter, Sø-værnskommandoen.

Er du seniorsergent af taktisk linje og med mod på at være vores nye vagthavende for Farvandsovervågning? Du vil få ansvar for gennemførslen af farvandsovervågning og suverænitetshævdelse til søs, og bistå ved bl.a. søredningsoperationer?
Så er du måske på vej til et spændende og udfordrende job ved Nationalt Maritimt Operationscenter (NMOC).
Om os
NMOC er organiseret i Søværnskommandoen og bidrager til løsningen af opgaver i regi af Forsvarets Operationscenter (Joint Operations Centre) ved Forsvarskommandoen. NMOC løser mange forskellige opgaver, både militære og af mere civil karakter. Herunder, opgaven som danske Joint Rescue Coordination Centre (JRCC), med ansvar for sø- og flyredning i Danmark.

Der er i alt 12 døgnbemandede funktioner ved NMOC. Vagterne er besat af både civile og militære fra alle tre værn. Vi lægger vægt på, at der er synergi mellem de enkelte funktioner, så der ved opgaveløsningen støttes bredt, på tværs af niveauer og funktion. Vores miljø er åbent og ærligt, hvor kommunikationen flyder frit. Vores arbejde har direkte indflydelse på redning af menneskeliv, og sikring af store samfundsmæssige værdier, hvorfor der konstant er fokus på en effektiv og sikker tilgang til opgaveløsningen.

Vi er placeret på Flyvestation Karup.
Om stillingen
Som vagthavende for Farvandsovervågning (VOFO), står du for planlægningen og den løbende koordination i forhold til indsatte enheder, der gennemfører Farvandsovervågning og suverænitetshævdelse. Herunder blandt andet de Maritime Indsats Enheder af DIANA klassen, Marinehjemmeværnet, og flyvende enheder fra andre af forsvarets myndigheder.

Derudover vil du selvstændigt skulle varetage opgaver vedr. assistance til skibe, og bistå ved søredningsoperationer, i takt med at din erfaring i stillingen opbygges.

Gruppe af VOFO består af 7 personer og er et miks af sergentgruppe og officersstillinger. Man har selv stor indflydelse på planlægningen af vagter, afspadsering og ferie, hvilket også tilgodeser personel, der har langt til Karup.
Om dig
Du er en engageret og ansvarsbevidst befalingsmand, der er i stand til at håndtere flere opgaver samtidigt, opgaver der har stor vigtighed for både Forsvaret og det danske samfund generelt.
Du evner hurtigt at kunne veksle mellem perioder med høj intensitet, og perioder med relativ fred og ro i operationscenteret, uden at miste fokus på den rette prioritering.
Ligeledes trives du i et miljø, hvor det er ”det gode argument” og den rette opgaveløsning, der er i fokus, frem for hvilken personelkategori man tilhører. Der vil også skulle bidrages til andre opgaver i relation til farvandsovervågningen.
Det er en fordel, men ikke et krav, at du har operativ baggrund fra sejlende enheder i Søværnet, og dette i særdeleshed, hvis din erfaring er fra den nationale opgaveløsning.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Karup

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes NATO SECRET/HEMMELIGT og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingsindholdet, er du velkommen til at kontakte Chefen for NMOC; OK Per Ring Henriksen, på 7284 0260

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Rikke Thomsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS252@MIL.DK

Ansøgningsfrist er 21. juli 2020. Efter ansøgningsfristens udløb vil vi gennemføre en kvalitativ vurdering af ansøgerne og evt. indkalde til samtale.

Stillingen er til besættelse 1. juli 2020

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

21.06.2020

Indrykningsdato

18.05.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent